Skip to content

Palo Dzi si Ngana—Shango Yose

  • 239—Palo ye shango dzi na Bafakazi ba Jehova

  • 8,699,048—Palo ye Bafakazi ba Jehova

  • 5,666,996—Palo ye thuto dze Baibili dze mahala dzi no bakhwa

  • 19,721,672—Palo ye ba ka be po ku Chikumbuludzo che lufu gwa Jesu

  • 117,960—Palo ye makubungano

 

Bafakazi ba Jehova mu Shango Yose

To chila mu ndawo dza ka siyasiyana kakale to dwa mu njudzi ne zwilenje zwi si nga fanane. U ngana u kabe u ziba kuti to rerela bathu, ngono kakale to ba batsha ne zila dzingwe dzi no tolegwa pezhugwi.

See Also

DZIBUKA NE DZIBUROUCHARA

Mbiko ye 2023 ye Gole le Bushingili ye Bafakazi ba Jehova mu Shango Yose

Bona nshingo we shango yose we ku rera we Bafakazi ba Jehova ku dwa mu na September 2022 ku noti August 2023.