Skip to content

Maitemogelo e Bafakazi ba Jehova

Bafakazi ba Jehova ba no thama kose kwa ba nga khona ku duma kuti Dama le Ndzimu, Baibili, le tungamile cha ba no kumbula, cha ba no leba, ne cha ba no thama. Zwidiye kuti la ka ama chini machilo abo ne machilo e ba ba no chila nabo.