Skip to content

Misholo ya ka Siyasiyana

Shaka ne bala misholo ne kwe dzikhani dzi no nga Baibili, bukulu gwayo, ne mishingo ye Bafakazi ba Jehova. Shalula lilimi gwa u no shaka mu language box ku bona ndongoloso ye misholo ya u no shaka mu lilimi igogo.