Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 19. POGLAVLJE

Tko je “vjerni i razboriti rob”?

Tko je “vjerni i razboriti rob”?

Svima nam koristi duhovna hrana koju dobivamo od vjernog roba

Kratko prije svoje smrti Isus je nasamo razgovarao s četvoricom svojih učenika — Petrom, Jakovom, Ivanom i Andrijom. Nakon što je opisao znak po kojem će se moći prepoznati njegova prisutnost tijekom posljednjih dana, postavio je važno pitanje: “Tko je dakle vjerni i razboriti rob kojeg je gospodar njegov postavio nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme?” (Matej 24:3, 45; Marko 13:3, 4). Time je zajamčio svojim sljedbenicima da će se on kao “Gospodar” pobrinuti da im “vjerni i razboriti rob” redovito daje duhovnu hranu u vremenu kraja. Tko je taj “rob”?

“Rob” predočava malu skupinu duhom pomazanih sljedbenika Isusa Krista. Ustvari, taj je rob Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka. On ima zadatak da ostalim Jehovinim slugama daje duhovnu hranu “u pravo vrijeme”. Možemo biti sigurni da će taj zadatak i dalje izvršavati postojano i vjerno (Luka 12:42).

“Rob” upravlja Božjim “domom” (1. Timoteju 3:15). Isus je svom robu povjerio veliku odgovornost da nadgleda zemaljski dio Jehovine organizacije — brine se za materijalnu imovinu, organizira djelo propovijedanja i poučava nas. “Vjerni i razboriti rob” daje nam duhovnu hranu putem biblijske literature, a i putem pouka koje se iznose na našim sastancima i kongresima. Zbog toga u pravo vrijeme imamo upravo ono što nam je potrebno.

Taj rob vjerno se drži biblijske istine i izvršava svoj zadatak da propovijeda dobru vijest. On ujedno razborito vodi brigu o svemu što mu je Krist povjerio na Zemlji (Djela apostolska 10:42). Činjenica da se sve više ljudi pridružuje Jehovinim svjedocima te da rob i dalje neumorno daje obilje duhovne hrane jasno pokazuje da Jehova blagoslivlja njegovu službu (Izaija 60:22; 65:13).

  • Koga je Isus zadužio da njegovim učenicima daje duhovnu hranu?

  • Zašto se za “roba” može reći da je vjeran i razborit?