Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 15. POGLAVLJE

Kako starješine služe skupštini?

Kako starješine služe skupštini?

Finska

Poučavanje

Pastirski posjet

Propovijedanje

U našoj zajednici ne postoji svećenstvo koje je plaćeno za svoju službu. Umjesto toga, kao i u vrijeme prvih kršćana, imenuju se nadglednici, ili starješine, koji se kao duhovni pastiri brinu za “Božju skupštinu” (Djela apostolska 20:28). Starješine su duhovno zreli muškarci koji predvode skupštinu u skladu s biblijskim savjetom: “Pasite Božje stado koje vam je povjereno — ne na silu, nego dragovoljno; ne radi nepoštenog dobitka, nego gorljivo” (1. Petrova 5:1-3). Na koje sve načine oni služe na dobrobit svojih suvjernika?

Vode brigu o skupštini i štite je. Starješine štite duhovnost članova skupštine i daju im potrebne biblijske smjernice. Svjesni toga da im je tu važnu odgovornost povjerio Bog, oni ne gospodare njegovim narodom. Naprotiv, pomažu nam da ostanemo radosni i duhovno zdravi (2. Korinćanima 1:24). Kao što se pastir savjesno brine za svaku ovcu iz svog stada, tako i starješine nastoje upoznati svakog člana skupštine (Mudre izreke 27:23).

Poučavaju nas kako da još potpunije vršimo Božju volju. Svakog tjedna starješine drže govore i druge poučne točke na sastancima kako bi nam ojačali vjeru (Djela apostolska 15:32). Osim toga oni revno predvode skupštinu u propovijedanju, surađuju s nama i poučavaju nas kako da svjedočimo na različite načine.

Hrabre nas. Kako bi se pobrinuli za duhovne potrebe svakog pojedinca, starješine svoje suvjernike posjećuju u njihovom domu ili razgovaraju s njima u dvorani. Cilj im je ohrabriti ih i utješiti na temelju Božje Riječi (Jakov 5:14, 15).

Pored odgovornosti koje imaju u skupštini, većina starješina mora raditi i brinuti se za svoju obitelj, što iziskuje puno vremena i truda. Ta marljiva braća uistinu zaslužuju naše poštovanje! (1. Solunjanima 5:12, 13).

  • Koja je uloga skupštinskih starješina?

  • Kako starješine pokazuju da im je stalo do svakog člana skupštine?