Djela apostolska 10:1-48

10  A u Cezareji je živio čovjek koji se zvao Kornelije, stotnik* u takozvanoj Italskoj četi*.  On je bio pobožan čovjek koji se bojao Boga, kao i sav njegov dom. Velikodušno je davao milostinju narodu i neprestano upućivao usrdne molitve Bogu.  Jednog dana, oko devetog sata*,+ u viđenju je jasno vidio Božjeg anđela kako dolazi k njemu i kaže mu: “Kornelije!”  A on se sav uplašen zagledao u njega i upitao ga: “Što je, Gospodine?” On mu je odgovorio: “Bog je čuo tvoje molitve i vidio tvoja milosrdna djela – on ih pamti.+  Zato sada pošalji ljude u Jopu i pozovi Šimuna zvanog Petar.  On je u gostima kod kožara Šimuna, koji ima kuću pokraj mora.”  Kad mu je to rekao, anđeo je otišao, a Kornelije je pozvao dvojicu slugu i jednog pobožnog vojnika koji su bili u njegovoj službi  pa im je sve ispričao i poslao ih u Jopu.  Sutradan, dok su oni bili na putu i približavali se gradu, Petar je oko šestog sata* otišao na krov kuće da se moli. 10  U međuvremenu je ogladnio i htio je nešto pojesti. Dok su mu pripremali jelo, imao je viđenje+ 11  u kojem je vidio otvoreno nebo i nešto poput velikog platna držanog za četiri kraja kako se spušta na zemlju. 12  U njemu su bile sve vrste četveronožaca, gmazova i ptica. 13  Tada mu je neki glas rekao: “Ustani, Petre! Kolji i jedi!” 14  Ali Petar je rekao: “Nipošto, Gospodine! Ja nikad nisam jeo ništa okaljano ni nečisto.”+ 15  No glas mu je po drugi put rekao: “Ne zovi okaljanim ono što je Bog očistio.” 16  Glas se začuo i treći put, a onda je sve odjednom bilo uzeto na nebo. 17  I dok se Petar zbunjeno pitao što bi to viđenje moglo značiti, ljudi koje je poslao Kornelije već su pronašli Šimunovu kuću i stajali pred vratima.+ 18  Glasno su upitali je li ondje u gostima Šimun zvan Petar. 19  Dok je Petar još razmišljao o viđenju, duh+ mu je rekao: “Traže te tri čovjeka. 20  Siđi i pođi s njima bez oklijevanja jer sam ih ja poslao.” 21  Nato je Petar sišao k njima i rekao: “Evo me, mene tražite. Zbog čega ste došli?” 22  A oni su rekli: “Poslao nas je stotnik Kornelije,+ pravedan i bogobojazan čovjek o kojem dobro govori cijeli židovski narod. Bog mu je preko svetog anđela rekao da te pozove u svoj dom i da posluša ono što imaš reći.” 23  Tada ih je Petar pozvao unutra i ugostio. Sutradan se spremio i otišao s njima, a s njim su pošla i neka braća iz Jope. 24  Sljedećeg dana stigao je u Cezareju. Kornelije ih je očekivao, pa je okupio svoje rođake i bliske prijatelje. 25  Kad je Petar došao, Kornelije mu je izašao u susret, bacio mu se pred noge i poklonio mu se*. 26  Ali Petar ga je podignuo i rekao mu: “Ustani! I ja sam samo čovjek.”+ 27  Dok je razgovarao s Kornelijem, ušao je u kuću i ondje našao mnogo okupljenih ljudi. 28  Rekao im je: “Vi znate da Židovu Zakon zabranjuje družiti se s čovjekom iz drugog naroda ili ulaziti u njegovu kuću,+ ali meni je Bog pokazao da nijednog čovjeka ne smijem zvati okaljanim ili nečistim.+ 29  Zato sam bez pogovora došao kad ste poslali po mene. Recite mi, zašto ste me zvali?” 30  Tada je Kornelije rekao: “Prije četiri dana, baš u ovo doba, u deveti sat*, molio sam se u svojoj kući. Odjednom se preda mnom pojavio čovjek u sjajnoj odjeći 31  i rekao mi: ‘Kornelije, Bog je uslišio tvoju molitvu i pamti tvoja milosrdna djela. 32  Zato pošalji ljude u Jopu i pozovi Šimuna zvanog Petar. Taj je čovjek gost u kući kožara Šimuna, pokraj mora.’+ 33  Ja sam odmah poslao po tebe, a ti si bio toliko dobar da si došao. I sada smo se svi okupili ovdje pred Jehovom* Bogom da čujemo sve što ti je zapovjedio da kažeš.” 34  Nato je Petar rekao: “Sad zaista shvaćam da Bog nije pristran,+ 35  nego da u svakom narodu prihvaća onoga tko ga se boji i tko čini ono što je ispravno.+ 36  On je Izraelcima poslao svoju riječ, dobru vijest o miru+ koji je moguć preko Isusa Krista – on je Gospodar sviju.+ 37  Vi znate o čemu se govorilo u cijeloj Judeji i o čemu se prije toga počelo govoriti u Galileji+ nakon krštenja o kojem je propovijedao Ivan. 38  Naime, govorilo se o Isusu iz Nazareta, kojeg je Bog pomazao svetim duhom+ i dao mu moć, a on je prolazio zemljom te činio dobro i liječio sve koje je Đavo tlačio,+ jer je Bog bio s njim.+ 39  Mi smo svjedoci svega što je činio u židovskoj zemlji i u Jeruzalemu. Ali oni su ga ubili objesivši ga na stup*. 40  Bog ga je uskrsnuo treći dan+ i dao mu da se pokaže ljudima, 41  ali ne svima, nego svjedocima koje je Bog unaprijed odredio – nama koji smo jeli i pili s njim nakon što je ustao iz mrtvih.+ 42  I zapovjedio nam je da propovijedamo narodu i da temeljito svjedočimo+ da je njega Bog postavio za suca živima i mrtvima.+ 43  O njemu svjedoče svi proroci,+ da svatko tko vjeruje u njega dobiva oproštenje grijeha po njegovom imenu.”+ 44  Dok je Petar još govorio o tome, sveti duh sišao je na sve koji su slušali Božju riječ.+ 45  Obrezani vjernici koji su došli s Petrom bili su zadivljeni jer je sveti duh – Božji dar – bio izliven i na neznabošce*. 46  Naime, čuli su ih kako govore stranim jezicima i veličaju Boga.+ Tada je Petar rekao: 47  “Može li itko spriječiti da se ovi ljudi krste u vodi+ sad kad su primili sveti duh kao što smo ga primili i mi?” 48  Nato je zapovjedio da se krste u ime Isusa Krista.+ Tada su ga zamolili da ostane s njima nekoliko dana.

Bilješke

Ili: “centurion”.
Ili: “kohorti”. Kohorta je bila borbena jedinica rimske vojske koja je imala 600 ljudi.
Odnosno oko 15 sati.
Odnosno oko 12 sati.
Ili: “iskazao mu štovanje”.
Odnosno oko 15 sati.
Ili: “drvo”.