Idi na sadržaj

Vode li sve religije k Bogu?

Što kaže Biblija:

 Ne, sve religije ne vode k Bogu. U Bibliji su zapisani mnogi primjeri na temelju kojih se jasno vidi da Bog ne odobrava sve religije. Religije koje Bogu nisu po volji mogu se svrstati u dvije osnovne skupine.

1. Religije koje štuju krive bogove

 U Bibliji se za štovanje lažnih bogova kaže da je ništavno i beskorisno (Jeremija 10:3-5; 16:19, 20). Jehova a Bog Izraelcima je zapovjedio: “Nemoj imati drugih bogova uz mene” (2. Mojsijeva 20:3, 23; 23:24). Kad su Izraelci štovali druge bogove, “gnjev Jehovin raspalio se” na njih (4. Mojsijeva 25:3; 3. Mojsijeva 20:2; Suci 2:13, 14).

 Bog i danas jednako gleda na štovanje “takozvanih bogova” (1. Korinćanima 8:5, 6, Croatian Bible, Biblica, internetsko izdanje; Galaćanima 4:8). Stoga se oni koji žele služiti pravom Bogu trebaju odvojiti od krive religije. Bog je takvim osobama rekao: “Iziđite iz njihove sredine i odvojite se” (2. Korinćanima 6:14-17). Ako sve religije vode k Bogu, zašto bi on dao tu zapovijed?

2. Religije koje pravog Boga ne štuju onako kako on to želi

 Izraelci su ponekad u štovanje Jehove Boga uvodili vjerovanja i običaje koji su bili karakteristični za štovanje lažnih bogova. Kako je Jehova reagirao na to? On je odbacio takve pokušaje spajanja prave i krive religije (2. Mojsijeva 32:8; 5. Mojsijeva 12:2-4). Dok je bio na Zemlji, Isus je osudio vjerske vođe zbog načina na koji su štovali Boga — ostavljali su dojam da su pobožni, a zapravo su izvrtali Božji zakon. Stoga je Isus tim licemjerima rekao: “Zanemarili ste ono što je važnije u Zakonu: pravdu, milosrđe i vjernost!” (Matej 23:23).

 Može li danas ijedna religija ljudima pomoći da se približe Bogu? Da, može, i to samo ona koja se temelji na istini. Ta se istina nalazi u Bibliji (Ivan 4:24; 17:17; 2. Timoteju 3:16, 17). Religije čija su učenja u proturječju s Biblijom zapravo udaljavaju ljude od Boga. Mnoga vjerska učenja za koja ljudi misle da se temelje na Bibliji — naprimjer učenje o Trojstvu, besmrtnosti duše i vječnom mučenju — dolaze od štovanja lažnih bogova. Religije koje promiču ta učenja nemaju nikakvu vrijednost jer Božje zapovijedi zamjenjuju vjerskim predajama. O pripadnicima takvih religija Bog je rekao: “Uzalud me štuju, jer su učenja koja naučavaju zapovijedi ljudske” (Marko 7:7, 8).

 Bogu je odbojno vjersko licemjerje (Titu 1:16). Da bi ljudi mogli razviti prisan odnos s Bogom, religija mora utjecati na njihov svakodnevni život, a ne ih samo poticati da se drže vjerskih običaja i obreda. Biblija kaže: “Ako tko misli da je pravi vjernik, a ne zauzdava svoj jezik, nego obmanjuje svoje srce, njegovo je štovanje isprazno. Štovanje koje je čisto i neokaljano pred našim Bogom i Ocem jest ovo: brinuti se za siročad i udovice u njihovoj nevolji i čuvati se prljavštine ovoga svijeta” (Jakov 1:26, 27; bilješka). Zanimljivo je da se u prijevodu King James Version za “štovanje koje je čisto i neokaljano” koristi izraz “prava religija”. Očito je da sve religije nisu samo različiti putevi koji vode do Boga.

a Biblija otkriva da je Jehova ime pravog Boga.