Marko 7:1-37

7  Oko Isusa su se skupili farizeji i neki pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema.+  Vidjeli su da neki njegovi učenici jedu nečistim rukama, to jest da ih ne peru prema obredu.  (Naime, Židovi, a osobito farizeji, ne jedu ako ne operu ruke do lakta, držeći se predaje svojih predaka.  Kad se vrate s tržnice, ne jedu ako se ne operu. Ima još mnogo toga čega se čvrsto drže zbog predaja, naprimjer obrednog pranja* čaša, vrčeva i bakrenog posuđa.)+  Zato su ga ti farizeji i pismoznanci upitali: “Zašto se tvoji učenici ne drže predaja naših predaka, nego jedu a da nisu oprali ruke prema obredu?”+  A on im je odgovorio: “Dobro je Izaija prorokovao o vama, licemjeri, kad je napisao: ‘Ovaj narod slavi me svojim usnama, ali srce mu je daleko od mene.+  Uzalud me štuju jer se učenja koja naučavaju temelje na ljudskim zapovijedima.’+  Zanemarujete Božje zapovijedi, a čvrsto se držite ljudskih predaja.”+  Još im je rekao: “Lukavo zaobilazite Božje zapovijedi da biste se držali svojih predaja.+ 10  Naprimjer, Mojsije je rekao: ‘Poštuj svog oca i majku’+ i ‘Tko god prokune* svog oca ili majku, neka se pogubi’.+ 11  A vi kažete: ‘Čovjek smije reći ocu ili majci: “Sve čime bih ti mogao pomoći odredio sam za korban (to jest za dar Bogu).”’ 12  Na taj mu način više ne dopuštate da išta učini za oca ili majku.+ 13  Tako obezvređujete Božju riječ svojim predajama koje ste prenijeli drugima.+ I još mnogo toga sličnog činite.”+ 14  Tada je opet pozvao narod k sebi i rekao im: “Poslušajte me svi i razumijte što vam govorim!+ 15  Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego ono što izlazi iz čovjeka, to ga onečišćuje.”+ 16  * —— 17  Kad je otišao od naroda i ušao u kuću, njegovi su ga učenici upitali za smisao usporedbe.+ 18  A on im je rekao: “Zar ni vi ne razumijete? Ne znate li da čovjeka ne može onečistiti ništa što izvana ulazi u njega 19  jer mu to ne ulazi u srce, nego u trbuh te se izbacuje u zahod?” Tako je svu hranu proglasio čistom. 20  Još je rekao: “Ono što izlazi iz čovjeka, to ga onečišćuje.+ 21  Jer iznutra, iz ljudskog srca,+ izlaze zle misli koje vode do bluda*, krađe, ubojstava, 22  preljuba, lakomosti, zlobe, prijevara, besramnosti*, zavisti, hula, oholosti i nerazumnosti. 23  Sva ta zla izlaze iznutra i onečišćuju čovjeka.” 24  Isus je odande otišao u područje Tira i Sidona.+ Ušao je u jednu kuću jer nije htio da itko sazna da je ondje, ali nije mogao proći neopaženo. 25  Čim je stigao, za njega je čula žena čija je kćerkica bila opsjednuta nečistim duhom, pa je došla i bacila mu se pred noge.+ 26  Ta je žena bila Sirofeničanka grčkog porijekla. Molila je Isusa da istjera demona iz njene kćeri. 27  Ali on joj je rekao: “Neka se najprije najedu djeca jer nije u redu uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”+ 28  A ona mu je odvratila: “To je istina, gospodine, ali i psići ispod stola jedu mrvice koje padnu djeci.” 29  Nato joj je rekao: “Pođi kući. Zato što si tako odgovorila, demon je izašao iz tvoje kćeri.”+ 30  Tako je ona otišla kući i našla dijete kako leži na krevetu, a demon je bio izašao.+ 31  Kad se Isus vraćao iz okolice Tira, išao je preko Sidona i kroz područje Dekapolisa* te je došao do Galilejskog mora.+ 32  Ondje su mu doveli gluhog čovjeka koji je teško govorio+ i molili su ga da položi ruke na njega. 33  On ga je odveo na stranu, dalje od mnoštva. Stavio mu je prste u uši, a zatim je pljunuo i dotaknuo mu jezik.+ 34  Pogledao je u nebo, duboko uzdahnuo i rekao mu: “Effata”, što znači: “Otvori se.” 35  Tada su mu se otvorile uši+ i nestale su njegove smetnje u govoru, pa je počeo razgovijetno govoriti. 36  A Isus je zabranio ljudima da ikome govore o tome,+ ali što im je više branio, to su oni više govorili.+ 37  Silno su se divili+ i govorili: “On čini divna djela. Čak vraća sluh gluhima i dar govora nijemima.”+

Bilješke

Dosl.: “krštenja”.
Ili: “vrijeđa; pogrdno govori o”.
Ili: “spolnog nemorala”. Množina grčke riječi porneía. Vidi Rječnik.
Grčki: asélgeia. Vidi Rječnik.