Levitski zakonik 20:1-27

  • Štovanje Moleka, prizivanje duhova (1⁠–⁠6)

  • Budite sveti i poštujte roditelje (7⁠–⁠9)

  • Smrtna kazna za nedopuštene spolne odnose (10⁠–⁠21)

  • Budite sveti da biste ostali u zemlji (22⁠–⁠26)

  • Pogubiti one koji prizivaju duhove (27)

20  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Ovako kaži Izraelcima: ‘Svaki Izraelac ili došljak što živi u Izraelu koji bi svoje dijete dao Moleku, neka se pogubi.+ Neka ga narod kamenuje.  Ja ću se okrenuti protiv tog čovjeka, pogubiti ga i tako ukloniti iz naroda jer je dao svoje dijete Moleku te je okaljao moje sveto mjesto+ i oskvrnuo moje sveto ime.  A ako narod namjerno zatvori oči pred onim što je taj čovjek učinio kad je dao svoje dijete Moleku i ne pogubi ga,+  onda ću se ja okrenuti protiv tog čovjeka i njegove obitelji.+ Pogubit ću tog čovjeka i tako ukloniti iz naroda i njega i sve koji zajedno s njim štuju Moleka*.  Ako se tko obrati onima koji prizivaju duhove+ ili proriču budućnost+ i time postupi nevjerno prema meni*, okrenut ću se protiv tog čovjeka i pogubiti ga te tako ukloniti iz njegovog naroda.+  Posvetite se i budite sveti+ jer sam ja Jehova, vaš Bog.  Držite se mojih odredbi i postupajte po njima.+ Ja sam Jehova, ja vas posvećujem.+  Ako koji čovjek prokune svog oca ili svoju majku, neka se pogubi.+ Budući da je prokleo svog oca ili svoju majku, sam će biti kriv za svoju smrt*. 10  Ovako neka se postupi s čovjekom koji počini preljub s tuđom ženom: Neka se onaj koji je počinio preljub sa ženom svog bližnjeg pogubi – neka se pogube i preljubnik i preljubnica.+ 11  Čovjek koji spava sa ženom svog oca nanosi sramotu svom ocu*.+ Neka se oboje pogube. Sami će biti krivi za svoju smrt. 12  Ako čovjek spava sa svojom snahom, neka se oboje pogube. Učinili su ono što je protuprirodno. Sami će biti krivi za svoju smrt.+ 13  Ako muškarac spava s muškarcem kao što bi spavao sa ženom, obojica su počinila odvratno djelo.+ Neka se pogube. Sami će biti krivi za svoju smrt. 14  Ako bi čovjek uzeo sebi ženu, a spavao bi i s njenom majkom, to bi bilo odvratno*.+ Neka se i on i one pogube, a potom spale,+ kako se među vama ne bi činila odvratna djela. 15  Ako bi muškarac spolno općio sa životinjom, neka se pogubi, a i životinju treba ubiti.+ 16  Ako bi žena prišla nekoj životinji kako bi spolno općila s njom,+ ubijte i ženu i životinju. Neka ih se ubije. I muškarac i žena sami će biti krivi za svoju smrt. 17  Ako čovjek spolno opći sa svojom sestrom – sa kćeri svog oca ili sa kćeri svoje majke – to je sramota.+ Neka se pogube pred cijelim narodom. Nanio je sramotu svojoj sestri. Neka odgovara za svoj prijestup. 18  Ako čovjek spolno opći sa ženom za vrijeme njene mjesečnice, i on i ona pokazali su nepoštovanje prema krvi.+ Neka se oboje pogube i tako uklone iz svog naroda. 19  Nemoj spolno općiti sa sestrom svoje majke ni sa sestrom svog oca, jer bi time nanio sramotu svom krvnom srodniku.+ Neka oboje odgovaraju za svoj prijestup. 20  Čovjek koji spava sa svojom strinom nanosi sramotu svom stricu.+ Neka oboje odgovaraju za svoj grijeh. Umrijet će i neće imati djece. 21  Ako čovjek spava sa ženom svog brata, to je odvratno.+ Nanio je sramotu svom bratu. Oboje će umrijeti i neće imati djece. 22  Držite se svih mojih odredbi i svih mojih zakona+ i postupajte po njima+ da vas ne izbljuje zemlja u koju vas vodim da u njoj živite.+ 23  Nemojte živjeti onako kako žive narodi koje tjeram pred vama.+ Naime, oni čine sve te gadosti i zato su mi mrski.+ 24  Stoga sam vam rekao: “Vi ćete zaposjesti njihovu zemlju i ja ću vam je dati u vlasništvo – zemlju u kojoj teče med i mlijeko.+ Ja sam Jehova, vaš Bog, koji vas je odvojio od tih naroda.”+ 25  Pravite razliku između čiste i nečiste životinje te između nečiste i čiste ptice.+ Nemojte sami sebe onečistiti bilo kojom životinjom ili pticom ili bilo čime što gmiže po zemlji, ničim što sam izdvojio da vam bude nečisto.+ 26  Budite mi sveti jer sam ja, Jehova, svet.+ Ja sam vas odvojio od drugih naroda da budete moji.+ 27  Svaki čovjek ili žena koji bi prizivali duhove ili proricali budućnost neka se pogube.+ Neka ih narod kamenuje. Sami će biti krivi za svoju smrt.’”

Bilješke

Dosl.: “bludniče s Molekom”.
Dosl.: “bludniči s njima”.
Dosl.: “njegova krv past će na njega”.
Dosl.: “otkriva golotinju svog oca”.
Ili: “sramotno; razvratno”.