Suci 2:1-23

2  Jehovin anđeo+ došao je iz Gilgala+ u Bokim i rekao: “Izveo sam vas iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati vašim praocima.+ I rekao sam: ‘Nikad neću raskinuti svoj savez s vama.+  A vi nemojte sklapati saveze sa stanovnicima ove zemlje+ i porušite njihove žrtvenike!’+ Ali vi me niste poslušali.+ Zašto ste tako postupili?  Zato, kao što sam vam rekao, neću pred vama otjerati stanovnike ove zemlje,+ pa će vam oni biti zamka+ i njihovi će vas bogovi odvući od mene.”+  Kad je Jehovin anđeo rekao to svim Izraelcima, narod je počeo glasno plakati.  Zato su ono mjesto prozvali Bokim* i ondje su prinijeli žrtve Jehovi.  Kad je Jošua otpustio narod, Izraelci su otišli svaki na svoju zemlju koju su dobili u nasljedstvo kako bi je zaposjeli.+  I narod je služio Jehovi sve dok je Jošua bio živ i sve dok su bili živi starješine koji su nadživjeli Jošuu i koji su vidjeli sva Jehovina velika djela što ih je učinio za Izraela.+  A Nunov sin Jošua, Jehovin sluga, umro je u dobi od 110 godina.+  I sahranili su ga na području koje je dobio u nasljedstvo, u Timnat-Heresu,+ u efrajimskim brdima, sjeverno od gore Gaaša.+ 10  Sav onaj naraštaj pridružio se svojim precima*, a poslije njih došao je drugi naraštaj, koji nije poznavao Jehovu i nije znao što je sve on učinio za Izraela. 11  Stoga su Izraelci počeli činiti ono što je zlo u Jehovinim očima i štovati Baale.+ 12  Ostavili su Jehovu, Boga svojih predaka, koji ih je izveo iz Egipta.+ I počeli su štovati druge bogove,+ bogove naroda koji su bili oko njih, te su im se klanjali i time vrijeđali Jehovu.+ 13  Ostavili su Jehovu i počeli štovati Baala i kipove Aštarte.+ 14  Tada se Jehova silno razgnjevio na Izraelce, te ih je predao u ruke pljačkašima, njima na milost i nemilost.+ Predao* ih je u ruke njihovim neprijateljima koji su živjeli unaokolo,+ pa im se više nisu mogli odupirati.+ 15  Kuda su god pošli, Jehovina ruka dizala se na njih i donosila im propast,+ kao što je Jehova rekao i kao što im se Jehova zakleo.+ I tako su bili u velikoj nevolji.+ 16  Stoga je Jehova postavljao suce, koji su ih izbavljali iz ruku pljačkaša.+ 17  Ali nisu slušali ni suce, nego su štovali druge bogove* i klanjali im se. Brzo su skrenuli s puta kojim su išli njihovi preci, koji su slušali Jehovine zapovijedi.+ A oni nisu tako činili. 18  Kad im je Jehova postavljao suce,+ Jehova je bio sa svakim sucem i izbavljao ih iz ruku njihovih neprijatelja sve dok je sudac bio živ. Naime, Jehova bi im se smilovao+ kad bi vidio kako uzdišu zbog onih koji ih tlače+ i ugnjetavaju. 19  A kad bi sudac umro, oni bi opet činili zlo, još veće nego njihovi očevi – štovali bi druge bogove i klanjali im se.+ Nisu se odvratili od svojih djela ni od svojih tvrdoglavih postupaka. 20  Na kraju se Jehova silno razgnjevio na Izraela+ te je rekao: “Budući da je ovaj narod prekršio moj savez+ koji sam sklopio s njihovim precima i nije me slušao,+ 21  ja neću pred njima otjerati nijedan od onih naroda koji su ostali u zemlji nakon Jošuine smrti.+ 22  Tako ću ja, Jehova, iskušati Izraela da vidim hoće li se držati mog puta+ i ići njime kao što su to činili njegovi preci.” 23  Zato je Jehova dopustio da ti narodi ostanu u zemlji. Nije ih odmah otjerao niti ih je predao u ruke Jošui.

Bilješke

“Bokim” znači “oni koji plaču”.
Ovo je pjesnički izraz koji znači “umrijeti”.
Dosl.: “Prodao”.
Dosl.: “bludničili s drugim bogovima”.