Magdiretso sa kaundan

Creation Ukon Evolution

Paano Nagsugod ang Kabuhi?

Ang matuod, madamo nga edukado nga tawo—lakip ang madamo nga scientist—ang wala nagapati sa teoriya sang ebolusyon.

Ang Wala Masugid nga Kasaysayan sang Pagpanuga

Ang kasaysayan bala sang Biblia parte sa pagpanuga nagaugyon sa mga kamatuoran sang siensia?

Ang Ginasugid sa Aton sang Biblia Parte sa Manunuga

Ang ginasugid bala sang Biblia nagasanto sa nadiskobrehan sang science?

Gingamit Bala sang Dios ang Ebolusyon sa Pagtuga sang Sarisari nga Sahi sang Kabuhi?

Ang Biblia wala nagakontra sa ginatudlo sang siensia nga sa kada sahi sang kabuhi may sarisari nga klase.

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagtuga?

Ginalaragway sang Biblia nga gintuga sang Dios ang kabuhi sa duta sa sulod sang anom ka “adlaw.” Tig-beinte kuatro oras bala ang tagsa ka adlaw?

Nag-istorya ang mga Pamatan-on Parte sa Pagpati sa Dios

Sa sining tatlo ka minuto nga video, ginpaathag sang mga tin-edyer kon ngaa nagapati sila nga may Manunuga.

Ang Buhi nga Planeta

Wala sing kabuhi sa duta kon wala magluntad ang pila ka “insidente.” Ini bala nga mga kahimtangan natabuan lang ukon resulta sang maalam nga pagdesinyo?

Ang Dalayawon nga Elemento

Wala na sing iban pa nga elemento nga mas importante sa kabuhi sangsa karbon. Ano ini, kag ngaa importante gid ini?

Ang Imo mga Selula—Buhi nga mga Librarya!

Ngaa wala na nagpati ang respetado nga mga sientipiko sa ebolusyon?

Creation Ukon Evolution—Bahin 1: Ngaa Dapat Magpati nga May Dios?

Gusto mo bala nga may kompiansa ka sa pagpaathag kon ngaa nagapati ka nga may Dios? Mga tip kon ano ang puede mo isabat kon pamangkuton ka parte sa imo pagpati.

Creation Ukon Evolution—Bahin 3: Ngaa Dapat Magpati sa Creation?

Kon nagapati ka sa creation, buot bala silingon wala ka nagaugyon sa siensia?

Dapat Bala Ako Magpati sa Ebolusyon?

Ano nga paathag ang mas may basihan?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Ebolusyon?

Ang rekord bala sang Biblia parte sa pagpanuga nagasumpakil sa siensia?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa mga Dinosaur?

Sibu bala ini sa ginasiling sang science?