Magdiretso sa kaundan

Gindesinyo Bala Ini?

Lawas sang Tawo

Ang Ikasarang sang Lawas sang Tawo sa Pag-ayo sang Pilas

Paano ginailog sang mga sientipiko ini nga ikasarang sa ila desinyo sang bag-o nga plastik?

Ang Ikasarang sang DNA sa Pagtago

Ang DNA gintawag nga “pinakamaayo nga hard drive.” Hibalua kon ngaa.

Sapat sa Duta

Ang Balahibo sang Sea Otter

Ang pila ka mamalya nga nagaistar sa tubig may madamol nga sapay para indi sila matugnawan. Pero lain ang paagi sang sea otter.

Ang Katuyuan sang Bungot sang Kuring

Ngaa ang mga sientipiko nagadesinyo sing mga robot nga may mga sensor nga ginatawag nila nga e-whiskers?

Ang Ikasarang sang Ido sa Pagpanimaho

Ngaa gusto gid sundon sang mga scientist ang ikasarang sang ido sa pagpanimaho?

Ang Tiil sang Kabayo

Ngaa indi gid mailog sang mga engineer ang desinyo sini?

Ang Mapilit nga Likido sang Igod-igod

Ang isa ka papilit nga ginsunod sa mapilit nga likido nga ginapagua sang igod-igod mahimo mangin isa sa mga importante nga gamit sang mga doktor nga nagapang-opera, kag indi na kinahanglan nga tahion ang mga pilas ukon maggamit sang medical staple.

Kabuhi sa Idalom sang Tubig

Ang Ngipon sang Kalokalo

Ngaa mas mabakod pa ang ngipon sang kalokalo sangsa lawa sang damang?

Ang Dalayawon nga Panit sang Balat

Ngaa puede mapatig-a kag mapahumok sining sapat sa dagat ang panit sini?

Ang Kula sang Tagimtim

Ang kula sang tagimtim mas mabakod sangsa kula nga ginahimo sang tawo. Pero bag-o lang nadiskobrehan sang mga scientist kon paano makatapik ang tagimtim sa basa nga mga butang.

Ang Korte sang mga Pakinhason

Ang korte kag ang desinyo sang alukaba nagaamlig sa pakinhason sa sulod sini.

Ang Lanotlanot sang Tahong

Ang mga tahong nagaangot paagi sa mga lanotlanot. Ang paghibalo kon paano nila ini ginahimo makabulig para makadiskobre sing bag-o kag mas maayo nga paagi sa pag-angot sang mga kagamitan sa mga bilding, ukon sang lanitlanit sa mga tul-an.

Ang Ikasarang sang Bagulan sa Pagbag-obag-o sing Kolor

Ang mga enhinyero nagatinguha sa pag-ilog sini nga ikasarang paagi sa paghimo sing bayo nga magabag-obag-o sing kolor sa isa lang ka pisok.

Nagasiga nga Organo sang Lukos nga Hawaiian Bobtail

Ang sapat nagapagua sang iya kaugalingon nga suga—indi agod makakita ukon makita.

Ang Makatilingala nga Gaway sang Kugita

Nakaimbento ang mga enhinyero sing robot nga may gaway nga madamo sing mahimo.

Ang Kapay sang Balyena nga Humpback

Hibalua kon paano ang kapay sining daku nga sapat makaapektar sa imo kabuhi.

Ang Ikasarang sang Pilot nga Balyena sa Pagtinlo sang Iya Panit

Ngaa interesado ang mga kompanya sang barko sa sining pinasahi nga ikasarang?

Ang Sonar sang Dolpin

Gintinguhaan sang mga sientipiko nga ilugon ang dalayawon nga ikasarang sini nga sapat nga mahibaluan ang ara sa iya palibot.

Ang “Makakita” nga Tul-an sang Brittle Star

Hibalua ang makatilingala nga mga impormasyon parte sini nga sapat.

Ang Ikog sang Seahorse

Ang seahorse isa ka isda nga may pinasahi nga ikog nga puede mailog sa paghimo sing mga robot.

Ang Panong sang mga Isda

Ano ang matun-an naton sa mga isda para malikawan ang pagbungguanay sang mga salakyan?

Mikroorganismo nga Nagatinlo sang Langis

Daw ano sila ka epektibo sa pagtinlo kon ipaanggid sa moderno nga teknolohiya?

Pispis

Ang Pag-dive sang Pispis nga Gannet—Gindesinyo Bala Ini?

Paano masarangan sining dalagku nga mga pispis sa dagat ang impact nga mahimo magsobra sing 20 ka beses sangsa puersa sang gravity?

Ang Wala Nagalus-aw nga Kolor sang mga Pispis

Paano ang wala nagalus-aw nga kolor sang bulbol sang pispis naghatag sing ideya para makahimo sing pinta kag tela nga indi maglus-aw pagligad sing tion?

Ang Pakpak sang Bukaw

Ang masibod nga desinyo sang pakpak sang bukaw mahimo makabulig para mangin mas matinong ang mga turbina.

Ang Nagabaliskad nga Punta sang Pakpak sang Nagalupad nga mga Pispis

Paagi sa pagkopya sang desinyo sini, nakakinot ang mga enhinyero sang eroplano sing 2 ka bilyon ka galon sang gatong para sa jet sa isa lang ka tuig.

Ang Bulbol sang Emperor Penguin

Ano ang nadiskobrehan sang mga marine biologist sa bulbol sini nga pispis?

Ang Makinot sa Enerhiya nga Paglupad sang Wandering Albatross

Hibalua kon paano ini nga pispis makalupad sing inoras nga wala ginakapaykapay ang iya pakpak!

Ang Ikasarang sa Paglakbay sang Bar-Tailed Godwit

Hibalua ang parte sa walo ka adlaw nga paglakbay sini nga pispis, nga makatilingala gid para sa mga tawo.

Reptilya kag Amphibian

Ang Nagasuyop sing Tubig nga Panit sang Thorny Devil Lizard

Paano ginabatuan sini nga lizard ang grabidad paagi sa pagpailig sang tubig halin sa iya mga tiil, kag sa iya lawas pakadto sa iya baba?

Ang Ikog sang Agama

Paano makalumpat ang agama halin sa salog pakadto sa dingding?

Ang Apipingig sang Buaya

Tatlo ka pilo nga mas makusog ini magkagat sangsa leon ukon tigre, apang mas sensitibo sangsa punta sang tudlo sang tawo. Paano?

Ang Sistema sang Pagmuad sang Gastric Brooding nga Paka

Ngaa nagasiling ang isa ka ebolusyonista nga imposible ang amat-amat nga pagbag-o sang sistema sang pagmuad sini?

Ang Panit sang Man-ug

Ngaa tuman kahunit ang panit sang man-ug amo nga makasaka ini sa mga kahoy kag makalubong sa balas?

Insekto

Ang Abilidad sang Bumblebee sa Paglupad—Gindesinyo Bala Ini?

Ngaa ining gamay nga bumblebee mas sagad sangsa eksperiensiado nga mga piloto?

Ngaa Wala Nagakatrapik ang mga Subay?

Ang mga subay wala nagaginutok. Ano ang ila sekreto?

Ang Estratehiya sang Putyukan sa Paghugpa

Ngaa maayo gid nga gamiton ini nga estratehiya sa program nga nagagiya sa mga robot nga nagalupad?

Ang Balay-putyukan

Ano nga epektibo nga paggamit sang mga putyukan sing espasyo ang napamatud-an sang mga matematiko sang 1999 lang?

Ang Liog sang Subay

Paano masarangan sini nga insekto ang butang nga madamo nga beses nga mas mabug-at sangsa lawas sini?

Ang Ikasarang sang Carpenter Ant sa Pagtinlo sang Iya Antena

Kinahanglan nga matinlo ining gamay nga insekto para mabuhi. Paano niya ini ginahimo?

Ang Panagang sa Init sang Saharan Silver Ant

Ini nga insekto amo ang isa sa mga sapat nga makasarang sa grabe nga init. Ngaa masarangan sini ang grabe nga kainit?

Ang Siklo sang Kabuhi sang Kikik

Makatilingala ang siklo sang kabuhi sini nga mga insekto bangod nagakabuhi sila sing pila lang ka semana sa gua pagligad sang 13 ukon 17 ka tuig.

Ang Mechanical Gear sang Issus Leafhopper

Importante gid ini sa ikasarang sang insekto sa paglukso sing madasig apang kontrolado.

Tumalagsahon nga Palamatin-an sang Isa ka Sahi sang Sugba-sugba

Bisan simple lang ang dulunggan sini, mas maayo pa sa bisan ano nga sapat nga nakilalal-an ang palamatin-an sini.

Ang Sensitibo sa Hulag nga mga Neuron sang Apan

Ngaa wala nagabungguanay ang nagapanong nga mga apan?

Ang Pakpak sang Alibangbang

Ang supat sang pakpak sang alibangbang nga Blue Morpho daw mahining tulukon pero may kinaiya ini nga makita lamang sa mikroskopyo. Para sa ano ini?

Ang Nagatipon sing Kasanag nga Pakpak sang Alibangbang

May iban pa nga kapuslanan ang tuman ka sili nga kolor sang mga pakpak sang pila ka alibangbang.

Ang Korte-V nga Posisyon sang Cabbage White nga Alibangbang

Ano ang ara sa cabbage white nga alibangbang nga nakabulig sa mga engineer nga magdesinyo sang mas maayo nga mga solar panel?

Ang Sensor sang Black Fire Beetle

Ano ang natun-an sang mga engineer kag mga researcher sa sining pinasahi nga laboglabog?

Ang Ikasarang sang Dung Beetle sa Pagpanglakaton

Ano nga paagi sang pagpanglakaton ang ginagamit sang dung beetle? Kag ano ang mahimo matun-an sang mga tawo sa ila?

Ang Suga sang Photuris nga Ipot-ipot

Paano nakabulig ining gamay nga insekto sa mga sientipiko nga maghimo sing mas masanag nga LEDs, nga ginagamit sa madamo nga elektroniko nga kagamitan?

Ang Tumalagsahon nga Kaanting sang Katydid

Ang tuman ka gamay nga dulunggan sini nga insekto nagapanghikot nga daw pareho sa dulunggan sang tawo. Paano nakabulig sa siensia kag engineering ang pag-research parte sa tumalagsahon nga kaanting sini?

Ang Haltere sang Langaw

Natingala ka man bala kon ngaa mabudlay dakpon ang langaw? Hibalua ang nadiskobrehan sang mga sientipiko.

Ang Abilidad sang Fruit Fly sa Paglupad

Ini nga mga insekto makasarang magbag-o sang direksion sini pareho sang mga fighter jet, sa kadasigon nga wala pa isa ka segundo.

Damang

Ang Kapilit sang Lawa sang Tagbalay

Ang tagbalay nagapagua sang lawa nga mapilit ukon indi tanto kapilit depende sa iya kinahanglanon. Usisaa kon paano kag ngaa.

Ang Buron nga Panan-aw sang Jumping Spider

Paano ginakalkular sini nga damang ang eksakto nga distansia? Ngaa gusto ini ilugon sang mga researcher?

Tanom

Ang Panit sang Kabugaw— Gindesinyo Bala Ini?

Ngaa gusto sundon sang mga scientist ang pagkahuman sang panit sang kabugaw?

Ang Masiri nga Kolor sang Pollia Berry

Wala sing blue nga kolor ang bahin sang bunga sini nga berry, pero amo ini ang may pinakamasiri nga kolor nga blue nga makita sa tanom. Ano ang sekreto sang masiri nga kolor sini?

Ang Abilidad sang mga Tanom sa Matematika

Nadiskobrehan sang mga researcher nga ang mustasa nga tanom may dalayawon nga abilidad.