Magdiretso sa kaundan

Gingamit Bala sang Dios ang Ebolusyon sa Pagtuga sang Sarisari nga Sahi sang Kabuhi?

Gingamit Bala sang Dios ang Ebolusyon sa Pagtuga sang Sarisari nga Sahi sang Kabuhi?

Ang sabat sang Biblia

 Wala. Ang Biblia maathag nga nagsiling nga gintuga sang Dios ang mga tawo kag ang sarisari nga “sahi” sang sapat kag tanom. a (Genesis 1:12, 21, 25, 27; Bugna 4:11) Nagsiling ini nga ang tanan nga tawo naghalin kay Adan kag Eva, ang aton una nga ginikanan. (Genesis 3:20; 4:1) Wala ginasuportahan sang rekord sa Biblia ang teoriya nga gingamit sang Dios ang ebolusyon sa pagtuga sa sarisari nga sahi sang kabuhi. Pero ang matuod, ang Biblia wala nagakontra sa ginatudlo sang siensia nga sa kada “sahi” sang kabuhi may sarisari nga klase. b

 Gingamit bala sang Dios ang ebolusyon?

 Ang mga tawo nga nagapati nga gingamit sang Dios ang ebolusyon sa pagtuga sang kabuhi may sarisari nga ideya kon paano ini ginhimo sang Dios. Suno sa Encyclopædia Britannica, ang iban nagapati nga ang “natural selection isa ka paagi nga gingamit sang Dios sa paghimo sang mga butang sa kalibutan.”

 Ang pagpati nga gingamit sang Dios ang ebolusyon sa pagtuga sang kabuhi nagalakip man sa masunod nga mga ideya:

  •   Sang una pa gid nga panahon, isa lang ang ginhalinan sang tanan nga buhi nga organismo.

  •   Ang isa ka sahi sang kabuhi puede magbag-o kag mahimo ini nga isa ka tuhay gid nga sahi sang kabuhi, ini nga ideya ginatawag kon kaisa nga macroevolution.

  •   Posible ang Dios man ang nagapahanabo sini nga mga proseso.

 Ang ebolusyon bala nagahisanto sa ginatudlo sang Biblia?

 Ang pagpati nga gingamit sang Dios ang ebolusyon sa pagtuga sang kabuhi nagapahangop nga indi tanan nga mabasa sa Biblia sa Genesis parte sa pagpanuga matuod. Pero, ginpatuhuyan ni Jesus ang rekord sa Genesis nga matuod gid nga natabo sa kasaysayan. (Genesis 1:26, 27; 2:18-24; Mateo 19:4-6) Ang Biblia nagsiling nga antes nagkadto si Jesus sa duta, nagkabuhi na sia sa langit upod sa Dios kag nagbulig sa Dios sa pagtuga sang “tanan nga butang.” (Juan 1:3) Gani ang ideya nga gingamit sang Dios ang ebolusyon sa paghimo sang sarisari nga kabuhi wala gid nagahisanto sa panudlo sang Biblia.

 Ang ikasarang bala sang mga tanom kag sapat nga magbag-o para magpasibu sa palibot pamatuod sang ebolusyon?

 Wala ginpaathag sing espesipiko sang Biblia kon ano nga mga pagbag-o ang matabo sa tagsa ka sahi. Pero wala ini nagakontra sa realidad nga ang sarisari nga sahi sang sapat kag tanom nga gintuga sang Dios puede nga makahimo sing sarisari nga klase bilang resulta sang pagdamo kag pagpasibu sa ila palibot. Bisan pa ginatamod ini sang iban nga porma sang ebolusyon, wala sing bag-o nga sahi sang kabuhi ang nahimo.

a Gingamit sang Biblia ang tinaga nga “sahi” nga mas masangkad ang kahulugan sangsa tinaga nga “espesyi” nga ginagamit sang mga sientipiko. Kon kaisa masiling ang mga sientipiko nga may bag-o nga mga espesyi nga nagtuhaw, pero ang matuod wala ini nagtuhaw, kundi lain lang ini nga klase sang isa ka sahi, pareho sa termino nga gingamit sa rekord sang Genesis.

b Ini nga ideya ginatawag kon kaisa nga microevolution.