Iban Pa nga Topiko

Mga artikulo ini parte sa sarisari nga mga topiko. Makita man diri ang madamo nga artikulo nga naggua na sa home page sang jw.org. Gamita ini nga mga artikulo kag mga video para pabakuron ang imo pagtuo nga makabenepisyo ka gid sa matun-an mo sa Biblia.

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Grabe Kainit nga Tiempo sa Bilog nga Kalibutan—Ano ang Ginasiling sang Biblia?

Maabot bala ang tion nga indi na maistaran ang duta?

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Pagpaniro sa Bilog nga Kalibutan nga Nagapahadlok sa mga Tawo—Ano ang Ginasiling sang Biblia?

May paglaum pa bala nga madula ang pagpamintas?

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Amat-amat nga Nagakaguba ang Duta—Ano ang Ginasiling sang Biblia?

Ang isa ka bersikulo sa Biblia nagatudlo sa aton sang tatlo ka butang parte sa mga problema nga puede magguba sang aton planeta.

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Sigesige nga Pagmahal sang mga Balaklon sa Bilog nga Kalibutan—Ano ang Ginasiling sang Biblia?

Ngaa kabudlay gid subong sang sitwasyon sang ekonomiya? Paano makabulig ang Biblia?

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Pagpaniro sa mga Eskwelahan—Ano ang Ginasiling sang Biblia?

Ngaa nagakatabo ini nga mga trahedya? Mauntat pa bala ini nga kapintas?

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Nagalala Pa Gid ang Kakulang sa Pagkaon sa Bilog nga Kalibutan Bangod sang Inaway sa Ukraine

Gintagna sang Biblia ang kakulang sa pagkaon. Pero may ginasugid man ini nga paglaum kag praktikal nga mga laygay kon ano ang aton himuon subong.

PADAYON NGA MAGBANTAY!

6 ka Milyon ang Napatay Bangod sa COVID—Ano ang Ginasiling sang Biblia?

Gintagna sang Biblia nga matabo ang makamamatay nga mga pandemic. Ginasugid man sang Biblia ang mga paumpaw samtang ginaatubang naton ini nga mga pandemic, kag kon ano ang permanente nga makadula sa sini.

Ano ang Gintagna sang Biblia Parte sa Mabaskog nga mga Linog?

Binagbinaga ang pila ka halimbawa sang mabaskog nga mga linog sining karon lang nga mga tinuig kag kon ano ang ginasugid sang tagna sa Biblia parte sa matabo sa palaabuton.

Madula Pa Bala ang Korapsion sa Gobierno?

Tan-awa ang tatlo ka rason kon ngaa makasalig kita sa isa ka klase sang gobierno nga indi gid mangin korap.

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagsimba sa mga Imahen?

Gusto bala sang Dios nga maggamit kita sang mga imahen ukon mga santos sa aton nga pagsimba?

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Relihion kag sa Inaway sa Ukraine?

Ginagamit sang mga lider sang relihion sa magtimbang nga bahin sang inaway ang ila impluwensia. Pero ang ila ginahimo lain gid sa gintudlo ni Jesus nga dapat himuon kag indi dapat himuon sang iya mga sumulunod.

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Grabe Kadamo nga Refugee—Minilyon ang Nagapalagyo Halin sa Ukraine

Ginapaathag sang Biblia kon ano ang matuod nga rason sini kag ang permanente nga solusyon.

PADAYON NGA MAGBANTAY!

Gin-atake sang Russia ang Ukraine

Hibalua ang kahulugan sini nga hitabo.

Makabulig Bala sa Imo ang Biblia Para Mauntat ang Imo Pagkaadik sa Drugs?

Apat ka base sa Biblia nga paagi para mauntat ang pagkaadik.

Pagbag-o sang Klima kag ang Aton Palaabuton—Ang Ginasiling sang Biblia

Importante bala sa Manunuga ang aton planeta kag ang mga nagaistar sa sini?

Mabalik Pa Bala sa Normal ang Aton Pagkabuhi? Kon Paano Makabulig ang Biblia sa Kalibutan nga Ginbag-o sang Pandemic

Anom ka prinsipio sa Biblia nga makabulig sa aton nga indi magpaabot sing sobra kag maatubang kon ano man ang matabo.

Dapat Bala Mag-entra sa Pulitika ang Relihion?

Sa bilog nga kalibutan, madamo nga tawo nga nagapangangkon nga sumulunod ni Jesucristo ang nagaentra sa pulitika. Dapat bala sila mag-entra sa sini?

Posible Bala ang Patas nga Sistema sa Ekonomiya?

May isa ka perpekto nga gobierno nga makadula sang mga problema sa duta, lakip sa sini amo ang kapigaduhon kag pagpalibog kon diin makuha sang kinahanglanon.

Makabulig Bala sa Imo ang Biblia Kon Maapektuhan Ka sang Abnormal nga Tiempo?

May mga laygay ang Biblia nga makabulig sa imo antes, sa tion, kag pagkatapos sang kalamidad.

Madula Pa Bala ang Terorismo?

Wala pa nadula subong ang kahadlok kag kapintas, pero may duha ka butang nga ginasiling ang Biblia nga makabulig sa mga nabiktima sang terorismo.

Malapit Na Bala ang Katapusan sang Kalibutan? Ginatagna Bala sang Biblia nga Maguba ang Kalibutan?

Bisan pa nagasiling ang Biblia nga ang duta magapabilin tubtob sa wala sing katubtuban, may isa ka kalibutan nga matapos.

Maghalong sa Indi Matuod nga mga Impormasyon

Madamo na gid subong ang mga balita nga wala nagasugid sang bug-os nga impormasyon, indi matuod nga mga report, kag mga conspiracy theory kag posible ini makahalit sa imo.

Kon ang Isa ka Pinalangga Mapatay

Hibalua ang pila ka praktikal nga panugda nga puede mo himuon para maghaganhagan ang imo kasubo.

Dapat Pa Bala Sundon ang mga Kasuguan sang Biblia Parte sa Insakto kag Sala?

Ari ang duha ka rason kon ngaa importante gid ini nga mga kasuguan.

Kon Paano Kontrolon ang Kabalaka

Ano nga praktikal nga mga tip kag mga teksto sa Biblia ang makabulig sa imo nga mabatuan ang indi kinahanglanon nga pagkabalaka?

Makalaum Kita nga Mangin Maayo ang Aton Sitwasyon sa Palaabuton

Ngaa ang mga promisa sa Biblia lain gid sa mga promisa kag mga prediksion sang mga tawo?

Isa Lang Bala ka Negosyo ang Relihion?

Ang kalabanan sa nagasimba sa pila ka simbahan mga pigado, pero ang ila mga lider puerte ka manggaranon.

Pito ka Importante nga Butang nga Dapat Himuon Para Mangin Safe kag Maayo ang Imo Ginakaon

Ang kabuhi regalo sa aton, kag mapakita naton ang apresasyon sa sini paagi sa pag-atipan sang aton panglawas kag sang panglawas sang aton pamilya. Binagbinaga kon paano mo ina mahimo.

Sin-o ang Magasalbar sa Duta?

Suno sa pila ka environmental expert, mas grabe na gid ang halit nga ginahimo sang tawo sa kabuhi sa duta amo nga may mga klase sang tanom kag sapat nga madali na lang maubos.

Paglapta sang Virus—Ang Puede Mo Mahimo

Kon apektado ka sang paglapta sang virus, ano ang mahimo mo para maproteksionan ang imo panglawas, emosyon, kag relasyon sa Dios?

Pagkabalaka sang mga Lalaki—Kon Paano Makabulig ang Biblia

Ang kabalaka isa sa nagalapnag nga problema sa sining makahalanguyos nga mga tion. Kon may ginakabalak-an ka, makabulig bala sa imo ang Biblia?

Kon Paano Atubangon ang Pandemic Fatigue

Kon indi naton ini pagbatuan, mahimo madulaan kita sing motibasyon nga sundon ang mga pagsulundan para maproteksionan kita sa COVID-19.

Masabat Bala ang Pagpangayo sang Hustisya?

Ginapakita sang Biblia nga ang matuod nga hustisya ukon katarungan halin sa Dios, kay importante sa iya ang kabuhi sang tanan nga tawo.

Ang Pag-release sang Ginrebisar nga Bag-ong Kalibutan nga Badbad sa Spanish

Ano ang ginhimo sang mga translator para maka-translate sila sing Biblia nga maintiendihan sang mga bumalasa sa bilog nga kalibutan, bisan pa may mga tinaga nga puede nga lainlain ang kahulugan sa kada pungsod?

Kon Paano Atubangon ang Hinali nga Pagbalatian

Ano nga praktikal nga impormasyon halin sa Biblia ang makabulig sa imo kon hinali ka lang nga magbalatian?

Ano ang Himuon Mo Kon Kulang ang Imo Ginakita?

Bisan pa sigurado nga na-stress ka bangod sang paggamay sang imo kita, may praktikal nga mga paagi nga puede mo mahimo base sa maalamon nga laygay nga mabasa sa Biblia nga makabulig sa imo kon kulang ang imo ginakita.

Paano Mo Makontrol ang Pag-inom?

Lima ka tip nga makabulig sa imo nga makontrol ang imo pag-inom, bisan pa na-stress ka.

Paano Mabatas ang Isolation

May paglaum, kalipay, kag kaayawan bisan pa na-isolate.

Matuod Gid Bala nga Tawo si Juan nga Manugbawtismo?

Ang manunulat sang kasaysayan sang unang siglo nga si Josephus nagapati nga matuod gid nga tawo si Juan nga Manugbawtismo. Makapati man kita nga matuod gid nga tawo si Juan nga Manugbawtismo.

Ang Dumaan nga mga Rekord Nagapamatuod Kon sa Diin Nag-istar ang Isa ka Tribo sang Israel

Ginapamatud-an sang Samaria Ostraca ang mga detalye sang kasaysayan nga mabasahan sa Biblia.

Ano ang Ginagamit nga Pangselyo sang Una?

Ngaa importante gid ang mga pangselyo sang una, kag paano ini gingamit sang mga hari kag mga manuggahom?

Husto Bala ang Paglaragway sang Biblia sa Ginbihag nga mga Judiyo sa Babilonia?

Ginapamatud-an man bala sang iban nga mga reperensia ang ginsiling sang Dios nga mangin kabuhi sang Judiyo nga mga bihag sa Babilonia?

Ang Dumaan nga Iskultura sa Egipto Nagapamatuod sang Nasulat sa Biblia

Hibalua kon paano ginpamatud-an sang dumaan nga iskultura sa Egipto nga matuod gid ang nasulat sa Biblia.

Ang mga Kasuguan sang Dios sang Una Parte sa Katinlo Mas Moderno Sangsa Iban

Ang pungsod sang Israel sang una nakabenepisyo gid sa pagtuman sang mga kasuguan sang Dios parte sa katinlo nga mas moderno sangsa iban.

Anemia—Ang Ginatunaan, Sintomas, kag Bulong

Ano ang anemia? Matapna bala ini ukon mabulong?

Napamatud-an sang mga Arkeologo nga Matuod nga Tawo si Hari David

May mga kritiko nga nagasiling nga ang hari sang Israel nga si David ginhimuhimo lang. Pero ano ang nadiskobrehan sang mga arkeologo parte sa iya?

Isa ka Dumaan nga Manuskrito nga Nagapamatuod nga Dapat Gamiton ang Ngalan sang Dios

Tan-awa ang ebidensia nga nagapamatuod nga ang ngalan sang Dios makita sa “Bag-ong Testamento.”

Plano sa Pagbasa sang Biblia

Basahon mo man ang Biblia kada adlaw, basahon base sa kasaysayan, ukon bag-uhan ka nga plano nga basahon ang Biblia, ini nga iskedyul makabulig sa imo.

Paano Nagsugod ang Kabuhi?

Ang matuod, madamo nga edukado nga tawo—lakip ang madamo nga scientist—ang wala nagapati sa teoriya sang ebolusyon.

Kon Paano Makita ang mga Teksto sa Imo Biblia

Makita diri ang listahan sang pasunod nga 66 ka libro sa Biblia suno sa kalabanan nga translation. Ang ngalan sang libro ginasundan sang numero sang kapitulo dayon sang numero sang bersikulo.

They Valued the Bible

Sanday William Tyndale kag Michael Servetus lakip sa madamo nga nagrisgo sang ila kabuhi kag reputasyon para pangapinan ang kamatuoran sa Biblia, bisan pa sang pagpamatok kag pagpamahog nga patyon sila.

They Valued the Bible—Porsyon Lang sang Video (William Tyndale)

Makita sa iya ginhimo nga ginapabaloran gid niya ang Biblia, gani nakabenepisyo kita asta subong.

Sorry, wala sing termino nga pareho sa imo ginapangita.