Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makabulig Bala sa Imo ang Biblia Para Mauntat ang Imo Pagkaadik sa Drugs?

Makabulig Bala sa Imo ang Biblia Para Mauntat ang Imo Pagkaadik sa Drugs?

 Kada tuig, minilyon ang nagakapatay bangod sa epekto sang paggamit sang makaaladik nga mga butang, lakip na ang drugs. Madamo man ang nagakapatay bangod nangin biktima sila sang mga ginhimo sang mga adik. Sa tion sang COVID-19 nga pandemic, naglala pa gid ini nga problema. Pero nakabulig ang kaalam sa Biblia para mauntat sang madamo ang ila pagkaadik sa drugs. Kon amo man sini ang imo problema, ini nga kaalam makabulig man sa imo. a

Sa sini nga artikulo

 Ngaa importante nga magpabulig sa Biblia para mauntat ang pagkaadik?

 Nabal-an sang mga researcher nga ang mga tawo masami nga nangin adik bangod nasubuan sila, na-stress, nabalaka ukon na-depress. Makabulig ang Biblia para magbakod ang imo pagtuo kay kinahanglan mo ini nga pagtuo para mabatuan mo ang mga emosyon nga nagaresulta sa pagkaadik. Ginapakita man sang Biblia nga puede ka mangin malapit nga abyan sang Dios. (Salmo 25:14) Sa bulig sang Dios, maatubang mo ang mga problema nga indi mo masolbar nga ikaw lang.—Marcos 11:22-24.

 Apat ka base sa Biblia nga paagi para mauntat ang pagkaadik

  1.  1. Kilalaha si Jehova nga Dios. b (Juan 17:3) Sia ang Manunuga kag Ginahalinan sang gahom nga wala sang katapusan. Dugang pa, sia ang imo mahigugmaon nga Amay sa langit. Gusto niya mangin malapit sa imo kag gamiton ang iya gahom para buligan ka. (Isaias 40:29-31; Santiago 4:8) Nagpromisa sia nga mangin maayo ang imo palaabuton kon magdesisyon ka nga batunon ang iya gugma.—Jeremias 29:11; Juan 3:16.

  2.  2. Pangayua ang bulig ni Jehova. Magpangamuyo sa Dios kag pangabaya sia nga buligan ka nga mauntat ang imo pagkaadik para mangin ‘balaan ka [ukon, matinlo] kag kalahamut-an sa [iya].’ (Roma 12:1) Paagi sa iya balaan nga espiritu, ukon aktibo nga puersa, hatagan ka niya sang “gahom nga labaw sa kinaandan.” (2 Corinto 4:7; Lucas 11:13) Ini nga gahom magabulig sa imo nga mauntat ang pag-abuso sa drugs kag matun-an ang “bag-o nga personalidad” para malipay sa imo ang Dios.—Colosas 3:9, 10.

  3.  3. Pensara pirme ang panghunahuna sang Dios. (Isaias 55:9) Buligan ka niya ‘nga bag-uhon ang imo panghunahuna,’ ukon ang imo paagi sang pagpamensar, nga magabulig sa imo nga mauntatan ang pagkaadik. (Efeso 4:23) Ang panghunahuna sang Dios ara sa Biblia, gani importante gid nga basahon mo ini sing regular. (Salmo 1:1-3) Madamo ang nakabenepisyo sang nagpabulig sila para maintiendihan nila ang ginatudlo sang Biblia. (Binuhatan 8:30, 31) Ang mga Saksi ni Jehova nagatanyag sang libre nga interactive nga pagtuon sa Biblia. Ginaagda ka man namon nga magtambong sa amon mga miting. Ginatun-an namon sa sini nga mga miting kon ano ang ginasiling sang Biblia kag kon paano namon ini masunod sa amon kabuhi.

  4.  4. Pilia ang maayo nga kaupdanan. Ang imo mga abyan may daku nga impluwensia, maayo man ukon malain, sa imo pagpakigbato sa pagkaadik. (Hulubaton 13:20) May ginahatag ang Dios nga maayo nga kaupdanan. Sila ang mga tawo nga nagasimba man sa iya. Kag gusto niya nga maimpluwensiahan ka sinang maayo nga mga abyan. (Salmo 119:63; Roma 1:12) Pilia man sing maayo ang imo kalingawan, kay daw pareho lang nga nagapakig-upod ka sa mga karakter nga imo ginatan-aw, ginapamatian, ukon ginabasa. Likawi ang bisan ano nga makapaluya sang imo determinasyon nga himuon ang insakto.—Salmo 101:3; Amos 5:14.

 Mga teksto sa Biblia nga makabulig sa imo para mauntat ang pagkaadik

 Salmo 27:10: “Bisan pa bayaan ako sang akon amay kag sang akon iloy, si Jehova magasapupo sa akon.”

 “Indi ko kilala ang tatay ko, gani pamatyag ko may kulang pirme sa kabuhi ko. Pero sang makilala ko si Jehova nga Dios bilang matuod nga Persona nga nagapalangga gid sa akon, naintiendihan ko ang rason kon ngaa nagakabuhi ako kag nauntat ko ang akon pagkaadik.”—Wilby, nga taga-Haiti.

 Salmo 50:15: “Tawga ako sa adlaw sang kalisdanan. Luwason ko ikaw.”

 “Ini nga teksto nagpabakod sa akon nga padayon nga manikasog nga untatan ang akon pagkaadik bisan pa may mga tion nga nagbalik ako sa akon bisyo. Gintuman gid ni Jehova ang iya promisa.”—Serhiy, nga taga-Ukraine.

 Hulubaton 3:5, 6: “Magsalig ka kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga paghangop. Hunahunaa sia sa tanan mo nga dalanon, kag tadlungon niya ang imo mga banas.”

 “Ini nga mga bersikulo nakabulig sa akon nga magsalig kay Jehova kag indi sa akon kaugalingon. Paagi sa bulig sang iya kusog, nabag-o ko ang akon kabuhi.”—Michele, nga taga-Italy.

 Isaias 41:10: “Indi ka mahadlok, kay kaupod mo ako. Indi ka magkabalaka, kay ako imo Dios. Pabaskugon ko ikaw, huo, buligan ko ikaw, uyatan ko ikaw sang akon tuo nga kamot sang pagkamatarong.”

 “Sang gin-untatan ko ang pag-drugs, naglalain gid ako kag indi ako mapahamtang. Ini nga teksto nagpasalig sa akon nga buligan ako sang Dios nga malampuwasan ko ang akon ginabatyag, kag ginbuligan gid niya ako.”—Andy, nga taga-South Africa.

 1 Corinto 15:33, footnote: “Indi kamo magpadaya. Ang pagpakig-upod sa malain nga mga tawo nagaguba sang maayo nga moral.”

 “Gintudluan ako sang akon mga upod nga mag-drugs. Gani nangin adik ako sa sini. Nauntatan ko lang ini sang gin-untatan ko ang pagpakig-upod sa ila. Nangita ako sang bag-o nga mga abyan nga maayo ang impluwensia sa akon.”—Isaac, nga taga-Kenya.

 2 Corinto 7:1: “Tinluan naton ang aton kaugalingon sa tanan nga nagapahigko sang lawas kag tagipusuon.”

 “Ini nga mga tinaga nagpabakod sa akon nga padayon nga manikasog nga tinluan ang akon lawas kag biyaan ang pagkaadik nga nagahalit sa akon.”—Rosa, nga taga-Colombia.

 Filipos 4:13: “Sa tanan nga butang may kusog ako paagi sa isa nga nagapabakod sa akon.”

 “Bal-an ko nga kon ako lang indi ko gid masarangan nga untatan ang pag-drugs, gani nangamuyo ako sing bulig sa Dios. Ginhatagan gid niya ako sang kusog.”—Patrizia, nga taga-Italy.

 Dugang pa nga mga eksperiensia: Pag-untat sa pagkaadik sa bulig sang Biblia

 Si Joseph Ehrenbogen nagdaku sa lugar nga kinaandan ang pagpamintas kag nangin adik sia sa alkohol, tabako, marijuana, kag heroin. Pila ka beses nga diutayan lang sia mapatay sa overdose. May isa ka teksto sa Biblia nga nagkumbinsi sa iya nga puede sia magbag-o. Basaha ang iya istorya sa artikulo nga “Natun-an Ko nga Respetuhon ang mga Babayi kag ang Akon Kaugalingon.”

 Si Dmitry Korshunov pirme lang sadto nagabalik sa pagkapalainom bisan pa nanikasog gid sia nga untatan ini. Tan-awa ang video nga ‘Ginakapoy Na Ako sa Akon Kabuhi’ para mahibaluan mo kon ano ang nakabulig sa iya nga mauntatan ang pag-inom.

 Ginadilian bala sang Biblia ang pagpadoktor para mauntat ang pagkaadik?

 Wala. Ang Biblia nagasiling: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton.” (Mateo 9:12) Ang U.S. National Institute on Drug Abuse nagsiling man: “Ang pagkaadik sa drugs isa ka komplikado nga balatian, kag para mauntatan ini, indi lang maayo nga intension ukon handum nga mag-untat ang kinahanglan.” Siempre, mas makusog ang bulig sang Dios sangsa determinasyon sang bisan sin-o nga tawo. Bisan pa sini, madamo sang nag-untat sa ila pagkaadik bangod sa laygay sang Biblia, ang nagakinahanglan gihapon ipadoktor. c Halimbawa, si Allen nagsiling: “Sang ginatinguhaan ko nga untatan ang pagkaadik sa alkohol, grabe nga kasakit ang akon nabatyagan bangod sa withdrawal symptoms. Gani narealisar ko nga kinahanglan ko gid magpadoktor bisan pa ginasunod ko ang bulig sang Biblia.”

 Ginadilian bala sang Biblia ang paggamit sang drugs bilang bulong?

 Wala. Ang matuod, may rekord sa Biblia nga gingamit ang makahulubog nga ilimnon ukon alkohol para bulngon ang balatian ukon pahaganhaganon ang kasakit sang isa nga nagatagumatayon. (Hulubaton 31:6; 1 Timoteo 5:23) Pero, pareho sa alkohol, ang drugs nga ginagamit para pahaganhaganon ang kasakit makapaadik gid. Gani, maayo gid nga mabal-an ang mga katalagman kag maghalong kon nagatomar sang mga painkiller nga ginreseta sang doktor para magpahaganhagan sang kasakit.—Hulubaton 22:3.

a Bisan pa nga ini nga artikulo nagapokus sa pagkaadik sa drugs, ang mga prinsipio sa Biblia nga ginbinagbinag diri makabulig man sa mga nagapakigbato sa iban nga problema. Nalakip sa sini ang pagkaadik sa alkohol, tabako, pagkaon, panahor, pornograpiya, ukon sa social media.

b Si Jehova ang ngalan sang Dios. (Salmo 83:18) Tan-awa ang artikulo nga “Sin-o si Jehova?

c Madamo sa mga treatment center, ospital, kag mga recovery program ang makabulig. Dapat binagbinagon sing maayo sang kada isa ang mga opsyon kag magdesisyon kon ano nga pagpabulong ang pinakamaayo para sa iya.—Hulubaton 14:15.