MAGMATA! Oktubre 2014 | Ano ang Matuod nga Kadalag-an?

Pagsunod bala ini sang imo mga handum? Pagtigayon bala sang tanan mo nga luyag? Ukon mas labaw pa sa sini?

TOPIKO SA KOBER

Ano ang Matuod nga Kadalag-an?

May isa ka sahi sang kadalag-an nga malala pa sa kapaslawan.

TOPIKO SA KOBER

Ano ang Basihan Mo sang Kadalag-an?

Hibalua ang imo pagtamod paagi sa pagbinagbinag sang apat ka kahimtangan.

TOPIKO SA KOBER

Paano Matigayon ang Matuod nga Kadalag-an?

Lima ka praktikal nga panugda agod mangin matuod nga madinalag-on.

Pagbantay sa Kalibutan

Mga topiko: ang resulta sang barato nga dote, ginbayad sa mga pirata sa dagat, kag ang sigesige nga paglupad sang mga pispis.

BULIG PARA SA PAMILYA

Paano Mabatuan ang Pagsulay?

Ang hamtong nga lalaki kag babayi makasarang nga batuan ang pagsulay. Anom ka paagi nga makabulig sa imo para mapabakod ang imo pamat-od kag para malikawan ang stress bangod nagpasulay ka.

MGA LUGAR KAG MGA TAWO

Pagbisita sa Belize

Ining gamay nga pungsod amo ang may pinakauna nga jaguar preserve kag may ikaduha sa pinakalapad nga coral reef sa bilog nga kalibutan.

Nagalupad nga Hardinero sang Tropikal nga Kagulangan

Ang mga kabog, nga ginatawag man nga flying fox, mapuslanon gid sa palibot.

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Imahen

Naggamit bala sang mga imahen sa pagsimba ang una nga mga Cristiano?

GINDESINYO BALA INI?

Ang Tiil sang Kabayo

Ngaa indi gid mailog sang mga engineer ang desinyo sini?