MAGMATA! Hulyo 2013 | Pagprotesta Bala ang Sabat?

Sa sini nga isyu, hibalua kon ngaa gulpi lang nagdamo ang pagprotesta kag kon diin masapwan ang solusyon.

Pagbantay sa Kalibutan

Mga topiko: diskriminasyon sa interbyu para sa obra kag bag-o nga kasuguan para sa mga kompanya sang sigarilyo sa Australia.

BULIG PARA SA PAMILYA

Ano ang Himuon Mo Kon Magmaoy ang Imo Bata?

Ano ang himuon mo kon nagamaoy ang imo bata? Mabuligan ka sang mga prinsipio sa Biblia nga maatubang ini nga problema.

TOPIKO SA KOBER

Pagprotesta Bala ang Sabat?

Mahimo mabaskog gid ang epekto sang pagprotesta. Pero amo bala ini ang solusyon sa inhustisya, korapsion, kag pagpamigos?

TOPIKO SA KOBER

Bisan Diin Makita Ko ang Inhustisya

Ngaa ginbag-o sang isa ka pamatan-on sa Northern Ireland ang iya pagtamod sa kon paano matigayon ang matuod nga hustisya?

Ang Maila nga Sand Cat

Nakabati ka na bala parte sa sand cat? Hibalua ang dugang pa parte sa sini nga kuring kag kon ngaa maila gid ini.

MGA LUGAR KAG MGA TAWO

Pagbisita sa Azerbaijan

Ang mga Azeri kilala nga maabiabihon kag masinadyahon. Hibalua ang dugang pa parte sa ila pungsod kag kultura.

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Ginharian sang Dios

Nagapati ang pila nga ang Ginharian sang Dios yara sa tagipusuon sang mga tumuluo ukon ang mga tawo ang magatukod sini. Ano ang ginasiling sang Biblia?

GINDESINYO BALA INI?

Ang Mabakod nga Utok sang Arctic Ground Squirrel

Paano makalampuwas ining gamay nga sapat kon magnubo ang temperatura sang lawas sini?

Dugang pa nga Online nga mga Artikulo

Ano ang Himuon Ko Kon May Problema Ako sa Panglawas?—Bahin 2

Basaha ang mga eksperiensia sang mga pamatan-on nga may malala nga mga balatian pero nakapabilin nga positibo.

Ang Istorya sang mga Anak nga Lalaki ni Jacob

Ano ang himuon mo kon ginhatag sa imo utod ukon abyan ang isa ka butang nga gusto mo gid?