Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Maila nga Sand Cat

Ang Maila nga Sand Cat

Pagkatapos sang mga duha ka bulan nga pagbusong, ang kalabanan nga sand cat mahimo magbata sing tatlo ka bilog

SA TUNGA sang desyerto, sa madulom nga kagab-ihon, naggua sa lungib ang sand cat kag nagdulog. Nagpanilag ini sa palibot. Dayon nagsugod ini sa pagtiid.

Sing hinali, gulpi niya nga ginlumpatan ang iya biktima—isa ka ilaga. Pagkatapos, bilog nga gab-i ini nga nagapangdakop, nga nagalumpat kon kaisa para makadakop sang mas madamo nga biktima. Kon sobra ang iya madakop, ginalubong niya ini sa balas. Nagabalik ini sa iya lungib sa kaagahon kag haluson magpakita kon adlaw. Binagbinaga ang pila ka makatilingala nga kinaiya sining maila nga tinuga.

  • Ang kaanting sang sand cat nagabulig sa iya nga matultulan ang iya biktima bisan ara ini sa idalom duta

  • Para makakita sing pares ang laki, nagahimo ini sang matingil nga tunog. Mabatian ini sang bayi bisan malayo bangod maanting ini

  • Ang bulbol sa tiil sang sand cat nagabulig sa iya nga indi maglubong sa balas kag nagaamlig sa iya gikan sa tuman kainit nga bala

  •  Ang sulod sang iya dulunggan natabunan sang madamol nga puti nga balahibo, nga nagaamlig sa iya sa nagakapalid nga balas

  • Indi hilmunon ang agi sang sand cat bangod sang madamol nga bulbol sa tiil sini

  • Puede mabuhi ang sand cat paagi lang sa likido nga iya makuha sa iya biktima

  • Ang kainiton sang balas sa Kara-Kum Desert mahimo maglab-ot sa 80°Celcius. Kon kaisa, ang temperatura sang hangin mahimo maglab-ot sa -25°Celcius