Colosas 2:1-23

2  Kay luyag ko nga mahibaluan ninyo kon daw ano ka daku sang akon pagpanikasog tungod sa inyo kag sa mga yara sa Laodicea kag sa tanan nga wala makakita sa akon sing personal,  agod malugpayan ang ila tagipusuon, agod nagahisantuanay sila nga mahiusa sa gugma kag matigayon ang tanan nga kamanggaran sang bug-os nga pasalig sang ila paghangop, kag matigayon ang sibu nga ihibalo tuhoy sa sagrado nga likom sang Dios, nga amo si Cristo.  Natago sing maayo sa iya ang tanan nga bahandi sang kaalam kag ihibalo.  Ginasiling ko ini agod wala sing tawo nga magdaya sa inyo paagi sa ila makabuluyok nga mga argumento.  Kay bisan wala ako dira sa pisikal, apang kaupod ninyo ako sa espiritu, nga nagakasadya kag nagatan-aw sa inyo maayo nga kahimusan kag sa kalig-on sang inyo pagtuo kay Cristo.  Gani, bangod ginbaton ninyo si Cristo Jesus nga Ginuo, padayon kamo nga maglakat nga nahiusa sa iya,  nga nagapanggamot kag natukod sa iya kag napabakod sa pagtuo, subong sang gintudlo sa inyo, nga nagaawas sa pagtuo sa inyo pagpasalamat.  Mag-andam kamo: basi may isa nga magataban sa inyo subong iya natukob paagi sa pilosopiya kag wala pulos nga daya suno sa tradisyon sang mga tawo, suno sa nahauna nga mga butang sang kalibutan kag indi suno kay Cristo;  kay sa iya nagapuyo sing lawasnon ang tanan nga kabug-usan sang kinaiya sang Dios. 10  Gani natigayon ninyo ang kabug-usan paagi sa iya, nga amo ang ulo sang tanan nga panguluhan kag awtoridad. 11  Tungod sa kaangtanan sa iya natuli man kamo paagi sa pagtuli nga wala ginhimo sang mga kamot nga nagakuha sang unod gikan sa lawas, paagi sa pagtuli nga iya ni Cristo, 12  kay ginlubong kamo kaupod niya sa iya bawtismo, kag tungod sa kaangtanan sa iya ginbanhaw man kamo kaupod niya paagi sa inyo pagtuo sa pagpanghikot sang Dios, nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga patay. 13  Dugang pa, bisan pa patay kamo sa inyo mga paglapas kag sa wala matuli nga kahimtangan sang inyo unod, ginbuhi kamo sang Dios upod sa iya. Mainayuhon nga ginpatawad niya kita sang tanan naton nga paglapas 14  kag ginpanas ang ginsulat sang kamot nga dokumento batok sa aton, nga nagalakip sang mga mando nga nagapamatok sa aton; kag ginkuha Niya ini paagi sa paglansang sini sa usok sang pag-antos.* 15  Ginhublasan niya ang mga panguluhan kag ang mga awtoridad, kag ginpakita niya sila sing dayag subong gindaug niya, nga nagparada sa ila sa iya kadalag-an paagi sa sini. 16  Gani wala sing tawo nga maghukom sa inyo sa pagkaon kag sa pag-inom ukon may kaangtanan sa kapiestahan ukon sa pagsaulog sa lati ukon sa adlaw nga inugpahuway; 17  kay ini nga mga butang landong sang mga butang nga magaabot, apang ang katunayan yara kay Cristo. 18  Indi pagtuguti nga dingutan kamo sing padya sang bisan sin-o nga tawo nga nagakalipay sa salimpapaw nga pagkamapainubuson kag sa porma sang pagsimba sa mga anghel,* nga “nagapanindugan” sa mga butang nga iya nakita, nga nagapahambog nga wala sing nagakaigo nga kabangdanan paagi sa iya undanon nga panghunahuna, 19  samtang wala sia nagapabilin sa ulo, sa isa nga gikan sa iya ang bug-os nga lawas, nga ginasagod kag nagaangtanay sing nahisanto paagi sa mga lutalutahan kag mga lanitlanit sini, padayon nga nagatubo suno sa pagpatubo sang Dios. 20  Kon napatay kamo kaupod ni Cristo sa nahauna nga mga butang sang kalibutan, ngaa kamo, nga subong bala nagakabuhi sa kalibutan, nagapasakop pa sa mga mando: 21  “Indi mag-uyat, ukon magtilaw, ukon magtandog,” 22  may kaangtanan sa mga butang nga natalana tanan nga malaglag paagi sa paggamit na sini, suno sa mga sugo kag mga panudlo sang mga tawo? 23  Sa pagkamatuod, ini mismo nga mga butang ginpahayag sa ginbuot-sang-kaugalingon nga porma sang pagsimba kag salimpapaw nga pagkamapainubuson, sa tuman nga pagdingot sa lawas, kag sa pagkamatuod, may dagway ini sang kaalam, apang wala ini sing kapuslanan sa pagpugong nga paayawan ang unod.

Footnote

Col 2:14 * Tan-awa ang Apendise 6.
Col 2:18 * Ukon, “porma sang pagsimba sang mga anghel.”