Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Säilytä horjumaton usko Valtakuntaan

Säilytä horjumaton usko Valtakuntaan

”Usko on sen vakuuttunutta odotusta, mitä toivotaan.” (HEPR. 11:1)

1, 2. Mikä lujittaa luottamustamme siihen, että Jumalan tarkoitus ihmiskunnan suhteen toteutuu hänen Valtakuntansa välityksellä, ja miksi? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

ME Jehovan todistajat sanomme usein, että Jumalan valtakunta on ainoa ratkaisu kaikkiin ongelmiimme, ja haluamme kiinnittää ihmisten huomion tähän tärkeään Raamatun totuuteen. Valtakunnan toivo myös lohduttaa meitä suuresti. Mutta miten lujasti luotamme siihen, että Valtakunta on todellinen ja että se toteuttaa tarkoituksensa? Mitä perusteita meillä on uskoa siihen horjumatta? (Hepr. 11:1.)

2 Messiaaninen Valtakunta on Kaikkivaltiaan Jumalan järjestely, jonka välityksellä hän toteuttaa luomakuntaa koskevan tarkoituksensa. Valtakunnalla on horjumaton perustus: Jehovan ehdoton hallitsemisoikeus. Kaikki tuohon Valtakuntaan liittyvät tärkeät piirteet, muun muassa sen kuningas, hänen hallitsijatoverinsa ja heidän valta-alueensa, on vahvistettu liittojen eli laillisten sopimusten tai järjestelyjen avulla, joiden toisena osapuolena on joko Jumala tai hänen Poikansa Jeesus Kristus. Näiden liittojen tarkastelu lujittaa uskoamme siihen, että Jumalan tarkoitus toteutuu aivan varmasti ja että messiaanista Valtakuntaa ei  voi horjuttaa. (Lue Efesolaiskirjeen 2:12.)

3. Mitä tässä ja seuraavassa kirjoituksessa tarkastellaan?

3 Raamatussa puhutaan kuudesta tärkeästä liitosta, jotka koskevat Kristuksen Jeesuksen hallinnassa olevaa messiaanista Valtakuntaa. Ne ovat 1) Abrahamin kanssa tehty liitto, 2) lakiliitto, 3) Daavidin kanssa tehty liitto, 4) Melkisedekin kaltaista pappia koskeva liitto, 5) uusi liitto ja 6) valtakuntaliitto. Tarkastellaanpa, miten kukin niistä liittyy Valtakuntaan ja edistää Jumalan tarkoituksen toteutumista maan ja ihmisten suhteen. (Ks. ” Miten Jumala toteuttaa tarkoituksensa?”)

LUPAUS JOKA PALJASTAA, MITEN JUMALAN TARKOITUS TOTEUTUU

4. Mitä ihmisiä koskevia säädöksiä Jehova antoi?

4 Tehtyään kauniin maapallomme Jehova antoi säädöksiä, jotka koskivat ihmisiä. Ensiksikin ihminen luotaisiin Jumalan kuvaksi. Toiseksi ihmisten piti laajentaa paratiisi käsittämään koko maapallo ja täyttää se vanhurskailla jälkeläisillä. Kolmanneksi ihmisiä kiellettiin syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta. (1. Moos. 1:26, 28; 2:16, 17.) Muuta ei tarvittu. Ihmisen luomisen jälkeen Jumalan tarkoitus olisi toteutunut, jos kahta jälkimmäistä säädöstä olisi noudatettu. Miksi sitten alettiin tarvita liittoja?

5, 6. a) Miten Saatana yritti tehdä tyhjäksi Jumalan tarkoituksen? b) Mitä Jehova teki Saatanan haasteen johdosta?

5 Tehdäkseen tyhjäksi Jumalan tarkoituksen Saatana Panettelija nousi halpamaiseen kapinaan. Hän keskitti huomionsa säädökseen, johon hänen oli kaikkein helpointa vaikuttaa ja joka edellytti ihmiseltä tottelevaisuutta. Hän houkutteli ensimmäisen naisen Eevan rikkomaan hyvän ja pahan tiedon puuta koskevaa kieltoa. (1. Moos. 3:1–5; Ilm. 12:9.) Näin Saatana asetti kyseenalaiseksi Jumalan oikeuden hallita luomakuntaa, ja myöhemmin hän myös syytti Jumalan uskollisia palvelijoita itsekkäistä vaikuttimista (Job 1:9–11; 2:4, 5).

6 Mihin toimiin Jehova ryhtyisi Saatanan haasteen johdosta? Kapinallisten tuhoaminen tekisi tietysti lopun heidän kapinastaan, mutta se merkitsisi myös sitä, että Jumalan nimenomainen tarkoitus täyttää maa Aadamin ja Eevan tottelevaisilla jälkeläisillä jäisi toteutumatta. Sen sijaan että Luoja olisi heti hävittänyt kapinalliset, hän osoitti viisautensa esittämällä syvällisen profetian. Tämä Eedenissä annettu lupaus takasi sen, että hänen sanansa täyttyisi viimeistä piirtoa myöten. (Lue 1. Mooseksen kirjan 3:15.)

7. Mitä Eedenissä annettu lupaus paljasti käärmeestä ja sen siemenestä?

7 Eedenissä annetun lupauksen välityksellä Jehova langetti tuomion käärmeelle ja sen siemenelle, toisin sanoen Saatana Panettelijalle ja kaikille niille, jotka asettuisivat tämän puolelle Jumalan hallitsemisoikeutta koskevassa kiistakysymyksessä. Tosi Jumala antoi naisen, taivaallisen vaimonsa, siemenelle eli jälkeläiselle vallan tuhota Saatana. Eedenissä annettu lupaus siis osoitti, että kapinan alkuunpanija ja kaikki hänen aiheuttamansa paha poistetaan. Tuo lupaus myös paljasti, miten tämä tapahtuu.

8. Miten nainen ja hänen siemenensä voidaan tunnistaa?

8 Kuka olisi naisen siemen? Koska sen on määrä murskata käärmeen pää eli ”tehdä tyhjäksi” Saatana Panettelija,  joka on henkiluomus, senkin täytyy olla henkipersoona (Hepr. 2:14). Näin ollen myös naisen, joka synnyttää siemenen, täytyy olla näkymättömästä henkimaailmasta. Käärmeen siemenen tullessa yhä lukuisammaksi naisen ja hänen siemenensä henkilöllisyys pysyi salaisuutena lähes 4 000 vuotta Eedenissä annetun lupauksen jälkeen. Sillä välin Jehova teki useita liittoja, joiden avulla siemen voidaan tunnistaa ja jotka saavat hänen palvelijansa vakuuttuneiksi siitä, että hän tekee tuon siemenen välityksellä tyhjäksi vahingon, jonka Saatana on ihmisperheelle aiheuttanut.

LIITTO JONKA AVULLA SIEMEN TUNNISTETAAN

9. Mikä on Abrahamin kanssa tehty liitto, ja milloin se astui voimaan?

9 Noin kaksituhatta vuotta sen jälkeen, kun Jehova oli langettanut tuomion Saatanalle, hän käski patriarkka Abrahamia lähtemään Urissa Mesopotamiassa sijaitsevasta kodistaan kohti Kanaanin maata (Apt. 7:2, 3). Jehova sanoi hänelle: ”Lähde matkaan maastasi ja sukulaistesi luota ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä osoitan sinulle, ja minä tulen tekemään sinusta suuren kansakunnan ja siunaan sinua ja tahdon tehdä sinun nimesi suureksi; ja osoittaudu siunaukseksi. Ja minä tahdon siunata niitä, jotka siunaavat sinua, ja sen, joka kiroaa sinua, minä kiroan, ja kaikki maan suvut siunaavat itsensä sinun välitykselläsi.” (1. Moos. 12:1–3.) Tämä on ensimmäinen kirjallinen maininta Abrahamin kanssa tehdystä liitosta. Ei tiedetä tarkkaan, milloin Jehova alun perin solmi sen Abrahamin kanssa, mutta se astui voimaan vuonna 1943 eaa., jolloin 75-vuotias Abraham lähti Haranista ja ylitti Eufratin.

10. a) Miten Abraham osoitti uskovansa horjumatta Jumalan lupauksiin? b) Mitä yksityiskohtia Jehova paljasti vähitellen naisen siemenestä?

 10 Jehova toisti lupauksensa Abrahamille monta kertaa ja ilmoitti lisää siihen liittyviä piirteitä (1. Moos. 13:15–17; 17:1–8, 16). Kun Abraham osoitti horjumattoman uskonsa Jehovan lupauksiin olemalla valmis uhraamaan ainokaisen poikansa, Jehova vahvisti hänen kanssaan tekemänsä liiton ehdottoman varmalla lupauksella. (Lue 1. Mooseksen kirjan 22:15–18; Heprealaiskirjeen 11:17, 18.) Tuon liiton astuttua voimaan Jehova paljasti vähitellen tärkeitä yksityiskohtia naisen siemenestä. Se polveutuisi Abrahamista, olisi monilukuinen, toimisi kuninkaana, tuhoaisi kaikki vihollisensa ja toisi siunauksia monille.

Abraham osoitti uskovansa horjumatta Jumalan lupauksiin. (Ks. kpl 10.)

11, 12. Miten Raamattu osoittaa, että Abrahamin kanssa tehdyllä liitolla on suurempi täyttymys, ja mitä se merkitsee meille?

11 Abrahamin kanssa tehty liitto täyttyi kirjaimellisesti Abrahamin jälkeläisissä heidän periessään Luvatun maan, mutta Raamatun mukaan tuon liiton piirteillä on myös hengellinen täyttymys (Gal. 4:22–25). Apostoli Paavali selitti henkeytettynä, että tässä suuremmassa täyttymyksessä Abrahamin siemenen ensisijainen osa on Kristus. Toissijaisen osan muodostavat 144 000 hengellävoideltua kristittyä. (Gal. 3:16, 29; Ilm. 5:9, 10; 14:1, 4.) Nainen, joka tuottaa siemenen, on ”ylhäällä oleva Jerusalem”, uskollisista henkiolennoista koostuva Jumalan järjestön taivaallinen osa (Gal. 4:26, 31). Kuten Abrahamin kanssa tehdyssä liitossa luvattiin, naisen siemen toisi siunauksia ihmiskunnalle.

12 Abrahamin kanssa tehty liitto kohdistaa huomion Jumalan taivaallisen valtakunnan Kuninkaaseen ja hänen hallitsijatovereihinsa ja muodostaa tuolle Valtakunnalle laillisen perustan (Hepr. 6:13–18). Kuinka kauan tämä liitto pysyy voimassa? 1. Mooseksen kirjan 17:7:ssä sanotaan, että se on ”ajan hämärään asti kestävä liitto”. Se pysyy voimassa, kunnes messiaaninen Valtakunta tuhoaa Jumalan viholliset ja kaikki maan suvut on siunattu (1. Kor. 15:23–26). Ne jotka elävät tuolloin maan päällä, saavat ikuista hyötyä. Abrahamin kanssa tehty liitto osoittaa kiistattomasti, että Jehova on päättänyt toteuttaa tarkoituksensa: vanhurskaat ihmiset ”täyttävät maan” (1. Moos. 1:28).

LIITTO JOKA TAKAA, ETTÄ VALTAKUNTA PYSYY

13, 14. Mitä Daavidin kanssa tehty liitto takaa Messiaan hallinnosta?

13 Eedenissä annettu lupaus ja Abrahamin kanssa tehty liitto todistavat, että messiaanisen Valtakunnan kautta ilmenevä Jehovan suvereenius perustuu vankasti hänen vanhurskaisiin mittapuihinsa (Ps. 89:14). Tuleeko tuo hallitus turmeltumaan, niin että se joudutaan poistamaan? Eräs liitto takaa, ettei niin käy milloinkaan.

14 Katsotaanpa, mitä Jehova lupasi muinaisen Israelin kuninkaan Daavidin kanssa tehdyssä liitossa. (Lue 2. Samuelin kirjan 7:12, 16.) Jehova solmi tämän liiton Daavidin kanssa hänen hallitessaan Jerusalemissa ja lupasi, että Messias olisi hänen jälkeläisensä (Luuk. 1:30–33). Näin Jehova tarkensi entisestään siemeneen johtavaa sukuhaaraa ja vahvisti, että Daavidin perillisellä olisi ”laillinen oikeus” messiaanisen Valtakunnan valtaistuimeen  (Hes. 21:25–27). Jeesuksen välityksellä Daavidin kuninkuus ”tulee olemaan lujasti perustettu ajan hämärään asti”. Näin Daavidin ”siemen tulee pysymään aina ajan hämärään asti ja hänen valtaistuimensa niin kuin aurinko”. (Ps. 89:34–37.) Messiaan hallinto ei turmellu koskaan, ja sen saavutukset pysyvät ikuisesti!

LIITTO JOKA MAHDOLLISTAA PAPPEUDEN

15–17. Missä tehtävässä siemen toimii Melkisedekin kaltaista pappia koskevan liiton perusteella ja miksi?

15 Abrahamin ja Daavidin kanssa tehdyt liitot takaavat sen, että naisen siemen toimii kuninkaana, mutta tämä yksin ei riitä tuomaan siunauksia kaikkien kansakuntien ihmisille. Heidät täytyy vapauttaa syntisestä tilastaan ja tuoda Jehovan kaikkeudenperheeseen. Jotta se olisi mahdollista, siemenen täytyy palvella myös pappina. Viisas Luoja mahdollisti tämän tekemällä vielä erään laillisen järjestelyn, Melkisedekin kaltaista pappia koskevan liiton.

16 Kuningas Daavidin välityksellä Jehova ilmoitti tekevänsä Jeesuksen kanssa henkilökohtaisen liiton, jolla olisi kaksi päämäärää: Jeesus ”istuisi – – [Jumalan] oikealla puolella”, kunnes hän alistaisi vihollisensa, ja hän olisi ”pappi ajan hämärään asti Melkisedekin tavan mukaan”. (Lue psalmi 110:1, 2, 4.) Miksi ”Melkisedekin tavan mukaan”? Kauan ennen kuin Abrahamin jälkeläiset perivät Luvatun maan, Salemin kuningas Melkisedek palveli ”Korkeimman Jumalan pappina” (Hepr. 7:1–3). Jehova oli suoranaisesti nimittänyt hänet tuohon tehtävään. Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa vain hänen mainitaan toimineen sekä kuninkaana että pappina. Koska hänellä ei myöskään kerrota olleen edeltäjää eikä seuraajaa, hänen voidaan sanoa pysyvän ”pappina ainaisesti”.

17 Tämän henkilökohtaisen liiton välityksellä Jehova nimitti Jeesuksen papiksi, ja hän pysyy ”pappina ikuisesti Melkisedekin tavan mukaan” (Hepr. 5:4–6). Jehova on siis selvästikin sitoutunut käyttämään messiaanista Valtakuntaa maata ja ihmisiä koskevan alkuperäisen tarkoituksensa toteuttamisessa.

LIITOT MUODOSTAVAT LAILLISEN PERUSTAN VALTAKUNNALLE

18, 19. a) Mitä käsittelemämme liitot kertovat Valtakunnasta? b) Mitä tarkastellaan seuraavassa kirjoituksessa?

18 Tarkasteltuamme näitä liittoja ymmärrämme, että ne liittyvät messiaaniseen Valtakuntaan ja että se perustuu lujasti laillisiin sopimuksiin. Eedenissä annettu lupaus on takeena siitä, että Jehova täyttää tarkoituksensa maan ja ihmisten suhteen naisen siemenen välityksellä. Abrahamin kanssa tehty liitto valaisee sitä, kuka tuo siemen on ja missä tehtävässä se palvelee.

19 Daavidin kanssa tehty liitto tarkentaa entisestään sitä, mikä sukuhaara johtaa siemenen ensisijaiseen osaan. Tämän liiton perusteella Jeesuksella on oikeus hallita maata, niin että Valtakunnan saavutukset pysyvät ikuisesti. Melkisedekin kaltaista pappia koskeva liitto on perusta sille, että siemen toimii pappina. Jeesus ei kuitenkaan kohota ihmiskuntaa täydellisyyteen yksin, vaan kuninkaiksi ja papeiksi voidellaan muitakin. Mistä he tulevat? Tähän vastataan seuraavassa kirjoituksessa.