Galatalaisille 3:1–29

3  Te ymmärtämättömät galatalaiset! Kuka on johtanut teidät harhaan,+ teidät, jotka olette saaneet selvän kuvan Jeesuksesta Kristuksesta paaluun naulittuna?+  Yhtä asiaa haluan kysyä teiltä: saitteko hengen siksi, että teitte lain* vaatimia tekoja, vai siksi, että uskoitte siihen, mitä kuulitte?+  Oletteko niin ymmärtämättömiä? Aluksihan te seurasitte hengen ohjausta, mutta yritättekö päästä loppuun antamalla syntisen ihmisluonnon ohjata teitä?*+  Turhaanko te olette kärsineet niin paljon? Se on tuskin ollut turhaa.  Tekeekö siis hän, joka antaa teille henkeä ja tekee ihmeitä*+ teidän keskuudessanne, sen siksi, että teette lain vaatimia tekoja, vai siksi, että uskotte siihen, mitä kuulitte?  Samoin Abraham ”uskoi Jehovaan,* ja siksi häntä pidettiin vanhurskaana”.*+  Tiedättehän, että Abrahamin poikia ovat ne, jotka pitävät kiinni uskosta.+  Kun nyt Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala julistaisi kansojen ihmisiä vanhurskaiksi* uskon perusteella, se julisti Abrahamille etukäteen hyvän uutisen, nimittäin: ”Sinun välitykselläsi siunataan kaikkia kansoja.”+  Siksi uskosta kiinni pitäviä siunataan yhdessä Abrahamin kanssa, jolla oli uskoa.+ 10  Kaikki, jotka luottavat lain vaatimiin tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä on kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka ei pidä kiinni kaikesta, mitä lain kirjakääröön on kirjoitettu, eikä noudata sitä.”+ 11  Sitä paitsi on selvää, ettei ketään julisteta vanhurskaaksi Jumalan edessä lain perusteella,+ sillä ”se, joka toimii oikein,* saa elää uskon ansiosta”.+ 12  Laki ei kuitenkaan perustu uskoon, vaan ”se, joka toimii sen käskyjen mukaan, saa elää niiden ansiosta”.+ 13  Kristus osti meidät+ vapaiksi+ lain kirouksesta tulemalla kiroukseksi meidän sijastamme, sillä on kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun.”+ 14  Tämän tarkoitus oli, että Abrahamin siunaus tulisi kansoille Kristuksen Jeesuksen välityksellä,+ jotta saisimme luvatun hengen+ uskomme välityksellä. 15  Veljet, käytän ihmiselämästä otettua vertausta: kun liitto on lainvoimainen, kukaan ei voi kumota sitä eikä tehdä siihen lisäyksiä, vaikka sen olisi saattanut voimaan vain ihminen. 16  Lupauksethan annettiin Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen.*+ Ei sanota: ”Ja jälkeläisille”,* niin kuin puhuttaisiin monesta, vaan puhutaan yhdestä: ”Ja sinun jälkeläisellesi”,* joka on Kristus.+ 17  Edelleen sanon tämän: 430 vuotta myöhemmin+ tullut laki ei tee pätemättömäksi Jumalan aikaisemmin lainvoimaiseksi tekemää liittoa, niin että se poistaisi lupauksen. 18  Jos perintö nimittäin perustuu lakiin, se ei enää perustu lupaukseen. Jumala on kuitenkin hyvyydessään antanut Abrahamille perinnön lupauksen välityksellä.+ 19  Miksi sitten laki* annettiin? Se lisättiin tekemään rikkomukset ilmeisiksi,+ kunnes saapuisi se jälkeläinen,*+ jolle lupaus oli annettu, ja se välitettiin enkelien kautta+ välittäjän avulla.+ 20  Välittäjää ei tietenkään tarvita, kun on vain yksi osapuoli, ja Jumala on vain yksi. 21  Onko laki siis vastoin Jumalan lupauksia? Ei missään tapauksessa! Jos nimittäin olisi annettu laki, joka voisi antaa elämän, hyväksytty asema* olisi todellisuudessa saatu lain välityksellä. 22  Raamattu kuitenkin luovutti kaiken synnin valtaan, jotta se lupaus, joka seuraa uskosta Jeesukseen Kristukseen, annettaisiin niille, jotka uskovat. 23  Mutta ennen kuin usko saapui, meitä vartioitiin lain alaisuudessa, meidät oli luovutettu sen valtaan ja me odotimme uskoa, joka oli määrä paljastaa.+ 24  Siksi laista* tuli meidän kasvattajamme,* joka johtaa Kristukseen,+ jotta meidät julistettaisiin vanhurskaiksi* uskon perusteella.+ 25  Nyt kun usko on saapunut,+ emme ole enää kasvattajan alaisuudessa.+ 26  Tehän olette kaikki Jumalan poikia+ Kristukseen Jeesukseen uskomisen välityksellä.+ 27  Kaikki te, jotka kastettiin Kristukseen, olette pukeneet Kristuksen yllenne.+ 28  Ei ole merkitystä sillä, onko juutalainen vai kreikkalainen,+ orja vai vapaa,+ mies vai nainen,+ sillä te olette kaikki yhtä Kristuksen Jeesuksen yhteydessä.+ 29  Sitä paitsi jos te kuulutte Kristukselle, olette todella Abrahamin jälkeläisiä,*+ perillisiä+ lupauksen kannalta katsoen.+

Alaviitteet

Kirjaim. ”Hengessä aloittamisen jälkeen pääsettekö loppuun lihassa”.
Tai ”voimatekoja”.
Tai ”hänet luettiin vanhurskaaksi”, ”häntä pidettiin syyttömänä”. Ks. 1Mo 15:6, alav.
Ks. sanasto, ”Vanhurskaaksi julistaminen”.
Tai ”vanhurskas”. Ks. sanasto, ”Vanhurskaus”.
Kirjaim. ”siemenellesi”.
Kirjaim. ”siemenille”.
Kirjaim. ”siemenelleen”. Kreikassa tätä sanaa voidaan käyttää myös kollektiivisessa merkityksessä.
Ts. Mooseksen laki.
Kirjaim. ”siemen”.
Tai ”elämän, vanhurskaus”.
Ts. Mooseksen laista.
Ks. sanasto, ”Vanhurskaaksi julistaminen”.
Kreikan sana viittaa henkilöön, jonka tehtävänä oli ohjata ja suojella lasta.
Kirjaim. ”siementä”.

Tutkimisviitteet

Media