Siirry sisältöön

Mikä on Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura?

Mikä on Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura?

 Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura on ei-kaupallinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1884 Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Jehovan todistajat käyttävät sitä maailmanlaajuisessa työssään, muun muassa Raamattujen ja Raamattuun perustuvan kirjallisuuden julkaisemisessa.

 Yhdistyksen peruskirjan mukaan se keskittyy ”uskontoon, koulutukseen ja hyväntekeväisyystyöhön” ja sen tarkoituksena on erityisesti ”saarnata Kristuksen Jeesuksen hallitseman Jumalan valtakunnan evankeliumia”. Yhdistyksen jäseneksi on mahdollista liittyä vain kutsun perusteella. Jäsenyyden perusteena ei ole se, kuinka paljon joku on antanut lahjoituksia. Yhdistyksen jäsenet ja johtokunta avustavat Jehovan todistajien hallintoelintä.

Muut lailliset yhdistykset

 Pennsylvaniassa rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran lisäksi Jehovan todistajat käyttävät lukuisia muita laillisia yhdistyksiä eri maissa. Joidenkin näiden yhdistysten nimissä esiintyy sana ”Watch Tower”, ”Watchtower” tai jokin näiden termien käännös.

 Eri laillisten yhdistysten avulla on voitu huolehtia muun muassa seuraavista tehtävistä:

  •   Julkaisutoiminta. Olemme julkaisseet noin 220 miljoonaa Raamattua ja noin 40 miljardia Raamattuun perustuvaa julkaisua yli 900 kielellä. Verkkosivustolla jw.org voi lukea Raamattua ilmaiseksi yli 160 kielellä ja saada vastauksia moniin raamatullisiin kysymyksiin, kuten ”Mikä Jumalan valtakunta on?

  •   Koulutus. Järjestämme useita kouluja, joissa annetaan opetusta Raamatusta. Esimerkiksi vuodesta 1943 lähtien yli 9000 Jehovan todistajaa on hyötynyt Vartiotornin raamattukoulu Gileadissa saamastaan opetuksesta. Saamansa valmennuksen jälkeen he ovat palvelleet lähetystyössä tai muissa tehtävissä, ja vakauttaneet ja tukeneet maailmanlaajuista työtä. Lisäksi joka viikko miljoonat ihmiset, sellaisetkin jotka eivät ole Jehovan todistajia, saavat opetusta seurakuntien kokouksissa. Järjestämme myös luku- ja kirjoitustaidon kursseja ja olemme valmistaneet luku- ja kirjoitustaitoa opettavia kirjoja 120 kielellä.

  •   Hyväntekeväisyys. Toimitamme aineellista apua erilaisten tragedioiden uhreille, oli kyse sitten ihmisen aiheuttamista tuhoista, kuten vuoden 1994 kansanmurha Ruandassa, tai luonnononnettomuuksista, kuten vuoden 2010 maanjäristys Haitissa.

 Vaikka laillisia yhdistyksiä on hyödynnetty monin eri tavoin, työmme ei ole riippuvainen niistä. Jokainen kristitty on henkilökohtaisesti vastuussa Jumalalta saamastaan tehtävästä saarnata ja opettaa hyvää uutista (Matteus 24:14; 28:19, 20). Uskomme, että Jumala tukee jatkossakin työtämme ja ”saa aikaan kasvun” (1. Korinttilaisille 3:6, 7).