VAHITORN Märts 2013 | Jeesuse ülestõusmine. Kuidas see meid puudutab?

Kas Jeesuse ülestõusmine tähendab midagi meile tänapäeval?

KAANETEEMA

Jeesuse ülestõusmine. Kas see tõesti leidis aset?

Kuna Jeesuse ülestõusmine on Piibli põhiõpetus, on tähtis teada, kas see ka tegelikult leidis aset.

KAANETEEMA

Jeesuse ülestõusmine tähendab meile elu

Kujuta ette igavest elu, kus pole valu, kannatusi ja kurbust.

Kas sa tead?

Kuidas valmistasid esimese sajandi juudid surnuid matmiseks ette? Kas Jeesus maeti nii nagu juutidel kombeks?

LUGEJAD KÜSIVAD

Kas Jeesus tõotas kurjategijale taevast elu?

Jeesus tõotas kurjategijale: „Sa oled kord koos minuga paradiisis.” Mida ta sellega mõtles?

ELULUGU

„Ma nägin, aga ei mõistnud”

Olivier seisis silmitsi kurtidele eriomaste raskustega. Artiklist saad teada, kuidas Jehoova teda aitas.

SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

„Milline on kõikidest käskudest esimene?”

Kõik, mida Jehoova oma teenijatelt ootab, võib võtta kokku ühe sõnaga: armastus.

ÕPETA OMA LAPSI

Peetrus ja Hananias valetasid. Mida me sellest õppida võime?

Artiklist võid lugeda, miks ühele anti valetamine andeks, aga teisele mitte.

Vastused piibliküsimustele

Miks öeldakse Piiblis Jeesuse kohta „Jumala poeg” ja „kogu loodu esmasündinu”?

Ajakirjas viidatud

Kas Jehoova tunnistajad on kristlased?

Mil moel me erineme teistest usurühmitustest, kes end kristlikeks nimetavad?