Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

„Milline on kõikidest käskudest esimene?”

„Milline on kõikidest käskudest esimene?”

Kuidas Jumalale meelepärane olla? Kas peame selleks järgima mingit pikka reeglistikku? Õnneks ei pea. Nagu Jumala poeg Jeesus Kristus selgitas, võib selle, mida Jumal meilt ootab, võtta kokku ühe sõnaga. (Loe Markuse 12:28—31.)

Vaadelgem esmalt, mis olukorras Jeesus need sõnad lausus. Oli 11. niisan, mõni päev enne Jeesuse surma. Jeesus oli templis rahvast õpetamas. Vastased püüdsid teda lõksu meelitada, esitades talle riukalikke küsimusi. Iga kord vastas ta nii tabavalt, et pani neil suu lukku. Siis esitati Jeesusele küsimus: „Milline on kõikidest käskudest esimene?” (28. salm).

See oli provotseeriv küsimus. Osa juute vaidles selle üle, milline Moosese seaduse enam kui 600 käsust on esimene ehk tähtsaim. Leidus ka neid, kes pidasid kõiki käske võrdselt tähtsaks ja arvasid, et on vale pidada üht teistest olulisemaks. Kuidas Jeesus sellele küsimusele vastas?

Vastuses ei maininud Jeesus mitte ühte, vaid kahte käsku. Esmalt sõnas ta: „Sa pead armastama Jehoovat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga” (30. salm; 5. Moosese 6:5). Mõisted „süda”, „hing”, „mõistus” ja „jõud” on üksteisega osaliselt kattuvad. * Käsu mõte on selles, et armastus Jehoova vastu peaks hõlmama inimest tervikuna: see puudutab nii tema võimeid kui ka oskusi. Üks Piibli teatmeteos selgitab: „Jumalat tuleb armastada tingimusteta ja täielikult.” Kui keegi armastab Jumalat, tahab ta iga päev rõõmustada tema südant (1. Johannese 5:3).

Teiseks lausus Jeesus: „Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast” (31. salm; 3. Moosese 19:18). Armastus Jumala ja ligimese vastu on teineteisega lahutamatult seotud: kui armastame Jumalat, armastame ka ligimest (1. Johannese 4:20, 21). Kui armastame teisi nagu iseennast, kohtleme neid nii, nagu soovime, et meid koheldaks (Matteuse 7:12). Seeläbi näitame, et armastame Jumalat, kes on meid loonud, ja ligimesi, kes on tema näo järgi loodud (1. Moosese 1:26).

Kõik, mida Jehoova oma teenijatelt ootab, võib võtta kokku ühe sõnaga: armastus

Kui olulised on käsud armastada Jumalat ja ligimest? „Mingit muud neist suuremat käsku ei ole,” ütles Jeesus (31. salm). Paralleeljutustuses lausus Jeesus, et kõik teised käsud põhinevad neil kahel käsul (Matteuse 22:40).

Jumalale pole raske meelepärane olla. Kõik, mida ta meilt ootab, võib võtta kokku ühe sõnaga: armastus. Seda on Jumal oma teenijatelt alati oodanud ja ootab ka edaspidi. Kuid armastus ei tähenda ainult sõnu või tundeid, seda tuleb väljendada tegudega (1. Johannese 3:18). Miks mitte uurida lähemalt, kuidas kasvatada ja näidata oma armastust Jehoova vastu, Jumala vastu, kes „on armastus”? (1. Johannese 4:8.)

Soovituslik piiblilugemine märtsiks

Markuse 9-16 Luuka 1-6

^ lõik 6 Piiblis viitab sõna „hing” inimesele tervikuna. Seepärast võib „hing” hõlmata nii „südant”, „mõistust” kui ka „jõudu”.