Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 LUGEJAD KÜSIVAD

Kas Jeesus tõotas kurjategijale taevast elu?

Kas Jeesus tõotas kurjategijale taevast elu?

See küsimus võib kerkida, kuna Jeesus tõotas tema kõrval postile löödud kurjategijale, et too elab tulevikus paradiisis. Jeesus lausus: „See on tõsi, ütlen ma sulle täna, sa oled kord koos minuga paradiisis” (Luuka 23:43). On hea tähele panna, et Jeesus ei öelnud, kus see paradiis on. Kas Jeesus mõtles siis, et kurjategija läheb koos temaga taevasse?

Esmalt vaadelgem, kas kurjategija vastas tingimustele, mis on seatud neile, kes pärivad taevase elu. Inimesed, kel on taevane lootus, on ristitud vee ja püha vaimuga, ehk teisisõnu on nad Jeesuse vaimust-sündinud jüngrid (Johannese 3:3, 5). Veel üheks tingimuseks on see, et neil tuleb elada Jumala moraalimõõdupuude järgi ning et nende eluviisist peavad ilmnema sellised omadused nagu ausus, laitmatus ja kaastunne (1. Korintlastele 6:9—11). Samuti peavad nad jääma ustavaks Jumalale ja Kristusele oma maise elutee lõpuni (Luuka 22:28—30; 2. Timoteosele 2:12). Üksnes siis, kui need tingimused on täidetud, väärivad nad seda, et neid äratatakse üles, ja nad on pädevad kandma suurt vastutust, mis neid taevas ees ootab: nad saavad teenida koos Kristusega preestrite ja kuningatena inimkonna üle tuhat aastat (Ilmutus 20:6).

Erinevalt neist oli Jeesuse kõrval olnud mees kurjategija ja ta jäi selleks elu lõpuni (Luuka 23:32, 39—41). On tõsi, et ta suhtus Jeesusesse lugupidavalt, kui ütles talle: „Pea mind meeles, kui sa tuled oma kuningriiki” (Luuka 23:42). Ta aga ei olnud saanud Jeesuse ristitud ja vaimust-sündinud jüngriks, samuti polnud ta tõendanud oma eluajal, et on õiglane ja lõpuni ustav. Kas on tõesti mõistlik arvata, et Jeesus oleks tõotanud sellisele mehele taevast kuningaametit koos oma ustavust tõendanud järelkäijatega? (Roomlastele 2:6, 7.)

Toome näite. Kui keegi palub sult vabandust, et ta varastas sult raha, võid sa otsustada, et ei esita politseile avaldust. Kuid kas sa usaldaksid talle oma äri või lubaksid tal oma pere eest hoolt kanda? Ilmselt annaksid sa sellised ülesanded üksnes neile, keda täielikult usaldad. Samamoodi tuleb neil, kellel on taevase elu lootus, tõendada tegudega oma usaldusväärsust, mis annab alust arvata, et nad peavad vankumatult kinni Jumala õiglastest mõõdupuudest ka siis, kui nad inimkonna üle valitsema hakkavad (Ilmutus 2:10). Kurjategija aga polnud oma usaldusväärsust tõendanud, olgugi et tema viimasel eluhetkel esitatud palve oli ilmselt siiras.

Ent kas Jeesus mitte ei öelnud kurjategijale, et ta on taevas koos temaga selsamal päeval, nagu ilmneb mõnedest piiblitõlgetest? Näiteks ütleb 1988. aasta eestikeelne Piibel: „Tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis!” (Luuka 23:43). See aga ei saanud nii olla, sest Jeesus ei läinud sel päeval taevasse. Selle asemel oli ta „maapõues” ehk hauas kolm päeva (Matteuse 12:40; Markuse 10:34). Isegi pärast ülestõusmist oli ta veel 40 päeva maa peal, enne kui taevasse läks (Apostlite teod 1:3, 9). Järelikult polnud kurjategijal mitte kuidagi võimalik olla selsamal päeval koos Jeesusega taevas.

Millises paradiisis pidi siis kurjategija tulevikus elama? Kui ta üles äratatakse, hakkab ta elama maises paradiisis, mille üle Jeesus valitseb (Apostlite teod 24:15; Ilmutus 21:3, 4). Kui soovid saada rohkem teadmisi selle paradiisi ja Jumala mõõdupuude kohta, pöördu mõne Jehoova tunnistaja poole.