Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vastused piibliküsimustele

Vastused piibliküsimustele

Miks nimetatakse Jeesust Jumala pojaks?

Jumalal pole sõnasõnalist naist, kes talle lapsi ilmale tooks. Ta on kõige elava looja. Inimesed on loodud võimega jäljendada Jumala omadusi. Seepärast nimetatakse Aadamat — esimest inimest, kelle Jumal lõi — „Jumala pojaks”. Samuti nimetatakse Jumala pojaks Jeesust, kuna ta on loodud sarnaste omadustega, nagu on ta Isal. (Loe Luuka 3:38; Johannese 1:14, 49.)

Millal Jeesus loodi?

Jumal lõi Jeesuse enne Aadamat. Õigupoolest lõi ta esmalt Jeesuse ja siis tema kaasabil kõik muu, sealhulgas inglid. Seepärast öeldakse Piiblis Jeesuse kohta, et ta on „kogu [Jumala] loodu esmasündinu”. (Loe Koloslastele 1:15, 16.)

Enne kui Jeesus Petlemmas sündis, elas ta vaimolendina taevas. Kui saabus õige aeg, kandis Jumal taevast Jeesuse elu üle Maarja üsasse, nii et ta sündis inimesena. (Loe Luuka 1:30—32; Johannese 6:38; 8:23.)

Miks lasi Jumal Jeesusel sündida inimesena maa peale? Milline eriline roll Jeesusel oli? Vastused neile küsimustele on kirjas Piiblis. Need aitavad sul paremini mõista ning hinnata seda, mida Jumal ja Jeesus on sinu heaks teinud.