Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Noored küsivad

Kes ma olen?

Kes ma olen?

Michael näeb Bradi lähenemas ja aimab juba ette, mis kohe aset leiab. Brad: „Tšau, Mike, proovi seda!” Brad avab peo ja Michael näeb seal täpselt seda, mida ta ootaski nägevat – marihuaanasigaretti. Ta ei tahaks seda vastu võtta, aga samas ei taha ta ka luuserina näida. „Kuule,” sõnab Michael ebalevalt, „ehk mõni teine kord ... Sobib?”

Jessica näeb Bradi lähenemas ja aimab juba ette, mis kohe aset leiab. Brad: „Tšau, Jessica, proovi seda!” Brad avab peo ja Jessica näeb seal täpselt seda, mida ta ootaski nägevat – marihuaanasigaretti. „Tänan, ei” vastab Jessica enesekindlalt. „Ma tahaksin, et mul ka tulevikus oleks hea tervis. Ja muide, Brad, ... arvasin, et sinagi oled piisavalt tark, et mitte suitsetada!”

MIKS suudab Jessica ülaltoodud olukorras paremini survele vastu seista? Kuna tal on midagi, mida Michaelil pole. Kas sa tead, mis see on? Tal on eneseteadvus ehk identiteet. Selle tagatiseks pole kaart tema nime ja pildiga. Eneseteadvus on iseenda olemuse mõistmine, teadlikkus oma osast elus. Selle teadvustamine annab inimesele jõudu keelduda ahvatlusest teha midagi väära – ta juhib ise oma elu, mitte ei lase teistel seda teha. Kuidas aga saada sellist enesekindlust? Alustuseks oleks hea vastata järgmistele küsimustele.

1. MIS ON MU TUGEVAD KÜLJED?

Miks see on oluline: Oma võimete ja positiivsete loomujoonte tundmine lisab enesekindlust.

Mõtteainet: Meil kõigil on mitmesuguseid andeid. Mõni on näiteks andekas kunstis või muusikas, teine taas spordis. Neiu nimega Raquel oskab hästi autosid parandada. * „15-aastaselt mõistsin, et tahan saada automehaanikuks,” sõnab ta.

Piibli eeskuju: Apostel Paulus kirjutas: „Isegi kui ma olen harimata kõnes, ei ole ma seda kindlasti mitte teadmiste poolest” (2. Korintlastele 11:6). Paulus mõistis hästi Pühakirja ja suutis tänu sellele jääda oma seisukohtadele kindlaks, kui teised need kahtluse alla seadsid. Ta ei lasknud nende negatiivsel hoiakul kõigutada oma eneseusaldust (2. Korintlastele 10:10; 11:5).

Analüüsi ennast. Kirjuta üles, milline anne või oskus sul on.

․․․․․

 Nüüd pane kirja mõni oma tugev iseloomujoon. (Kas oled näiteks hooliv? heldekäeline? usaldusväärne? täpne?)

․․․․․

„Püüan inimestele toeks olla. Kui kellelgi on vaja rääkida, aga mul on parasjagu midagi pooleli, siis jätan tegevuse katki ja kuulan teda.” (Brianne)

Kui sul on raske tuua välja mõnda oma tugevat joont, mõtle, milles sa võrreldes lapseeaga oled küpsemaks saanud, ja kirjuta see üles. (Näiteid võid leida kastist  „Mida ütlevad su eakaaslased”.)

․․․․․

2. MIS ON MU NÕRGAD KÜLJED?

Miks see on oluline: Kett on just nii tugev nagu selle nõrgim lüli, samamoodi võib ka sinu eneseteadvus kiiresti muutuda, kui lased nõrkadel külgedel pead tõsta.

Mõtteainet: Mitte keegi pole täiuslik (Roomlastele 3:23). Meil kõigil on mõni iseloomujoon, mida sooviksime muuta. „Miks ma küll lasen end igast tühisest seigast häirida?” küsib neiu nimega Seija. „Iga väiksemgi asi viib mind rööpast välja ja äkitselt ei suuda ma enam oma tundeid talitseda!”

Piibli eeskuju: Paulus teadis oma nõrkusi. Ta kirjutas: „Sisemise inimese poolest on mul Jumala seaduse üle tõesti hea meel, aga oma kehaliikmetes näen ma teist seadust, mis sõdib mu mõistuse seaduse vastu ja viib mind vangi patu seaduse alla” (Roomlastele 7:22, 23).

Analüüsi ennast. Milliseid nõrku külgi on sul vaja ohjes hoida?

․․․․․

„Olen enda juures märganud seda, et pärast romantilise filmi vaatamist muutun ma veidi nukrameelseks ja mul tekib soov leida kedagi, kellesse armuda. Niisiis tean, et mul tuleb olla ettevaatlik sellist laadi meelelahutuse suhtes.” (Bridget)

3. MILLISED ON MU EESMÄRGID?

Miks see on oluline: Eesmärke omades on su elul suund ja siht. Samuti on tõenäolisem, et sa hoidud inimestest ja olukordadest, mis võiksid takistada sul oma plaane ellu viimast.

Mõtteainet: Kas sa istuksid taksosse ja paluksid juhil nii kaua ringi tiirutada, kuni kütus otsa saab? See oleks rumal tegu ja läheks sulle kalliks maksma! Eesmärgid ei lase sul oma eluteel niisama ringi tiirutada. Sul on siht, kuhu jõuda, ja ka tegevusplaan selleks.

Piibli eeskuju: Paulus kirjutas: „Ma ei jookse sihitult” (1. Korintlastele 9:26). Selle asemel et niisama triivida ja oodata, mida elu toob, seadis Paulus endale eesmärke ja elas vastavalt sellele (Filiplastele 3:12–14).

 Analüüsi ennast. Pane kirja kolm eesmärki, mida sooviksid järgmise aasta jooksul saavutada.

  1. ․․․․․

  2. ․․․․․

  3. ․․․․․

Nüüd vali eesmärk, mis on sulle kõige olulisem, ja kirjuta üles, mida sa saaksid juba praegu teha selle saavutamiseks.

․․․․․

„Kui ma ei ole tegus, märkan, et triivin sihitult läbi elu. Palju parem on omada eesmärke ja nende poole püüelda.” (José)

4. MILLISED ON MU TÕEKSPIDAMISED?

Miks see on oluline: Ilma põhimõteteta muutud sa kõigega muganevaks. Kameeleoni sarnaselt võid siis muuta värvi, et kaaslaste hulka sulanduda, mis on selge märk sellest, et sul jääb vajaka eneseteadvusest.

Mõtteainet: Piibel õhutab kristlasi tegema „endale selgeks, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täiuslik tahe” (Roomlastele 12:2). Kui tegude aluseks on veendumused, jäädakse endale kindlaks, seda hoolimata sellest, mida teised teevad.

Piibli eeskuju: Kui prohvet Taaniel oli veel teismeline, otsustas ta oma südames järgida Jumala seadusi, olgugi et ta oli kaugel pereliikmetest ja teistest jumalateenijatest (Taaniel 1:8). Nii tehes jäi ta endale kindlaks. Taaniel elas kooskõlas oma usuliste tõekspidamistega.

Analüüsi ennast. Mis on mu tõekspidamised? Näiteks:

  • Kas ma usun Jumalat? Kui jah, siis miks? Mis veenab mind tema olemasolus?

  • Kas ma usun, et Jumala moraalipõhimõtted tulevad mulle kasuks? Kui jah, siis miks? Mis veenab mind näiteks selles, et seksi kohta käivatest Jumala seadustest kinnipidamine teeb mind õnnelikumaks kui kaaslaste kõikelubava eluviisi järgimine?

Need pole küsimused, millele kiiresti vastus anda. Võta aega, et oma tõekspidamiste üle järele mõelda. Seda tehes oled paremini valmis oma põhimõtteid kaitsma (Õpetussõnad 14:15; 1. Peetruse 3:15).

„Kui inimesel jääb puudu enesekindlusest, kipuvad koolikaaslased ta kallal norima. Ma ei tahtnud oma usu suhtes ebakindel olla. Seepärast tegin endale selgeks, millised põhjendused on mu tõekspidamistel. Selle asemel et öelda teistele, et minu usk ei luba mul seda teha, vastasin, et minu arvates pole see õige. Need olid tõepoolest minu põhimõtted.” (Danielle)

Kokkuvõtteks: milline sina meelsamini oleksid – kas nagu langev leht, mida iga õrn tuulevire ise suunda pillutab, või puu, mis peab vastu ka tugevates tormides? Tugevda oma eneseteadvust – ja sa oled otsekui selline puu. Nii leiad vastuse küsimusele, kes ma olen.

Kui sa oled eneses kindel, võiks sind võrrelda kindlalt juurdunud puuga, mis peab tugevates tormides vastu

 

^ lõik 8 Nimesid on artiklis muudetud.