Filiplastele 3:1–21

3  Ja viimaks, mu vennad, olge meie isanda teenistuses alati rõõmsad!+ Üht ja sama teile kirjutada pole mulle tülikas, teile aga on see kaitseks.  Hoiduge neist, kes teevad kõlvatuid tegusid,* hoiduge neist, kes teevad kahju, hoiduge neist, kes ihu vigastavad*.+  Tõeliselt ümber lõigatud+ oleme hoopis meie, kes teenime Jumalat tema vaimu toel ja oleme uhked Kristus Jeesuse tegude üle+ ega looda sellistele asjadele, millel on kaalu inimeste silmis,  kuigi minul oleks rohkem kui kellelgi teisel põhjust neile loota. Kui kellelgi on enda arvates põhjust sellistele asjadele loota, siis minul on seda veelgi enam.  Mind on ümber lõigatud kaheksandal päeval,+ ma olen Iisraeli rahva seast, Benjamini suguharust, heebrealastest sündinud heebrealane,+ Moosese seaduse järgimise poolest variser.+  Ma olin tulihingeline koguduse tagakiusaja+ ja täitsin laitmatult seadust.  Ent seda, mida ma pidasin väärtuslikuks, pean ma nüüd väärtusetuks* Kristuse pärast.+  Tegelikult pole millelgi mu silmis väärtust võrreldes mu isanda Kristus Jeesuse tundmise ülima väärtusega. Tema pärast olen ma sellest kõigest loobunud ja pean seda rämpsuks*, et võita Kristuse poolehoid  ja kuuluda temaga ühte. Ma pole õigeks saanud mitte seaduse järgimise, vaid Kristusesse uskumise kaudu,+ ja õigeks teeb Jumal usu alusel.+ 10  Mu sihiks on tunda teda ja tema ülesäratamise väge+ ning saada osa tema kannatustest,+ ja ma olen valmis surema samasugust surma nagu tema,+ 11  et näha, kas ma võiksin kuidagi saada varasema ülestõusmise surnuist.+ 12  Ma ei väida, et oleksin auhinna juba kätte saanud või juba täiuslikuks saanud, vaid ma rühin edasi,+ et näha, kas minagi saan kätte selle, mille jaoks Kristus Jeesus on mu valinud.+ 13  Vennad, ma ei arva, et olen auhinna juba kätte saanud, kuid üks on kindel: ma unustan ära, mis on taga,+ ja sirutun selle poole, mis on ees,+ 14  ja nõnda ma rühin eesmärgi poole,+ et saada Jumalalt auhind, kutse taevasse+ Kristus Jeesuse kaudu. 15  Olgem siis kõik, kes me oleme saavutanud kristliku küpsuse,+ sellise suhtumisega, ja kui te mõtlete milleski teisiti, annab Jumal teile teada, milline on õige suhtumine. 16  Niisiis, sealt, kuhu oleme edusamme tehes jõudnud, mingem samamoodi edasi. 17  Võtke kõik mind eeskujuks,+ vennad, ja pange tähele neid, kes elavad selle eeskuju järgi, mis meie teile andsime. 18  Sest paljud, kellest ma olen sageli rääkinud ja nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse piinaposti vaenlastena. 19  Nende lõpp on häving, nende jumalaks on kehalised naudingud,* nad on uhked selle üle, mida nad peaksid hoopis häbenema, ning nende mõtted on maiste asjade juures.+ 20  Aga meie kodakondsus+ on taevas+ ja me ootame õhinal päästjat, kes on taevas, isandat Jeesus Kristust,+ 21  kes muudab meie mannetu keha oma võrreldamatu keha sarnaseks+ oma vägeva jõuga, millega ta suudab kõik endale allutada.+

Allmärkused

Sõna-sõnalt „hoiduge koertest”, st kõlbeliselt rikutud inimestest.
St õhutavad ümber lõikama.
Teine võimalik tähendus: „ent selle, mida ma pidasin väärtuslikuks, olen ma meeleldi hüljanud”.
Võib tõlkida ka „kõntsaks”.
Sõna-sõnalt „nende jumalaks on nende kõht”.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Rooma kodakondsus
Rooma kodakondsus

Pildil on üks osa kaheosalisest pronksist dokumendist, mis anti välja aastal 79. Selle dokumendiga anti Rooma kodanikuõigused ühele peagi erru minevale meremehele, tema naisele ja pojale. Kaks plaati seoti omavahel kokku ja pitseeriti. Mõned said Rooma kodakondsuse sündides, teised hilisemas elus. (Vt Ap 22:28 kommentaari.) Need dokumendid olid väga väärtuslikud, kuna kodanikuõiguste saamiseks tuli mõnikord oma kodakondsust tõendada. Paulus rääkis ühest veel olulisemast kodakondsusest, kodakondsusest, mis on taevas. (Flp 3:20.)