Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Noored küsivad

Mida abielult oodata? 2. osa

Mida abielult oodata? 2. osa

EELMISES OSAS käsitlesime mõningaid abieluga kaasnevaid õnnistusi ja raskusi.

SELLES OSAS vaatame, miks on mõistlik olla valmis ka ootamatusteks.

Tee ✔ nende mõtete ette, mis sinu puhul paika peavad, ja siis nummerda need tähtsuse järjekorras.

Ma ootan, et mu tulevane ...

 • oleks füüsiliselt ligitõmbav

 • tõstaks mu enesehinnangut

 • omaks samu eesmärke kui mina

 • naudiks samasugust meelelahutust nagu mina

 Kui soovid endale abikaasat leida, siis pole sugugi vale, kui sul on eelmainitud ootused. Tegelikult võid sa isegi leida kellegi, kes vastab kõigile neile ootustele. Kui aga asjale realistlikult vaadata, siis inimesed muutuvad ja muutuvad ka olukorrad.

Kokkuvõtteks. Et su abielu oleks õnnelik, tuleb sul olla valmis ootamatusteks.

Asja hea külg. Mõned abielu ootamatused võivad tulla hea üllatusena.

„Nüüd, kus me abielus oleme, näen ma Maria * juures sellist huumorimeelt, mida ma ei osanud tähele panna, kui me veel kohtamas käisime. Kuna me ei võta kumbki ennast liiga tõsiselt, tunduvad ka esilekerkivad probleemid väiksemad.” (Mark)

Asja kehvem külg. Mõned abielu ootamatused võivad tulla halva üllatusena. Vaatame üht näidet.

Oletame, et sinul ja su tulevasel kaasal on eesmärk teenida misjonärina välismaal. Kuid mis siis, kui pärast abiellumist tekib su kaasal mingi tõsine tervisehäda ja see tõmbab teie unistusele kriipsu peale? Nii võib tõepoolest minna, kuna Piibel ütleb, et „halvad asjad juhtuvad kõigiga” (Koguja 9:11, „Holy Bible – Easy-to-Read Version”). Sellisel juhul oleksid sa kahtlemata mures oma abikaasa tervise pärast, aga samas pettunud, et eesmärk ei täitunud. Kui niisugune ootamatus peaks esile kerkima, tuleks sul lihtsalt leppida reaalsusega ja kohaneda. Abielludes sidusid sa end ju isiku, mitte eesmärgiga.

Kokkuvõtteks. Nagu Piiblis on kirjas, kogevad need, kes abielluvad, mõningast „viletsust” (1. Korintlastele 7:28). Vahel põhjustab sellist viletsust mõni ootamatu asjaolu.

Kuidas siis ootamatusteks valmistuda? Kui sa abiellud, on oluline, et sul oleks realistlik suhtumine ja kohusetunne.

 1. REALISTLIK SUHTUMINE

Olenemata sellest, kui hästi te tulevase kaasaga omavahel sobite, tuleks teil olla valmis selleks, et

 • te pole alati kõiges ühte meelt

 • teil pole alati samad prioriteedid

 • teile ei meeldi alati samad tegevused

 • te ei koge pidevalt armumise eufooriat

Eelmainitud olukorrad on üsna tavalised. Kuid need ei lõhu su abielu, kui sa just ise ei lase sel juhtuda. Pea meeles Piibli sõnu, et armastus „peab vastu kõiges” ja „ei kao kunagi” (1. Korintlastele 13:4, 7, 8).

Elu tõsiasi. Tegelikult ei sõltu see, kas su abielu on õnnelik või õnnetu, mitte probleemidest, mida kohtad, vaid sellest, kuidas sa neid käsitled (Koloslastele 3:13).

2. KOHUSETUNNE

Kui olete abikaasaga otsustanud kokku jääda – tulgu, mis tuleb –, olete ootamatuteks tormideks paremini valmis (Matteuse 19:6).

Mõned ütlevad, et kohustus abielu hoida teeb selle liidu koormavaks. Kuid tegelikult on vastupidi: see lisab suhtele stabiilsust. Kui siis kerkivad ootamatused, mõtlete abikaasaga sellele, kuidas probleemi lahendada, mitte sellele, kuidas abielust pääseda.

Et kasvatada endas kohusetunnet, tuleb suhtuda abiellu realistlikult, mitte idealistlikult. Mõistmaks selle vahet, mõtle järgnevale.

1. Kujutle, et sul on lennupilet, mis võimaldab sul tasuta reisida kuhu tahes. Kuhu sa lendaksid ja miks?

Sihtpunkt:

Põhjus:

 • loodus

 • kultuur

 • kliima

 • lõõgastusvõimalus

 • muu

2. Nüüd aga kujutle, et sul on vaid ühe otsa pilet ja et sinu valitud sihtpunktist saab su alaline elupaik.

Millise sihtpunkti, kui üldse, sa nüüd valiksid?

 • Sihtpunkt:

 • või

  jään oma praegusesse elupaika.

Küllap valisid sa ülaltoodud näidetes erinevad sihtpunktid. Aga isegi kui valisid samad, mõtlesid teist valikut tehes ilmselt muudmoodi. Selle asemel et kujutleda end turistina, kes lesib rannas või matkab mägedes, tuli sul teise näite puhul näha end alalise elanikuna, kes kogeb nii igapäevaelu rõõme kui ka raskusi.

Just nii tuleb sul suhtuda ka abiellu. Aja möödudes võib teie olukord muutuda. Ka teie abikaasaga muutute. Teie abieluõnn aga sõltub paljuski sellest, kas olete ootamatusteks valmis ja kas oskate nende kerkides õigesti käituda.

Mõtteainet. Kui hästi tuled sa praegu, vallalisena, ootamatustega toime?

 

^ lõik 15 Nimesid selles artiklis on muudetud.

KÜSI OMA VANEMATELT

Milliseid ootamatuid õnnistusi ja raskusi te vastabiellunutena kogesite? Kuidas saaksin mina ootamatusteks valmis olla, kui peaksin abielluma?