Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Noored küsivad

Mida abielult oodata? 1. osa

Mida abielult oodata? 1. osa

„Kui me koos oleme, hõljuksin otsekui pilvedes! Ma ei jõua ära oodata, millal me ükskord abiellume.”

„Meil ei ole peaaegu midagi ühist. Me pole mitte abikaasad, vaid lihtsalt kaks inimest, kes elavad sama katuse all. Tunnen end nii üksildasena.”

NAGU sa ilmselt ära arvasid, ütles esimesed sõnad vallaline neiu, sellele järgnevad sõnad aga abielunaine. Kuid võib-olla ei tulnud sa selle peale, et need sõnad lausus tegelikult üks ja seesama inimene.

Mis läks valesti? Kui sina igatsed kunagi abielluda, siis mida teha, et su romantilised unistused ei puruneks ja sa ei leiaks end õnnetust abielust?

Elu tõsiasi. Abielus sõltub sinu õnn paljuski sellest, mida sa abielult ootad.

See ja järgmine artikkel sarjas „Noored küsivad” aitab sul oma ootustes mõistlik olla.

 Mida on siis realistlik abielult oodata? Lühidalt öeldes võid arvestada, et ees on:

  1. õnnistused

  2. raskused

  3. ootamatused

Vaadelgem neid ükshaaval.

OOTA ÕNNISTUSI

Piibel õhutab abiellu positiivselt suhtuma (Õpetussõnad 18:22). Järgnevalt on toodud mõned õnnistused, mis võivad sulle osaks saada.

Kaaslane. Piibel annab teada, et mõni aeg pärast Aadama loomist, sõnas Jumal: „Inimesel ei ole hea üksi olla,” ning lõi seejärel Aadamale kaaslaseks Eeva (1. Moosese 2:18). Jumal lõi Aadama ja Eeva ainulaadsete omadustega, mistõttu nad olid küll erinevad, kuid samas sobisid kokku. Seepärast ongi abielumees ja -naine teineteisele suurepärased kaaslased (Õpetussõnad 5:18).

Koos tegutsemine. Piibel ütleb: „Parem on olla kahekesi kui üksi, sest üheskoos on nende töö tõhusam” (Koguja 4:9, „Today’s English Version”). Kahtlemata käib see abielu kohta. „Abielu eeldab koostööd, tuleb olla alandlik ja vahel ka järeleandlik,” mainib hiljuti abiellunud noor naine Brenda. *

Füüsiline lähedus. Piiblis on kirjas: „Mees täitku oma abielukohustust naise ees ja samuti naine mehe ees” (1. Korintlastele 7:3, „Sõna seletus: Pauluse esimene kiri korintlastele”, 2008). Kui oled abielus, võid tunda rõõmu seksuaalsuhetest, ilma et sind painaksid mure ja kahetsus, abielueelse seksiga nii sageli kaasnevad kurvad tagajärjed (Õpetussõnad 7:22, 23; 1. Korintlastele 7:8, 9).

Kokkuvõtteks. Abielu on Jumala kingitus (Jaakobuse 1:17). Kui pead kinni tema põhimõtetest, võib abielu osutuda suure rõõmu allikaks.

Mõtteainet. Kas sinu vaadet abielule mõjutab kellegi halb eeskuju, näiteks su vanemate oma? Kui jah, siis kes võiksid olla sulle heaks eeskujuks?

 OOTA RASKUSI

Piibel annab abielust realistliku pildi (1. Korintlastele 7:28). Järgnevalt on toodud mõned raskused, mis võivad tulla.

Lahkhelid. Kaht täiesti identset inimest pole olemas – kui jätta kõrvale tõik, et mõlemad on ebatäiuslikud (Roomlastele 3:23). Seega tuleb mehel ja naisel abielus aeg-ajalt ette lahkhelisid, hoolimata sellest kui hästi nad omavahel sobivad. Vahel võivad nad isegi öelda asju, mida hiljem kahetsevad. „Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik,” ütleb Piibel (Jaakobuse 3:2, P 1988). On ebarealistlik arvata, et kõiki lahkhelisid on võimalik vältida. Kuid õnnelikus abielus on kaasad õppinud neid käsitlema ja lahendama.

Pettumused. „Filmides ja telesaadetes pommitatakse meid piltidega sellest, kuidas neiu leiab endale täiusliku mehe ja nad elavad õnnelikult elu lõpuni,” märgib noor naine Karen. Kui abielu ei vastagi sellistele ebarealistlikele ootustele, võivad mõlemad kaasad pettuda. Loomulikult võivad mees ja naine pärast abiellumist üksteises mõne vea või veidruse avastada. Kuid pea meeles, et tõeline armastus „talub kõike”, ka pettumusi (1. Korintlastele 13:4, 7).

Mured. Piiblis on kirjas, et nii abielumees kui ka -naine „muretseb maailmale kuuluva pärast” (1. Korintlastele 7:33, 34). Selline muretsemine on normaalne ja sageli õigustatud. Näiteks võid tunda, et teil on raske ots otsaga kokku tulla. Võib-olla tuleb teil mõlemal käia tööl pelgalt selleks, et maksta toidu, riiete ja elukoha eest. Kuid üheskoos tegutsedes suudate pere eest hoolt kanda (1. Timoteosele 5:8).

Kokkuvõtteks. Kui kohtamas käimist võib võrrelda tuulelohe lennutamisega, siis abielu on nagu lennuki juhtimine. Selleks et suurte elutormidega toime tulla, läheb vaja palju enam oskusi ja vaevanägemist, kuid sind võib saata edu.

Mõtteainet. Kuidas sa oma vanemate ja õdede-vendadega lahkhelisid lahendad? Kas suudad pettumustest üle saada? Kuidas sa muredega toime tuled?

JÄRGMISES „NOORED KÜSIVAD” ARTIKLIS: kuidas aitavad Piibli põhimõtted olla valmis ootamatusteks?

 

^ lõik 17 Nimesid selles artiklis on muudetud.