Roomlastele 3:1–31

3  Mis eeliseid on siis juutidel või mis kasu on ümberlõikamisest?  Eeliseid on väga palju. Kõigepealt see, et nende hoolde on usaldatud see, mida Jumal on rääkinud.+  Aga mida öelda selliste juutide kohta, kellel puudub usk? Kas nende usupuudus teeb tühjaks Jumala ustavuse?  Kindlasti mitte! Jumal on tõearmastaja,+ isegi kui iga inimene oleks valelik.+ On ju kirjutatud: „Sa oled õiglane oma sõnades ja saad võidu, kui sind süüdistatakse.”+  Kui aga meie patusus tõstab esile Jumala teede õigsust, mida me siis ütleme? Kas Jumal on ebaõiglane, kui ta oma viha välja valab? (Ma arutlen inimese viisil.)  Muidugi mitte! Kuidas muidu saaks Jumal maailma üle kohut mõista?+  Ent kui minu valelikkuse tõttu tuleb Jumala tõde tema auks veelgi selgemini esile, miks mind siis patusena süüdi mõistetakse?  Ja miks me ei võiks öelda, nagu mõned väidavad meid ütlevat: „Tehkem halba, et sellest tuleks head”? Selliste inimeste kohta langetatakse õiglane kohtuotsus.+  Mida me siis arvame? Kas meie, juudid, oleme paremas olukorras? Sugugi mitte! Sest me oleme eespool juba selgeks teinud, et nii juudid kui ka kreeklased on kõik patu all,+ 10  nagu on kirjutatud: „Ei ole ühtki õiget inimest, mitte ainsatki.+ 11  Pole ühtki taiplikku, pole kedagi, kes otsiks Jumalat. 12  Kõik on ära pöördunud, kõik on saanud kõlbmatuks. Pole ühtki, kes teeks head, mitte ainsatki.”+ 13  „Nende kurk on lahtine haud, nad petavad oma keelega.”+ „Nende suus on rästikumürk.”+ 14  „Nende suu on täis needusi ja kibedusi.”+ 15  „Nende jalad ruttavad verd valama.”+ 16  „Nende teedel on hukatus ja häda 17  ning nad ei tunne rahu teed.”+ 18  „Ei ole jumalakartust nende silme ees.”+ 19  Me ju teame, et kõike, mida Moosese seadus ütleb, seda ütleb see neile, kes on selle seaduse all, et kõigi suu suletaks ja kogu maailm oleks süüdlane Jumala ees.+ 20  Seepärast ei mõisteta seaduses nõutud tegude alusel tema ees õigeks mitte kedagi,+ küll aga teeb seadus selgeks, mis on patt.+ 21  Nüüd aga on ilmnenud, et Jumala ees võib saada õigeks Moosese seadust järgimata.+ Seda kinnitavad ka Moosese seadus ja prohvetiraamatud*.+ 22  Kõik, kes usuvad, võivad Jumala ees õigeks saada tänu usule Jeesus Kristusesse. Pole mingit vahetegemist.+ 23  Kõik inimesed on pattu teinud ja keegi ei suuda peegeldada Jumala võrratuid omadusi,+ 24  ning see on kingitus,+ et Jumal nad oma armust õigeks mõistab,+ vabastades nad Kristus Jeesuse makstud lunastushinna alusel.+ 25  Jumal andis ta ohvriks, mis lepitab tema veresse uskumise alusel.+ Ta tegi seda näitamaks, et ta oli õige ja õiglane, kui ta oma sallivuses andestas patte varasemal ajal, 26  ning näitamaks, et ta on õige ja õiglane+ praegusel ajal, kui ta mõistab õigeks inimese, kes usub Jeesusesse.+ 27  Kas meil on mingit põhjust kiidelda? Muidugi mitte! Usu seadus näitab selgelt, et kellelgi pole põhjust kiidelda.+ 28  Me oleme jõudnud järeldusele, et inimene mõistetakse õigeks usu alusel, mitte seaduses nõutud tegude alusel.+ 29  Kas Jumal on ainult juutide Jumal?+ Kas ta pole ka teiste rahvaste Jumal?+ Jah, ta on ka teiste rahvaste Jumal.+ 30  Kuna Jumal on üks,+ mõistab ta usu alusel õigeks nii ümberlõigatud+ kui ka need, kes on ümber lõikamata.+ 31  Kas me siis tühistame seaduse oma usuga? Muidugi mitte! Vastupidi, me kinnitame seaduse õigsust.+

Allmärkused

Väljend „Moosese seadus ja prohvetiraamatud” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.

Kommentaarid

Pildid ja videod