Hüppa sisu juurde

Mida räägib Piibel vanemate eest hoolitsemisest?

Mida räägib Piibel vanemate eest hoolitsemisest?

Piibli vastus

 Täiskasvanud lastel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende vanemate eest oleks hoolt kantud. Piibel ütleb, et täiskasvanud lapsed peaksid hoolitsema pereliikmete eest ning tasuma oma vanematele, sest see meeldib Jumalale. (1. Timoteosele 5:4.) Kui lapsed hoolitsevad eakate vanemate eest, täidavad nad Piibli käsku austada oma vanemaid. (Efeslastele 6:2, 3.)

 Piibel ei anna üksikasjalikke juhiseid, kuidas tuleb vanemate eest hoolt kanda. Seal on aga näiteid meestest ja naistest, kes said sellega hästi hakkama. Samuti on Piiblis häid nõuandeid neile, kes vanemaid hooldavad.

 Kuidas hoolitsesid lähedased piibliaegadel eakate vanemate eest?

 Sõltuvalt oma oludest tegid nad seda eri viisidel.

 •   Joosep elas eakast isast Jaakobist kaugel. Kui Joosepi olud muutusid, kolis isa talle lähemale. Ta muretses isale kodu ja toidu ning kaitses teda. (1. Moosese 45:9–11; 47:11, 12.)

 •   Rutt kolis ämma kodumaale. Seal tegi ta kõvasti tööd, et ämma eest hoolt kanda. (Rutt 1:16; 2:2, 17, 18, 23.)

 •   Jeesus korraldas enne oma surma asjad nii, et tema ema Maarja eest hoolitsetaks. (Johannese 19:26, 27.) Maarja oli tol ajal arvatavasti lesk. *

 Mida kasulikku võivad Piiblist leida need, kes vanemaid hooldavad?

 Piiblis on häid nõuandeid. Need on abiks vanemate hooldamisel, mis võib olla vahel nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt kurnav.

 •   Austa oma vanemaid.

   Mida ütleb Piibel. „Austa oma isa ja ema.” (2. Moosese 20:12.)

   Kuidas selle põhimõtte järgi tegutseda? Austa oma vanemaid ja anna neile nii palju vabadust, kui nende olud võimaldavad. Lase neil endil teha võimalikult palju otsuseid nende elukorralduse kohta. Samas saad näidata austust, kui abistad neid oma võimete piires.

 •   Ole mõistev ja andestav.

   Mida ütleb Piibel. „Arusaaja ei vihastu kergesti ja solvangust möödavaatamine kaunistab teda.” (Õpetussõnad 19:11.)

   Kuidas selle põhimõtte järgi tegutseda? Kui eakas vanem teeb mõne märkuse või tundub tänamatu, siis küsi endalt: „Kuidas mina ennast tunneksin, kui mul oleksid sarnased probleemid?” Kui püüad olla mõistev ja vanematele andestada, võib sul õnnestuda olukorra halvenemist vältida.

 •   Pea nõu.

   Mida ütleb Piibel. „Nõu pidamata nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.” (Õpetussõnad 15:22.)

   Kuidas selle põhimõtte järgi tegutseda? Tee uurimistööd oma vanemate terviseprobleemide kohta, et oskaksid aidata. Uuri, millist abi on võimalik saada. Räägi nendega, kes on eakate vanemate eest hoolitsenud. Kui sul on õdesid-vendi, siis pea nendega nõu. Arutage, mida vanemad vajavad, kuidas neid hooldada ning kes saab mida teha.

  Võimalusel saage perega kokku ja arutage, mida on vaja vanemate eest hoolitsemiseks teha

 •   Ole tasakaalukas.

   Mida ütleb Piibel. „Suhtuge endasse tasakaalukalt.” (Roomlastele 12:3.)

   Kuidas selle põhimõtte järgi tegutseda? Tea oma piire. Näiteks on kõigil piiratud hulk aega ja energiat. See võib mõjutada seda, kui palju suudad reaalselt vanemate heaks teha. Kui tunned, et vanemate hooldamine käib üle jõu, siis küsi abi pereliikmetelt või asjatundjatelt.

 •   Hoolitse enda eest.

   Mida ütleb Piibel. „Pole ju keegi kunagi vihanud oma keha, vaid igaüks toidab seda ja peab seda kalliks.” (Efeslastele 5:29.)

   Kuidas selle põhimõtte järgi tegutseda? Kuigi sul on ülesanne hoolitseda vanemate eest, on oluline kanda hoolt ka enda, abikaasa ja laste vajaduste eest. Söö korralikult. Puhka ja maga piisavalt. (Koguja 4:6.) Kui sul on vaba hetk, tee midagi enda heaks. Eeltoodud nõuannete järgi toimides suudad vanemate hooldamisega nii emotsionaalselt, vaimselt kui ka füüsiliselt paremini toime tulla.

 Kas Piibel ütleb, et eakate vanemate eest peab hoolt kandma kodus?

 Piiblis ei ole selle kohta kindlaid juhiseid. Mõned pered on otsustanud hoolitseda vanemate eest kodus nii kaua kui võimalik. Mingil hetkel võivad nad aga leida, et hooldekodus suudetakse vanemate eest paremini hoolt kanda. Perel on siis hea kokku saada ja otsustada, mis on selles olukorras parim kõigile. (Galaatlastele 6:4, 5.)

^ Piiblikommentaator Matthew Henry ütles selle piibliteksti kohta: „Arvatavasti oli Joosep [Maarja abikaasa] juba surnud ja nende poeg Jeesus hoolitses ema eest. Kuid mis saab emast nüüd, kui Jeesus sureb? ... Sellega näitas Kristus kõigile lastele, kui oluline on eakate vanemate eest hoolitseda.” („The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume”, lk 428–429.)