Efeslastele 6:1–24

6  Lapsed, kuulake oma vanemate sõna,+ nagu on meie isanda tahe, sest seda teha on õige.  „Austa oma isa ja ema”+ on esimene käsk, millega kaasneb tõotus  „et sul hästi läheks ja sa jääksid maa peale pikaks ajaks”.  Isad, ärge ärritage oma lapsi.+ Lapsi kasvatades manitsege* neid+ Jehoova juhatuse järgi ja juurutage neisse tema mõtteviisi.+  Orjad, kuuletuge oma maisele isandale+ lugupidamise, kartuse ja siira südamega nagu Kristusele,  ning mitte ainult isanda silma all, nagu teevad need, kes püüavad inimestele meeldida,+ vaid kui Kristuse orjad, kes täidavad Jumala tahet kogu hingest.+  Teenige oma isandat hea meelega, otsekui Jehoovat+ ja mitte inimesi,  sest te teate, et mistahes head keegi teeb, saab ta selle eest tasu Jehoovalt,+ olgu ta ori või vaba.  Teie, isandad, kohelge sama põhimõtte järgi oma orje. Ärge ähvardage neid, sest te teate, et nii neil kui ka teil on isand taevas,+ ja ta ei ole erapoolik. 10  Ja lõpuks, tehku Isand teid tugevaks oma vägeva jõuga.+ 11  Varustage end kogu Jumala antud sõjavarustusega,+ et te suudaksite seista vastu Kuradi salakavalatele sepitsustele*. 12  Me ei pea ju võitlust*+ mitte inimestega, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduses oleva maailma valitsejatega, kurjade vaimudega,+ kes on taevastes paikades. 13  Seetõttu võtke kogu Jumala antud sõjavarustus,+ et te suudaksite nende õelatele rünnakutele vastu seista. Kui te olete end sel moel ette valmistanud, siis suudate jääda kindlaks. 14  Seiske siis kindlalt! Olgu teil tihedalt ümber tõevöö,+ kandke õiguse rinnaturvist+ 15  ning jalatsiteks olgu teil valmidus kuulutada head sõnumit rahust.+ 16  Peale selle võtke suur usukilp,+ millega te suudate kustutada kõik Saatana* põlevad nooled.+ 17  Samuti võtke päästekiiver+ ja vaimumõõk, see tähendab Jumala sõna.+ 18  Palvetage igas olukorras, esitage igasuguseid palveid+ ja anumisi kooskõlas Jumala vaimu juhatusega.+ Olge valvsad seda tegema ja anuge üha kõigi pühade eest. 19  Palvetage ka minu eest, et mulle antaks õigeid sõnu, kui ma suu avan, ja ma võiksin kuulutada julgelt hea sõnumi püha saladust.+ 20  Selle sõnumi pärast täidan ma suursaadikukohuseid+ ahelais olles. Palvetage, et ma räägiksin seda sõnumit julgesti, nagu on mu kohus. 21  Aga et te teaksite, kuidas mul läheb ja mis ma teen, siis annab Tühhikos,+ armas vend ja meie isanda ustav teenija, teile kõik teada.+ 22  Selleks ma ta teie juurde saadangi, et te saaksite teada, kuidas meiega lood on, ja et ta kosutaks teie südant. 23  Andku Jumal, Isa, ja isand Jeesus Kristus vendadele rahu, armastust ja usku! 24  Jumala arm saatku kõiki, kelle armastus meie isanda Jeesus Kristuse vastu ei rauge!

Allmärkused

Kreeka sõna, mis on siin tõlgitud vastega „manitsema”, hõlmab õpetamist, korralekutsumist, karistamist ja distsiplineerimist.
Võib tõlkida ka „Kuradi taktikale”.
Võib tõlkida ka „meil pole ju maadlemist”.
Sõna-sõnalt „Kurja”.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Pauluse vangiahelad, kui ta oli koduarestis
Pauluse vangiahelad, kui ta oli koduarestis

Kui Paulus esimest korda Roomas vangis oli, lubati tal üürielamus omaette elada koos sõduriga, kes teda valvas. (Ap 28:16, 30.) Rooma valvurid panid tavaliselt vangid ahelaisse. Harilikult oli vangi parem ranne aheldatud valvuri vasaku randme külge. Nii jäi valvuri parem käsi vabaks. Enamikes kirjades, mida Paulus Roomas koduarestis olles kirjutas, mainib ta oma vangistust ja vangiahelaid. (Ef 3:1; 4:1; 6:20; Flp 1:7, 13, 14, 17; Kol 4:3, 18; Flm 1, 9, 10, 13.)