Hüppa sisu juurde

Kas õpetlased nõustuvad, et Jeesus oli reaalne isik?

Kas õpetlased nõustuvad, et Jeesus oli reaalne isik?

Õpetlastel on kindlaid tõendeid, et Jeesus oli reaalne isik. Seoses 1. ja 2. sajandi ajaloolaste viidetega Jeesusele ja algkristlastele ütleb entsüklopeedia „Britannica” 2002. aasta väljaanne: „Need üksteisest sõltumatud jutustused näitavad, et muistsel ajal ei kahelnud isegi kristluse vastased ealeski Jeesuse ajaloolisuses, mis ilma piisava aluseta seati kahtluse alla alles 18. sajandi lõpul, 19. sajandil ning 20. sajandi algul.”

Aastal 2006 kirjutati raamatus „Jesus and Archaeology”: „Mitte ükski lugupeetud õpetlane ei kahtle, et juut nimega Jeesus, Joosepi poeg, elas ka tegelikult. Enamik neist tunnistab, et tänapäeval on meil tema tegevuse ja õpetuste kohta märkimisväärne hulk infot.”

Piiblis räägitakse Jeesusest kui reaalsest isikust. Seal on toodud ära tema esivanemate ja pereliikmete nimed (Matteuse 1:1; 13:55). Samuti mainitakse Piiblis Jeesuse-aegsete valitsejate nimesid (Luuka 3:1, 2). Need üksikasjad võimaldavad õpetlastel kinnitada Piibli jutustuste täpsust.