Hüppa sisu juurde

Jeesus

Kes on Jeesus?

Kas Jeesus oli lihtsalt üks hea inimene?

Miks oli Jeesus ajaloo mõjuvõimsaim isik.

Kas Jeesus on Jumal?

Mida Jeesus ise ütles oma positsiooni kohta?

Miks öeldakse, et Jeesus on Jumala poeg?

Kuidas saab Jeesus olla Jumala poeg, kui Jumal ei sigitanud last, nagu inimesed seda teevad?

Kes on antikristus?

Kas ta tuleb või on juba kohal?

Kes või mis on Jumala sõna?

Piiblis on sel väljendil enam kui üks tähendus.

Kes on peaingel Miikael?

Teda teatakse ka teise nimega, mis on teile arvatavasti tuttavam.

Jeesuse elu maa peal

Millal Jeesus sündis?

Vaata, miks tähistatakse jõulusid 25. detsembril.

Mida räägib Piibel neitsi Maarjast?

Mõned väidavad, et Maarja pidi olema eostunud pärispatuta, et sünnitada Jeesus. Kas Piibel õpetab seda?

Kes olid „kolm hommikumaa tarka”? Kas Jumal käskis neil järgida „Petlemma tähte”?

Paljud populaarsed jõulutraditsioonide tegelased ei pärine Piiblist.

Kas õpetlased nõustuvad, et Jeesus oli reaalne isik?

Loe, kas nad usuvad, et Jeesus oli reaalne isik.

Kas Piibli jutustus Jeesuse elust vastab tõele?

Mõtle faktidele, mis on toodud evangeeliumijutustuste ja vanimate teadaolevate käsikirjade kohta.

Kuidas Jeesus välja nägi?

Piibel annab meile Jeesuse välimusest mõningase ettekujutuse.

Kas Jeesus oli abielus? Kas Jeesusel oli õdesid-vendi?

Piibel ei räägi küll Jeesuse perekonnaseisust otsesõnu, kuid mille põhjal me võime siiski öelda, kas ta oli abielus või mitte?

Millal kirjutati Jeesuse elu käsitlevad jutustused?

Kui pikk ajaperiood jäi Jeesuse surma ja evangeeliumide kirjutamise vahele?

Jeesuse surm ja ülesäratamine

Miks pidi Jeesus surema?

Kuidas Jeesuse surm meid mõjutab?

Kas Jeesus suri ristil?

Paljud peavad risti kristluse sümboliks. Kas seda tuleks kasutada jumalakummardamisel?

Kas Torino surilina on Jeesuse matuserüü?

Kolm olulist fakti surilina kohta aitavad sellele küsimusele vastata.

Kas Jeesusele anti pärast ülesäratamist füüsiline või vaimne keha?

Kuna Piibel ütleb, et Jeesus tehti elavaks vaimuna, kuidas siis said tema jüngrid pärast tema ülesäratamist teda näha ja puudutada?

Jeesuse roll Jumala eesmärgis

Mis mõttes Jeesus meid päästab?

Miks on vaja, et Jeesus meie eest kostaks? Kas pääste saamiseks piisab ainult usust Jeesusesse?

Kas pääste saamiseks piisab vaid Jeesusesse uskumisest?

Piibel räägib mõnest, kes uskusid Jeesusesse, kuid ei saa päästet. Kuidas on see võimalik?

Mis mõttes andis Jeesus oma elu lunastushinnaks paljude eest?

Kuidas vabastab lunastus meid patu haardest?

Miks tuleks palvetada Jeesuse nimel?

Miks võib öelda, et Jeesuse nimel palvetamine toob au Jumalale, ja kuidas näitab see ka lugupidamist Jeesuse vastu?

Mis on Kristuse tulemine?

Kas Kristus tuleb nähtavana?