Μάθετε έναν ύμνο που θα σας βοηθήσει να έχετε θάρρος.