Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

Το Άγιο Πνεύμα Παράγει Καρπό

Μάθε τις εννιά ιδιότητες που είναι πτυχές του καρπού του πνεύματος του Θεού.