Gå direkte til indholdet

Fra vores arkiver

Læs om mennesker og begivenheder fra Jehovas Vidners historie i nyere tid.

Historisk oversigt

“En ganske særlig tid”

Zion’s Watch Tower kaldte højtiden til minde om Kristi død for “en ganske særlig tid” og tilskyndede læserne til at højtideligholde den. Hvordan blev mindehøjtiden holdt dengang?

„Der er mere høstarbejde der skal udføres“

Der er over 760.000 Jehovas Vidner der udbreder sandheden fra Bibelen i Brasilien. Hvordan begyndte forkyndelsesarbejdet i Sydamerika?

Det var kærlighed der drev cafeteriet

Hvis du kun har overværet Jehovas Vidners stævner siden slutningen af 1990’erne, vil det måske glæde dig at høre om en ordning vi brugte før i tiden.

Hvordan budskabet om Riget slog rod i Portugal

Hvilke udfordringer stod de første forkyndere i Portugal over for?

1870 til 1918

Offentlige foredrag var med til at udbrede den gode nyhed i Irland

Hvad fik Charles T. Russell til at sige at distriktet i Irland var som “modne marker, der venter på at blive høstet”?

En 100 år gammel storfilm om tro

I år er det 100 år siden ’Skabelsens Fotodrama’ havde premiere. Det havde til formål at styrke troen på Bibelen som Guds ord.

„Heurekadramaet“ hjalp mange til at finde sandheden

Denne forkortede udgave af „Fotodramaet“ kunne vises i fjerntliggende områder, selv uden strøm.

‘Jeg høster frugt til Jehovas pris’

Bibelstudenterne havde endnu ikke en helt klar forståelse af spørgsmålet om kristen neutralitet, men deres oprigtige indsats førte til gode resultater.

De stod fast i en „prøvelsens time“

Læs om hvordan Bibelstudenterne efter Første Verdenskrigs udbrud i 1914 kom i verdens søgelys på grund af deres neutrale standpunkt.

1919 til 1930

“Til dem der har fået hvervet betroet”

Et stævne i 1919 markerede begyndelsen for et globalt arbejde.

“Med større iver og kærlighed i hjertet end nogensinde før”

Hvordan fulgte Bibelstudenterne opfordringen til at ‘forkynde Kongen og hans Rige’, som blev givet ved stævnet i 1922?

’Det var det bedste budskab nogen sinde’

I 1926 drev Bibelstudenterne, som Jehovas Vidner dengang blev kaldt, deres egne radiostationer i fire canadiske byer.

Daggryet bryder frem i Den Opgående Sols Land

Specialbyggede vogne kaldet „jehuer“ var med til at fremme forkyndelsen af Riget i Japan.

Det ’uforglemmelige’ kom lige i rette tid!

Find ud af hvordan det nye ’Skabelsesdrama’ hjalp Jehovas Vidner i Tyskland til at klare trosprøverne under den anden verdenskrig.

“Jehova førte jer til Frankrig for at I skulle lære om sandheden”

Indvandringsaftalen fra 1919 mellem Frankrig og Polen havde uforudsete følgevirkninger.

„Jeg var som en skildpadde i sit skjold“

Sidst i 1929 førte verdensøkonomiens sammenbrud til den store depression. Hvordan klarede heltidsforkyndere sig under denne krise?

1931 til nu

“Intet under solen bør hindre jer!”

Heltidsforkynderne i Frankrig i 1930’erne var et godt eksempel på nogle der viste iver og udholdenhed.

“Ingen vej er for barsk eller for lang”

I slutningen af 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne var ivrige heltidsforkyndere opsatte på at forkynde den gode nyhed om Guds rige i den indre del af Australien.

“Hvornår skal vi have det næste stævne?”

Hvad var det der gjorde et stævne i Mexico City i 1932 så bemærkelsesværdigt?

Kongen var meget begejstret!

Læs om en konge i Swaziland der satte pris på at lære om sandhederne fra Bibelen.

Sandhedens klare lys kommer med sejlskib til Sydøstasien

På trods af modstand forkyndte den lille besætning på Lightbearer modigt sandhedens lys i et enormt område med en stor befolkning.

Højttalerbilen der blev kendt af millioner

Med hjælp fra “Vagttaarnets højttalerbil” nåede nogle få forkyndere i Brasilien ud til millioner med den gode nyhed i perioden fra 1936 til 1941.

“Rigets forkyndere i England – vågn op!!”

Der havde ikke været nogen nævneværdig fremgang i forkyndertallet i ti år! Hvordan blev der lavet om på det?

Jehovas Vidner i New Zealand – fredelige og gudfrygtige kristne?

Hvorfor blev Jehovas Vidner i 1940’erne betragtet som en fare for den offentlige sikkerhed?

De gav det bedste de havde

Hvordan hjalp Jehovas Vidner deres trosfæller i Tyskland efter afslutningen på Anden Verdenskrig?

Folk i hele verden lærer at læse og skrive

Myndighedspersoner i forskellige lande har rost Jehovas Vidner for det arbejde de har gjort med at lære folk at læse og skrive.