Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 Fra vores arkiver

Bevarelse af vores klenodier

Bevarelse af vores klenodier

JEHOVAS folk har en rig åndelig arv. Vi kan få nogle fascinerende oplysninger om denne arv gennem vores publikationer, men også ved hjælp af fotografier, breve, personlige beretninger og genstande der har forbindelse med vores tilbedelse, forkyndelsesarbejde og historie. Hvilken gavn har vi af at bevare disse ting og udforske vores historie? Til familieoverhovederne i det gamle Israel blev der sagt at de skulle fortælle deres sønner om Jehovas love og undere så de kunne lære at „sætte deres lid til Gud“. — Sl. 78:1-7.

Arkivmateriale har længe spillet en stor rolle i forbindelse med gennemførelsen af Jehovas hensigt. Et eksempel: Da modstandere af Guds folk forsøgte at standse tempelbyggeriet i Jerusalem, foretog man en officiel undersøgelse i arkivet i Mediens hovedstad, Ekbatana, og fandt et dokument udstedt af kong Kyros som gav jøderne tilladelse til at udføre dette byggeri. (Ezra 6:1-4, 12) Så i overensstemmelse med Guds vilje blev templet genopbygget. Evangelieskribenten Lukas gjorde også brug af arkivmateriale. Bibelen siger at han ’omhyggeligt gik alle ting igennem forfra’. — Luk. 1:1-4.

Det Styrende Råd er meget interesseret i vores teokratiske historie. Om nødvendigheden af at  bevare, dokumentere og videreføre vores åndelige arv har en broder i Det Styrende Råd sagt: „For at vide hvor vi er på vej hen, må vi vide hvor vi kommer fra.“ Derfor blev der på hovedkontoret i Brooklyn for nylig oprettet en afdeling under Redaktionsudvalget der hedder Redaktionens Arkiv.

VORES „FAMILIEALBUM“ OG „ARVESTYKKER“

Mange minder går tabt med tiden, og de fleste af os ville sikkert ønske at vi havde gemt flere oplysninger om vores egen families historie. I Redaktionens Arkiv vil man gøre en stor indsats for at bevare og dokumentere vores rige og voksende historiske arv. Fotografier der er omhyggeligt opbevaret i dette arkiv, udgør en del af vores „familiealbum“. Arkivet rummer også spændende førstehåndsberetninger, vores første publikationer og andre klenodier. Sådanne ting er „arvestykker“ som fortæller os om vores teokratiske historie og hjælper hele vores åndelige familie til at se fremtiden i møde med tillid.

Har du lyst til at se lidt af det der findes i Redaktionens Arkiv? Så følg med i en ny række artikler under overskriften „Fra vores arkiver“, som med jævne mellemrum vil blive bragt i studieudgaven af Vagttårnet. I et kommende nummer vil der for eksempel være en beretning med billeder der vil svare på spørgsmål som: Hvad var en „daggryvogn“? Hvem brugte den? Hvornår benyttede man den, og med hvilket formål?

Ligesom et familiealbum er fyldt med minder, indeholder Redaktionens Arkiv meget der kan fortælle os om os selv og vores åndelige forfædre — om den tro og det mod som de der levede før os, lagde for dagen, om de glæder og udfordringer der er forbundet med at tjene vores himmelske Fader, og om Guds ledelse og aldrig svigtende omsorg. (5 Mos. 33:27) Vi har tillid til at Jehova vil velsigne de bestræbelser der gøres for at bevare vores åndelige historie så vi kan blive endnu mere forenede og styrket til at gøre hans vilje.

[Ramme/​illustration på side 31]

Et nærmere kig på Redaktionens Arkiv

Under udarbejdelsen af vores litteratur, dvd’er og andre bibelske udgivelser gør vores skribenter, kunstnere, researchere og andre brug af arkivmateriale. I Redaktionens Arkiv gør man sig derfor store bestræbelser for at indsamle og bevare en mængde historisk materiale fra afdelingskontorer, forskellige afdelinger på Betel, menigheder, enkeltpersoner og institutioner. Her følger en kort beskrivelse af det arbejde der udføres i denne afdeling:

Indsamling og undersøgelse: Arkivet suppleres til stadighed med interessante og sjældne genstande. Mange af disse bliver gavmildt doneret eller udlånt af nogle hvis familie har udført flere årtiers trofast tjeneste for Jehova. Ved at undersøge og sammenligne disse ting får vi større viden om vores historie og de personer der var en del af den.

Katalogisering: Redaktionens Arkiv rummer tusindvis af genstande, og nogle af dem er over hundrede år gamle. Der er ting i alle mulige størrelser og formater, og der føres nøjagtige optegnelser over hver enkelt ting med henblik på fremtidig brug.

Reparation og konservering: Skrøbelige bøger og andre genstande bliver repareret og konserveret ved hjælp af professionelle teknikker. Dokumenter, fotografier, avisudklip, film og lydindspilninger bliver digitaliseret. Ved at gøre disse ting tilgængelige elektronisk skåner man de originale dokumenter og andre ting af historisk værdi.

Opbevaring og søgning: Arkivmateriale bliver opbevaret på en systematisk og sikker måde så det beskyttes mod lys og fugt og ikke går tabt. Der arbejdes i øjeblikket på at oprette en database som kan være en hjælp når man vil søge oplysninger om disse kostbare skatte og finde dem frem igen.

[Illustrationer på side 32]

1. Plakat der annoncerer „Skabelsens Fotodrama“. 2. Abonnementsoptegnelser. 3. Højttalerbil. 4. Forsiden af Watch Tower for 15. april 1912. 5. Fængselsoptegnelser om J.F. Rutherford. 6. WBBR-mikrofon. 7. Grammofon. 8. Bogtaske. 9. Personlige notater. 10. Telegram til J.F. Rutherford.