Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 Læsere spørger . . .

Hvad er en rigssal?

Hvad er en rigssal?

En rigssal er et tilbedelsessted som Jehovas Vidner benytter i deres tjeneste for Gud. På verdensplan er der titusinder af rigssale i brug. Hver eneste uge holder mere end 105.000 menigheder af Jehovas Vidner deres møder i sådanne rigssale.

Hver rigssal har en mødesal som benyttes til foredrag og forskellige former for bibelstudium. De fleste mødesale har en platform, eller et podium, hvorfra møderne ledes. Normalt er der siddepladser til mellem 100 og 300 mennesker. Rigssalen har måske også et eller flere ekstra undervisningslokaler, et kontor og et lille bibliotek med bibelske publikationer og opslagsværker som enhver i menigheden kan benytte.

I en rigssal vil man imidlertid ikke finde nogen af de religiøse symboler og genstande som man forbinder med kristenhedens kirker. Der er ikke noget alter og ingen døbefont. Der er heller ingen helgenbilleder eller kors — Jehovas Vidner mener at brugen af disse er i strid med Bibelens bud om at ’flygte fra afgudsdyrkelse’. (1 Korinther 10:14; Johannes 4:24) Mange templer og kirker er overdådigt og kunstfærdigt udsmykkede. Rigssale er derimod bygget med henblik på deres funktion, uden kunstfærdig udsmykning. Der er lagt mere vægt på den bibelske undervisning der skal foregå i dem, end på selve bygningen.

Hvorfor har man valgt at kalde det en rigssal? Møderne i en rigssal fokuserer primært på Bibelens lære og dens centrale budskab om „Guds rige“, temaet for Jesu forkyndelse. (Lukas 4:43) Navnet rigssal, som man valgte i 1930’erne, beskriver på en passende måde disse bygningers formål — nemlig at fremme den sande tilbedelse og virke som lokale centre for forkyndelsen af den „gode nyhed om Riget“. (Mattæus 24:14) Rigssale bliver altså ikke benyttet til sociale eller kommercielle aktiviteter. Udgifterne til bygning, vedligeholdelse og drift af rigssale bliver alle sammen dækket ved hjælp af frivillige bidrag. Der bliver ikke optaget kollekt. I stedet er der opsat en bidragsbøsse som alle der ønsker det, kan benytte.

Overalt i verden benyttes rigssale til det samme formål, men der er store forskelle når det gælder størrelsen og den stil de er bygget i. Disse forskelle afhænger af klimaet, de byggematerialer der er til rådighed, og de lokale Jehovas Vidners økonomiske situation. Nogle rigssale bliver bygget af mursten, træ og sten. Andre kan være åbne i siderne, være opført af bambus og have stråtag.

Gæster er altid velkomne til at overvære møderne i rigssalen. (Hebræerne 10:25) Hver uge afholdes der et møde som er tilrettelagt med henblik på offentligheden. Ved dette møde behandles et bibelsk emne som er af interesse både for gæster og for menighedens medlemmer. Hvorfor ikke aflægge rigssalen i dit område et besøg?

England