Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Jorden

Jorden

Hvad var Guds mening med at skabe Jorden?

’Således har Jehova sagt, Han der har dannet jorden og frembragt den, som ikke skabte den forgæves, men dannede den til at bebos.’ – Esajas 45:18.

HVAD NOGLE SIGER

Mange hævder at Jorden blev dannet ved en proces der blev styret af blinde kræfter. Nogle religioner lærer at Jorden er et sted hvor Gud prøver mennesker for at se om de skal belønnes med himmelsk liv eller dømmes til et brændende helvede.

HVAD BIBELEN SIGER

Bibelen siger at ’Gud skabte himmelen og jorden’. (1 Mosebog 1:1) Han sagde til de to første mennesker: „Bliv frugtbare og talrige og fyld jorden og underlæg jer den, og råd over ... hver levende skabning af dem der myldrer omkring på jorden.“ (1 Mosebog 1:28) Døden blev kun nævnt i forbindelse med ulydighed. (1 Mosebog 2:17) Det var altså Guds mening at Jorden for altid skulle være menneskenes hjem. Den skulle være fyldt med lydige mennesker der tog sig af den og boede der for evigt.

 Vil Jorden gå til grunde?

„Han har grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes.“ – Salme 104:5.

HVAD NOGLE SIGER

Videnskabsmænd har opstillet forskellige scenarier for hvordan Jorden kunne gå til grunde eller blive gjort ubeboelig. De såkaldte eksistentielle risici indbefatter naturkatastrofer (såsom nedslag af asteroider eller kometer, supervulkaner, Solens død og global opvarmning) og menneskeskabte katastrofer (såsom atomkrig eller bioterrorisme).

HVAD BIBELEN SIGER

Guds hensigt med Jorden har ikke ændret sig. Guds ord siger klart og tydeligt: „Jorden består evindelig.“ (Prædikeren 1:4) Den vil desuden være beboet for altid: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

HVORFOR HAR DET BETYDNING?

Tanken om at Jorden til sidst vil gå til grunde, har fået nogle til at udplyndre dens værdifulde ressourcer. Den har fået andre til at miste håbet for fremtiden så de kun lever i nuet. Det kan føre til et liv uden ret meget mening. Hvis vi derimod tror at vi kan leve for evigt på Jorden, vil vi være mere tilbøjelige til at træffe beslutninger der vil gavne os selv og vores familier — selv langt ud i fremtiden.

Er himlen menneskets endelige bestemmelsessted?

„Himmelen tilhører Jehova, men jorden har han givet til menneskesønnerne.“ – Salme 115:16.

HVAD NOGLE SIGER

Mange tror at alle gode mennesker kommer i himlen.

HVAD BIBELEN SIGER

Himlen tilhører Jehova, men Jorden er tiltænkt mennesker. Bibelen taler om „den kommende beboede jord“. (Hebræerne 2:5) Jesus var det første menneske der steg op til himlen, og Bibelen viser at nogle få andre udvalgte kommer i himlen af en bestemt grund: Sammen med Jesus skal de „herske som konger over jorden“. — Åbenbaringen 5:9, 10; Lukas 12:32; Johannes 3:13.

HVORFOR HAR DET BETYDNING?

Troen på at alle gode mennesker kommer i himlen, stemmer ikke med hvad Bibelen virkelig lærer. Hvis Gud tog alle gode mennesker op i himlen, ville det være et udtryk for at han ikke kunne gennemføre sin oprindelige hensigt med Jorden, og at hans løfter om evigt liv på Jorden ikke er til at regne med. I modsætning hertil lover Guds ord: „Sæt dit håb til Jehova og hold dig til hans vej, så ophøjer han dig til at tage jorden i besiddelse.“ — Salme 37:34.