Gå direkte til indholdet

Vil jorden blive ødelagt?

Vil jorden blive ødelagt?

Hvad Bibelen siger

 Nej, planeten Jorden vil aldrig blive ødelagt, brændt op eller erstattet. Bibelen lærer at Gud skabte jorden til at være beboet for evigt.

  •   “De retfærdige vil komme til at eje jorden, og de vil bo på den for evigt.” – Salme 37:29.

  •   “[Gud] har grundlagt jorden på dens fundamenter; den vil aldrig i evighed blive flyttet fra sit sted.” – Salme 104:5.

  •   “Jorden består for evigt.” – Prædikeren 1:4.

  •   “Han der skabte jorden, formede den og grundfæstede den, ... skabte den [ikke] uden et formål, men dannede den til at være beboet.” – Esajas 45:18.

Vil mennesker ødelægge jorden?

 Gud vil ikke tillade at mennesker ødelægger jorden fuldstændigt ved forurening, krig eller på andre måder. Derimod vil han sørge for at “de der ødelægger jorden, selv vil blive ødelagt”. (Åbenbaringen 11:18) Hvordan vil han gøre det?

 Gud vil erstatte menneskers styre, der har været ude af stand til at beskytte jorden, med et fuldkomment, himmelsk rige. (Daniel 2:44; Matthæus 6:9, 10) Regenten i dette rige vil være Guds Søn, Jesus Kristus. (Esajas 9:6, 7) Da Jesus var på jorden, viste han at han havde mirakuløs magt over naturkræfterne. (Markus 4:35-41) Som konge i Guds rige vil Jesus have fuld kontrol over jorden og dens naturkræfter. Han vil genskabe, eller forny, forholdene på jorden og sørge for at de vil blive ligesom de var i Edens Have. – Matthæus 19:28; Lukas 23:43.

Lærer Bibelen ikke at jorden vil brænde op?

 Nej, det gør den ikke. En sådan fejlagtig opfattelse kommer ofte af at man misforstår 2. Peter 3:7, hvor der siges: “Den himmel og den jord der eksisterer nu, [er] gemt til ild.” Tænk over to vigtige pointer der hjælper os til at forstå meningen med disse ord:

  1.   Udtryk som “himmel”, “jord” og “ild” bruges i Bibelen om mere end en ting. For eksempel siges der i 1. Mosebog 11:1: “Hele jorden havde ét sprog og ét ordforråd.” Her sigter “jorden” til menneskesamfundet.

  2.   Sammenhængen i 2. Peter 3:7 viser hvad der menes med himmel, jord og ild som nævnes der. I vers 5 og 6 drages der en parallel til vandfloden i Noas dage. Dengang blev datidens verden udslettet, men vores planet forsvandt ikke. I stedet udslettede Vandfloden et voldeligt menneskesamfund, eller “jorden”. (1. Mosebog 6:11) Den ødelagde også en form for “himmel” – de mennesker der herskede over dette jordiske samfund. Det var derfor onde mennesker, ikke vores planet, der blev udslettet. Noa og hans familie overlevede ødelæggelsen af denne verden og kunne fortsat bo på jorden efter Vandfloden. – 1. Mosebog 8:15-18.

 Ligesom Vandflodens vande vil den ødelæggelse, eller “ild”, der omtales i 2. Peter 3:7, udslette en verden af onde mennesker, ikke planeten Jorden. Gud lover “nye himle og en ny jord” hvor “retfærdighed [vil] bo”. (2. Peter 3:13) En “ny jord”, eller et nyt menneskesamfund, vil få en regering i form af “nye himle”, eller et nyt styre – Guds rige. Under dette riges styre, vil jorden blive et fredeligt paradis. – Åbenbaringen 21:1-4.