Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad siger Bibelen?

Skabelsen

Skabelsen

Skabte Gud Jorden i løbet af blot seks dage på hver 24 timer, som nogle kreationister hævder?

„I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.“ — 1 Mosebog 1:1.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud skabte universet, deriblandt Jorden, i en ukendt fortid — „i begyndelsen“, som der står i Første Mosebog 1:1. At universet har haft en begyndelse, bekræftes af den moderne videnskab. For nylig har forskere desuden anslået universets alder til at være næsten 14 milliarder år.

Bibelen beskriver også seks ’skabelsesdage’. Men den siger ikke at disse dage hver var på 24 timer. (1 Mosebog 1:31) Faktisk bruges ordet „dag“ i Bibelen om tidsenheder af forskellig længde. For eksempel omtales hele skabelsesperioden som „den dag Jehova Gud frembragte jord og himmel“. (1 Mosebog 2:4) Disse ’dage’ strakte sig tilsyneladende over mange tusind år. — Salme 90:4.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

Kreationisters fejlagtige forestillinger kunne få dig til totalt at afvise hele Bibelen. Hvis det derimod forholder sig sådan at Bibelen indeholder en troværdig beretning om skabelsen, kan du få gavn af dens skatkammer af „praktisk visdom“. — Ordsprogene 3:21.

Skabte Gud liv på Jorden ved hjælp af evolution?

„Gud sagde videre: ’Lad jorden få levende sjæle til at fremkomme efter deres arter.’“ — 1 Mosebog 1:24.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud dannede ikke simple former for liv for derefter at lade dem udvikle sig til mere komplekse former. I stedet skabte han grundlæggende „arter“ af komplekse planter og dyr, som så formerede sig „efter deres arter“. * (1 Mosebog 1:11, 21, 24) Denne proces, som stadig foregår i dag, har resulteret i at Jorden er blevet fyldt med de samme „arter“ som Gud oprindelig skabte. — Salme 89:11.

Bibelen indeholder ikke nogen nærmere beskrivelse af hvor stor en variation der kan være inden for en art som følge af at dyr inden for samme art får afkom med hinanden og tilpasser sig deres omgivelser. Nogle betragter måske sådanne tilpasninger som en slags evolution, men der opstår ingen nye arter. Moderne forskning støtter tanken om at grundlæggende kategorier af planter og dyr ikke har ændret sig meget gennem umådelige tidsperioder.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

At Bibelen er videnskabelig korrekt i sin beskrivelse af grundlæggende „arter“ af livsformer, styrker dens troværdighed på andre områder, for eksempel hvad angår historie og profetier.

Hvor kom råmaterialet til universet fra?

„Jeg har med mine hænder udspændt himmelen.“ — Esajas 45:12.

HVAD BIBELEN SIGER

Gud er kilden til uudtømmelig kraft, eller energi. (Job 37:23) Det er af stor betydning, for forskere har fundet ud af at energi kan omdannes til stof. Bibelen siger at Gud selv er kilden til den „vældige kraft“, eller dynamiske energi, der dannede universet. (Esajas 40:26) Gud lover at han vil bruge sin kraft til at opretholde sit skaberværk, for Bibelen siger om Solen, Månen og stjernerne: „[Gud] lader dem bestå for evigt.“ — Salme 148:3-6.

HVORFOR DET HAR BETYDNING

En astronom ved navn Allan Sandage sagde engang: „Videnskaben kan ikke besvare de dybeste spørgsmål. Så snart man spørger hvorfor der findes noget i stedet for intet, stiller man et spørgsmål der går ud over hvad videnskaben kan svare på.“ Bibelens forklaring på hvordan skabelsen foregik, stemmer ikke blot overens med videnskaben, men den indeholder også svar på spørgsmål som videnskaben ikke kan besvare — for eksempel: Hvad er Guds hensigt med Jorden og menneskene? *

^ par. 10 Betegnelsen art refererer her til den skabte art eller familie, en mere omfattende gruppe end den ordet bruges om i den naturvidenskabelige terminologi.

^ par. 16 Flere oplysninger findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.