Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Stemmer videnskaben og Bibelen overens?

Hvad Bibelen siger

Ja, for selvom Bibelen ikke er en videnskabelig lærebog, omtaler den videnskabelige emner korrekt. Overvej nogle eksempler der viser at videnskaben og Bibelen stemmer overens, og at Bibelen indeholder videnskabelige fakta som i høj grad adskiller sig fra de forestillinger mange folkeslag havde i den periode den blev nedskrevet.

  • Universet har haft en begyndelse. (1 Mosebog 1:1) I kontrast hertil beskriver mange myter ikke universet som noget der er skabt, men noget der er dannet som et ordnet hele ud fra det allerede eksisterende kaos. Babylonierne troede at de guder der fødte universet, stammede fra to oceaner. Andre legender siger at universet havde sin oprindelse i et gigantisk æg.

  • Universet styres til stadighed af rationelle naturlove, ikke af lunefulde guder og deres pludselige indskydelser. (Job 38:33; Jeremias 33:25) Myter fra hele verden fortæller om at mennesker står magtesløse over for gudernes uforudsigelige og til tider nådesløse handlinger.

  • Jorden svæver i det tomme rum. (Job 26:7) I oldtiden troede mange folkeslag at Jorden var en flad skive der blev holdt oppe af en kæmpe eller et dyr, såsom en bison eller en skildpadde.

  • Floder og kilder bliver forsynet med vand der er fordampet fra havene og andre steder og derefter falder ned på landjorden som regn, sne eller hagl. (Job 36:27, 28; Prædikeren 1:7; Esajas 55:10; Amos 9:6) De gamle grækere mente at floderne havde deres tilløb fra underjordiske have, og denne forestilling eksisterede helt ind i det 18. århundrede.

  • Bjergene hæver og sænker sig, og de bjerge der eksisterer i dag, befandt sig engang under havets overflade. (Salme 104:6, 8) I modsætning hertil siger adskillige myter at bjergene blev skabt i deres nuværende form af guderne.

  • Gode sanitære forholdsregler beskytter helbredet. Den lov der blev givet til Israels folk, indeholdt bestemmelser for at man skulle vaske sig efter at have rørt et lig, at de der havde en smitsom sygdom, skulle sættes i karantæne, og at menneskeekskrementer skulle bortskaffes på en sikker måde. (3 Mosebog 11:28; 13:1-5; 5 Mosebog 23:13) I kontrast hertil indeholdt et af de lægemidler egypterne gjorde brug af, og som skulle påføres et åbent sår, menneskeekskrementer.

Er der videnskabelige fejl i Bibelen?

En rationel undersøgelse af Bibelen viser at svaret er nej. Her følger nogle udbredte fejlagtige opfattelser med hensyn til om Bibelen er korrekt når den omtaler videnskabelige emner:

Myte: Bibelen siger at universet blev skabt i løbet af seks dage på hver 24 timer.

Faktum: Ifølge Bibelen skabte Gud universet i en fjern fortid. (1 Mosebog 1:1) Og de skabelsesdage der er omtalt i kapitel 1 i Første Mosebog, er epoker hvis længde ikke bliver nærmere defineret. Faktisk kaldes hele den periode hvor jord og himmel blev skabt, også for en “dag”. – 1 Mosebog 2:4.

Myte: Bibelen siger at planterne blev skabt før Solen eksisterede og kunne drive fotosyntesen. – 1 Mosebog 1:11, 16.

Faktum: Bibelen viser at Solen, en af de stjerner der udgør “himmelen”, blev skabt før planterne. (1 Mosebog 1:1) Diffust lys fra Solen ramte Jordens overflade i løbet af den første ‘skabelsesdag’ eller epoke. Efterhånden som atmosfæren blev mere klar på den tredje ‘skabelsesdag’, blev lyset stærkt nok til at drive fotosyntesen. (1 Mosebog 1:3-5, 12, 13) Det var først senere at Solen tydeligt kunne ses fra Jordens overflade. – 1 Mosebog 1:16.

Myte: Bibelen siger at Solen bevæger sig rundt om Jorden.

Faktum: I Prædikeren 1:5 står der: “Solen står op, og solen går ned, og den iler til det sted hvor den atter står op.” Dette er imidlertid blot en beskrivelse af Solens tilsyneladende bevægelse som den kan iagttages fra Jorden. I dag taler man også om “solopgang” og “solnedgang” selvom det er almindelig viden at Jorden bevæger sig rundt om Solen.

Myte: Bibelen siger at Jorden er flad.

Faktum: Bibelen bruger udtrykket “jordens ender” i betydningen “jordens fjerneste egne”; det vil ikke sige at Jorden er flad, eller at den har en ende eller kant. (Mattæus 12:42, fodnote) Udtrykket “jordens fire hjørner” i Bibelen er på tilsvarende vis en talemåde der bruges om hele jordens overflade. I dag bruger man også vendingen “de fire verdenshjørner” om kompassets fire retninger. – Esajas 11:12; Lukas 13:29.

Myte: Bibelen siger at en cirkels omkreds er nøjagtig tre gange større end dens diameter, men den korrekte værdi er pi (π), eller 3,1416.

Faktum: De mål der er angivet for “det støbte hav” i Første Kongebog 7:23 og Anden Krønikebog 4:2, indikerer at det havde en diameter på ti alen, og at “der skulle en målesnor på tredive alen til at nå rundt om det”. Disse målangivelser kan blot have været afrundede tal. Det er også muligt at omkredsen og diameteren var henholdsvis det indre og ydre mål på bassinet.

Lær mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Tror Jehovas Vidner på kreationismen?

Vidste du at nogle af kreationisternes idéer faktisk er i modstrid med Bibelen?

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Bibelen — en bog fra Gud

Hvordan kan Bibelen hjælpe dig med dine personlige problemer? Hvorfor kan man stole på dens profetier?