Gå direkte til indholdet

Bibelen

Oprindelse og ægthed

Hvad er Bibelen?

Begynd din spændende rejse ind i Guds ord.

Indeholder Bibelen menneskers visdom?

Læg mærke til hvad Bibelen siger om sig selv.

Er Bibelen fra Gud?

Mange af bibelskribenterne gav Gud æren for det de skrev. Hvorfor?

Har Moses skrevet Bibelen?

Moses var med til at skrive Bibelen. Hvor mange andre var med til at skrive Bibelen?

Kan man finde ud af hvem der nedskrev Bibelen?

Bibelens skribenter hævder at de var ledet og inspireret af Gud. Hvorfor kan vi tro på det de nedskrev?

Er Bibelen blevet ændret eller forfalsket?

Eftersom Bibelen er en gammel bog, hvordan kan vi da være sikre på at dens budskab er blevet overleveret nøjagtigt?

Hvornår begyndte Gud at skabe universet?

Svaret ligger i hvordan ordene “begyndelsen” og “dag” bruges i Første Mosebog.

Stemmer videnskaben og Bibelen overens?

Er der videnskabelige fejl i Bibelen?

Siger Bibelen at jorden er flad?

Er denne gamle bog pålidelig?

Er Bibelen kun tiltænkt én race eller nation?

Hvilken del af verden kom bibelskribenterne fra? Hvilket land kom de fra?

Hvornår blev beretningerne om Jesus nedskrevet?

Hvor lang tid gik der fra Jesus’ død til evangelierne blev skrevet?

Forståelse af Bibelen

Hvad skal der til for at forstå Bibelen?

Du kan komme til at forstå det vigtige budskab der findes i Bibelen.

Er der selvmodsigelser i Bibelen?

Undersøg nogle tilsyneladende selvmodsigelser i Bibelen, og lær hvilke principper der kan hjælpe dig til at forstå meningen.

Hvem eller hvad er Guds Ord?

I Bibelen har udtrykket mere end én betydning.

Hvad betyder udtrykket “øje for øje”?

Tilskynder reglen om “øje for øje” til hævnakter?

Hvad er De Ti Bud?

Hvem blev De Ti Bud givet til? Skal kristne overholde dem?

Hvad vil det sige at være en “barmhjertig samaritaner”?

Jesus brugte den her historie til at lære folk hvordan man skal behandle andre, uanset deres baggrund, hudfarve og nationalitet.

Hvad er Toraen?

Hvem skrev den? Er dens lærepunkter evige, må aldrig tilsidesættes?

Profetier og symboler

Hvad er en profeti?

Er enhver profeti fra Gud en forudsigelse af noget fremtidigt? Nej, ikke altid.

Beviser messiasprofetierne at Jesus var Messias?

Kunne der fremstå mere end én Messias?

Hvad betyder tal i Bibelen? Er numerologi i modstrid med Bibelens lære?

Tænk over nogle eksempler på den symbolske betydning af tal i Bibelen, og lær hvordan disse betydninger er forskellige fra numerologi.

Hvad kan vi lære om året 1914 ud fra Bibelens kronologi?

Profetien i Daniel, kapitel 4, om de “syv tider” peger på et kritisk tidspunkt for menneskers herredømme.

Åbenbaringens Bog – hvordan skal den forstås?

Bogen siger selv at de der læser, forstår og overholder det der står i den, vil være lykkelige.

Hvem eller hvad er “Alfa og Omega”?

Hvorfor er denne titel passende?

Hvad er det nye Jerusalem?

Hvordan påvirkes du af det du ved om denne enestående by?

Hvad er det syvhovedede vilddyr i Åbenbaringen, kapitel 13?

Vilddyret har myndighed, magt og en trone. Hvad mere afsløres i den bibelske profeti?

Hvad er det skarlagenrøde vilddyr i Åbenbaringen, kapitel 17?

Seks måder der kan hjælpe dig til at identificere det afskyelige vilddyr.

Hvad betyder tallet 666?

Bibelen afslører betydningen af tallet 666 og vilddyrets mærke.

Hvad er Babylon den Store?

Bibelen siger at det både er en prostitueret og en by.

Hvad er ildsøen? Er det det samme som dødsriget eller Gehenna?

Jesus har ‘dødens nøgler’, men har han også nøglerne til ildsøen?

Hvem var den rige mand og Lazarus?

Lærer Jesus’ lignelse os at gode mennesker skal i himlen, og at onde mennesker skal pines i et brændende helvede?

Verdens ende

Hvad er tegnet på “de sidste dage”, eller “endens tid”?

Bibelen har forudsagt flere ting der samlet set ville kendetegne de sidste dage.

Har Bibelen forudsagt den måde mennesker tænker og er på i dag?

Bibelen har forudsagt at mennesker på vores tid vil ændre sig til det værre.

Hvad er den store trængsel?

Profetier om “endens tid” taler om den værste periode med trængsler for menneskeheden. Hvad kan vi forvente der vil ske?

Hvad er Harmagedonkrigen?

Ordet Harmagedon forekommer kun én gang i Bibelen, i formen “Har-Magedon”, men den krig som den henviser til, omtales i hele Bibelen.

Vil jorden blive ødelagt?

Det Bibelen siger, vil måske overraske dig.

Hvornår kommer verdens ende?

Afslører Bibelen det nøjagtige tidspunkt?

Hvad vil Guds rige udrette?

Find ud af hvad du kan se frem til når Guds styre hersker over jorden.

Fred på jorden – hvordan?

Find ud af hvordan Gud lover at indføre verdensfred ved hjælp af sit rige.

Folk, steder og genstande

Kvinder i Bibelen – Hvad kan vi lære af dem?

Se kontrasten mellem de kvinder i Bibelen der er gode eksempler, og dem der er dårlige eksempler.

Er Maria Guds mor?

Både De Hellige Skrifter og kristendommens historie giver et klart svar angående denne tro.

Hvad siger Bibelen om jomfru Maria?

Nogle påstår at Jesus’ fødsel var den uplettede undfangelse. Støtter Bibelen den lære?

Hvem var Johannes Døber?

Hans profetiske budskab forberedte hans jødiske landsmænd så de var klar til at anerkende den lovede Messias.

Hvem var Maria Magdalene?

Nogle af de mest almindelige opfattelser om hende understøttes ikke af Bibelen.

Hvem var de “tre vise mænd”? Var det Gud der fik dem til at følge efter “en stjerne” til Betlehem?

Flere af de udtryk der knytter sig til juletraditionerne, kommer slet ikke fra Bibelen.

Hvem var Daniel?

Gud gav ham nogle syner om ting der sker i dag.

Hvem var Kains kone?

Bibelen giver et tilfredsstillende svar på dette spørgsmål.

Er beretningen om Noa og den store oversvømmelse bare en myte?

Bibelen siger at Gud bragte Vandfloden over jorden for at udslette de onde. Hvilke fakta findes der i Bibelen som understøtter det?

Hvad er pagtens ark?

Gud befalede oldtidens israelitter at fremstille denne ark. Hvad var dens formål?

Er ligklædet i Torino Jesus’ ligklæde?

Tre vigtige fakta om ligklædet kan give svaret.

Hvad siger Bibelen om dinosaurer?

Stemmer det med videnskaben?

Brugte Gud evolution til at skabe de forskellige former for liv?

Bibelen modsiger ikke videnskabelige observationer som viser at der forekommer variationer inden for livsformer af enhver slags.

Gode råd

Kan Bibelen hjælpe mig til at få et lykkeligt familieliv?

Kloge råd fra Bibelen har allerede hjulpet millioner af mænd og kvinder til at få et lykkeligt familieliv.

Hvad siger Bibelen om venner?

Gode venner påvirker hinanden i en god retning og får det bedste frem i hinanden. Tænk dig om når du vælger venner!

Hvad er Den Gyldne Regel?

Da Jesus fremholdt Den Gyldne Regel, talte han ikke bare om hvordan man skulle behandle folk generelt, men også sine fjender.

Hvad mente Jesus da han sagde: “Bliv ved med at elske jeres fjender”?

Jesus’ enkle, men vise ord kan være meget svære at følge.

Hvordan kan jeg træffe gode beslutninger?

Seks råd der er baseret på principper fra Bibelen, kan klæde dig på til at træffe gode beslutninger.

Hvor kan jeg finde håb?

Der findes noget der kan forbedre dit liv allerede nu og gøre at du kan se fremtiden trygt i møde.

Er penge roden til alt ondt?

Den kendte talemåde “penge er roden til alt ondt” er et fejlciteret bibelvers.

Økonomiske problemer og gæld – kan Bibelen hjælpe?

Vi kan ikke købe os til glæde, men der er fire bibelske principper der kan hjælpe os med vores økonomi.

Kan Bibelen hjælpe mig hvis jeg lider af en kronisk sygdom?

Ja! Læs om tre skridt der kan hjælpe dig til at udholde kronisk sygdom.

Hvad siger Bibelen om hævn?

De gode råd der findes i Bibelen, har hjulpet mange til at overvinde ønsket om at tage hævn.

Hvad siger Bibelen om vrede?

Er det nogensinde på sin plads at blive vred? Hvad skal du gøre hvis du kan mærke at du er ved at blive vred?

Kan Bibelen hjælpe mig hvis jeg er deprimeret?

Der er tre ting Gud giver for at hjælpe dem der føler sig deprimerede.

Kan religion, Gud eller Bibelen hjælpe dig til at få et bedre liv?

Find ud af hvordan venskab med Gud kan give dig et bedre liv nu og i fremtiden.

Hvad siger Bibelen om det at elske sig selv?

Jesus sagde: “Du skal elske din næste som dig selv.” Hvad mente han med det?