Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HVAD SIGER BIBELEN?

Evolution

Evolution

Nogle siger at livet er opstået af sig selv. Andre hævder at Gud blot satte skabelsen i gang og derefter lod evolutionsprocessen tage over. Hvad siger Bibelen?

Udelukker Bibelens skabelsesberetning muligheden for at universet begyndte med big bang?

Bibelen siger helt enkelt: “I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.” (1 Mosebog 1:1) Den fortæller ikke i detaljer hvordan Gud skabte alt. Så selv hvis det var en kosmisk eksplosion der frembragte vores univers, ville det ikke være i modstrid med det der står i Bibelen. Første Mosebog 1:1 besvarer snarere spørgsmålet om hvem der stod bag big bang.

Mange forskere er selvfølgelig af den overbevisning at big bang var en spontan og ukontrolleret begivenhed der førte til at partikler selv samlede sig til stjerner og planeter over lang tid. Den tanke støtter Bibelen ikke; den siger at dannelsen af universet var direkte styret af Gud, hvad enten han gjorde brug af en form for kosmisk eksplosion eller en anden metode.

“I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.” 1 Mosebog 1:1.

Giver Bibelens beretning rum for at levende organismer kan ændre sig over tid?

Ja. Bibelen siger at Gud skabte levende organismer “efter deres arter”. * (1 Mosebog 1:11, 12, 21, 24, 25) Kan der opstå variation inden for en art? Ja. Men er det at man inden for en art har observeret adaptation, eller tilpasning, et bevis på at der med tiden kan udvikle sig nye arter? Nej.

Tænk over følgende eksempel: I 1970’erne var der nogle forskere der studerede finker på Galápagosøerne. De bemærkede i forbindelse med nogle ændringer i klimaet at finker med lidt større næb var mere overlevelsesdygtige. Nogle konkluderede at det var et bevis på evolutionen. Men var det virkelig det, eller var der blot tale om adaptation? Efter nogle år var det igen finker med mindre næb der dominerede bestanden. Dette eksperiment fik derfor professor i antropologi Jeffrey H. Schwartz til at konkludere at adaptation godt kan hjælpe en art til at overleve under ændrede forhold, men “det skaber ikke noget nyt”.

 Kan man forene Bibelen og evolutionsteorien?

Ifølge Bibelen er det Gud der “har skabt alle ting”. (Åbenbaringen 4:11) Først da han var færdig med at skabe, ‘gav han sig til at hvile’. (1 Mosebog 2:2) Det fremgår altså tydeligt at Gud ikke skabte en simpel organisme for derefter at læne sig tilbage mens denne organisme over millioner af år udviklede sig til forskellige arter af fisk, aber og mennesker, det der også kaldes makroevolution. * Den teori åbner ikke mulighed for at der er en Skaber der som Bibelen siger, “frembragte ... himmelen og jorden, havet og alt hvad der er i dem”. – 2 Mosebog 20:11; Åbenbaringen 10:6.

“Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting.” Åbenbaringen 4:11.

Få mere viden: Bibelen siger at Guds ‘usynlige egenskaber klart ses fra verdens skabelse af, idet de fornemmes i de ting der er frembragt’. (Romerne 1:20) At lære om Gud kan give livet virkelig mening, for han har en kærlig hensigt som alle der oprigtigt ønsker at lære ham at kende, er en del af. (Prædikeren 12:13; Hebræerne 11:6) Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Jehovas Vidner eller besøge www.jw.org. Se under BIBELENS LÆRE > SVAR PÅ BIBELSKE SPØRGSMÅL.

^ par. 9 I Bibelens skabelsesberetning har ordet “art” en bredere betydning end den ordet normalt forbindes med i dag.

^ par. 12 I modsætning til hvad kreationister påstår, støtter Bibelen ikke tanken om at Gud skabte jorden i løbet af seks dage på hver 24 timer. Flere oplysninger findes på side 24-27 i brochuren Er livet en Skabers værk? Brochuren er udgivet af Jehovas Vidner og kan downloades gratis på www.jw.org.