Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Når en af dine nærmeste bliver syg

Når en af dine nærmeste bliver syg

“Da min far skulle udskrives fra hospitalet, bad vi hans læge om at gennemgå svarene på hans blodprøver sammen med os. Lægen forsikrede os om at tallene var fine, men slog dem alligevel op for at være venlig. Til hans store overraskelse lå to af tallene over normalen. Han undskyldte og tilkaldte en specialist. Nu har min far det godt igen. Men vi er meget glade for at vi stillede lægen spørgsmål.” – Maribel.

Notér patientens symptomer og den medicin han tager

Lægebesøg og sygehusophold kan nogle gange være årsag til stress og utryghed. Men som det fremgår af Maribels oplevelse, kan hjælp fra en ven eller et familiemedlem gøre en stor forskel – måske endda redde liv. Hvordan kan du hjælpe?

Før konsultationen. Hjælp patienten med at notere sine symptomer og hvilke lægemidler og kosttilskud han tager. Lav også en liste over de spørgsmål I gerne vil stille lægen. Hjælp din ven med at huske detaljer om sit helbredsproblem, og tal om hvorvidt det er noget der før har været i familien. Gå ikke på forhånd ud fra at lægen kender disse detaljer eller spørger til dem.

Lyt opmærksomt, stil respektfuldt spørgsmål, og skriv ned undervejs

Under konsultationen. Vær sikker på at du og patienten har forstået hvad lægen siger. Stil spørgsmål, men undgå at være påståelig. Giv patienten mulighed for at stille spørgsmål og tale for sig selv. Vær opmærksom, og skriv ned undervejs. Spørg til de forskellige behandlingsmuligheder. I nogle tilfælde kan det være en god idé at foreslå patienten at få en anden læges vurdering.

Gennemgå lægens anvisninger og den ordinerede medicin

Efter konsultationen. Gennemgå det I har talt med lægen om. Sørg for at din ven får den rigtige medicin. Mind ham om at tage medicinen som angivet og straks at informere lægen hvis han oplever bivirkninger. Prøv at opmuntre ham til at se positivt på situationen, og tilskynd ham til at følge alle lægens anvisninger, for eksempel i forbindelse med opfølgende behandling. Hjælp ham til at finde flere oplysninger om sin sygdom.

På sygehuset

Sørg for at personalet får alle de nødvendige oplysninger

Vær rolig og opmærksom. En patient der bliver indlagt, kan være bange og føle sig magtesløs. Hvis du bevarer roen og er opmærksom, kan du hjælpe alle til at slappe af og undgå fejl. Sørg for at personalet får alle de nødvendige oplysninger. Respektér patientens ret til at træffe informerede valg omkring lægebehandling. Hvis han er for syg til at kunne det, så sørg for at de ønsker han på forhånd har nedskrevet, og de valg som hans pårørende eller fuldmægtige træffer, bliver fulgt. *

Gør venligt personalet opmærksom på det du observerer

Vær aktiv. Du skal ikke være bange for at sige noget. Hvis du har gode manerer og en positiv fremtoning, kan det få sygehuspersonalet til at gå mere op i hvordan patienten har det, og det kan måske endda forbedre den behandling han får. På mange sygehuse bliver patienterne tilset af flere forskellige læger. Du kan hjælpe dem ved at fortælle hvad andre sygeplejersker og læger har sagt. Det er dig der kender patienten, så gør opmærksom på det hvis du bemærker en forandring i hans fysiske eller mentale tilstand.

Gør hvad du kan, uden at gå i vejen

Vis respekt og påskønnelse. Sygehuspersonale må ofte arbejde under meget stressende forhold. Husk derfor at behandle dem som du gerne selv vil behandles. (Mattæus 7:12) Respektér deres uddannelse og erfaring, vis tillid til deres evner, og giv udtryk for påskønnelse af deres indsats. Når du gør det, kan det motivere dem til at gøre deres bedste.

Alle kan blive ramt af sygdom. Men med din omtanke og praktiske hjælp kan du medvirke til at din ven eller dit familiemedlem får det bedste ud af en svær situation. – Ordsprogene 17:17.

^ par. 8 Love og retningslinjer vedrørende patientens pligter og rettigheder kan variere fra sted til sted. Sørg for at dokumenter med patientens beslutninger vedrørende lægebehandling er udfyldt og opdateret.