Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 HOVEDARTIKEL

Den oversete skabelsesberetning

Den oversete skabelsesberetning

MILLIONER af mennesker har læst eller hørt hvad Bibelen siger om universets begyndelse. Den 3500 år gamle beretning indledes med de velkendte ord: „I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.“

Mange er imidlertid ikke klar over at kirkeledere, deriblandt såkaldte kreationister og fundamentalister, har fordrejet Bibelens skabelsesberetning. Det har medført at der er opstået forskellige fortolkninger som afviger fra det Bibelen virkelig siger, og som går imod videnskabelige fakta. Selvom disse udlægninger ikke finder støtte i Bibelen, har de fået mange til at afvise Bibelens beretning som en mytisk tekst der skal forstås symbolsk.

Det Bibelen i virkeligheden siger om skabelsen, er i det store og hele blevet overset. Det er en skam, for Bibelen giver faktisk en meget logisk og troværdig forklaring på hvordan universet blev til. Denne forklaring er desuden i overensstemmelse med videnskabelige opdagelser. Ja, du vil nok blive positivt overrasket når du lærer Bibelens oversete skabelsesberetning at kende!

DEN USKABTE SKABER

Skabelsesberetningen i Bibelen har som udgangspunkt at der findes et højeste væsen, en almægtig Gud, der har skabt alle ting. Hvem er han, og hvordan er han? Bibelen viser at han adskiller sig meget fra de guddomme der tilbedes af mennesker i almindelighed og i de etablerede trossamfund. Han er skaberen af alle ting, men de fleste ved meget lidt om ham.

 • Gud er en person. Han er ikke en ubestemmelig kraft der er uden personlighed, og som svæver formålsløst omkring i universet. Han har tanker, følelser og mål.

 • Gud besidder ubegrænset kraft og visdom. Det forklarer hvorfor man overalt i det skabte, især i levende organismer, kan se eksempler på kompliceret design.

 • Gud har skabt alt fysisk stof og kan derfor ikke bestå af de grundstoffer han selv har dannet. Han er derimod en ånd; han har ikke et fysisk legeme.

 • Guds eksistens er ikke begrænset af tid. Han har altid eksisteret og vil altid eksistere. Han er altså ikke skabt af nogen.

 • Gud har et navn, og det bruges tusindvis af gange i Bibelen. Det navn er Jehova.

 • Jehova elsker mennesker og interesserer sig for dem.

 HVOR LANG TID VAR GUD OM AT SKABE UNIVERSET?

Bibelen siger at Gud skabte „himmelen og jorden“. Det fremgår ikke af denne generelle udtalelse hvor længe Gud var om at skabe universet, eller hvilke fremgangsmåder han anvendte. Hvordan skal man se på den udbredte kreationistiske opfattelse at Gud skabte universet på seks bogstavelige dage af 24 timers varighed? Denne forestilling, som afvises af de allerfleste forskere, udspringer af at man i høj grad har misforstået den bibelske beretning. Overvej hvad der i virkeligheden står i Bibelen.

Man kan ikke i Bibelen finde støtte for fundamentalisternes og kreationisternes påstand om at hver skabelsesdag var på 24 timer

 • Man kan ikke i Bibelen finde støtte for fundamentalisternes og kreationisternes påstand om at hver skabelsesdag var på 24 timer.

 • Bibelen bruger ofte udtrykket „dag“ om andre tidsenheder end 24 timer. I nogle tilfælde er det ikke nærmere angivet hvor lange disse ’dage’ er. Et eksempel på det er skabelsesberetningen i Første Mosebog i Bibelen.

 • Hver af de seks skabelsesdage i Bibelens beretning kan have strakt sig over tusinder af år.

 • Da den første skabelsesdag begyndte, havde Gud allerede skabt universet, deriblandt en livløs planet, Jorden.

 • Det lader til at de seks skabelsesdage strakte sig over lange perioder hvor Jehova Gud forberedte Jorden så der kunne bo mennesker på den.

 • Bibelens skabelsesberetning er ikke i modstrid med videnskabelige konklusioner angående universets alder.

GJORDE GUD BRUG AF EVOLUTION?

Mange der ikke tror på Bibelen, går ind for teorien om at det levende opstod af livløse kemiske stoffer gennem ukendte og tilfældige processer. Man antager at der på et tidspunkt opstod en bakterielignende organisme som kunne reproducere sig selv. Langsomt forgrenede livsformerne sig så til alle de arter der findes i dag. Det vil i sidste instans betyde at mennesket, som er ufatteligt komplekst, rent faktisk har udviklet sig fra bakterier.

Evolutionsteorien accepteres også af mange der siger at de tror på at Bibelen er Guds ord. De mener at Gud skabte det første liv på Jorden, men at han derefter blot overvågede, og måske styrede, evolutionsprocessen. Men det er ikke hvad Bibelen siger.

Bibelens skabelsesberetning er ikke i modstrid med den videnskabelige iagttagelse at der kan opstå variationer inden for en plante- eller dyregruppe

 • Ifølge Bibelen skabte Jehova Gud alle de grundlæggende former for plante- og dyreliv såvel som en fuldkommen mand og kvinde der havde en bevidsthed om sig selv, og som var i stand til at lægge kærlighed, visdom og retfærdighed for dagen.

 • De grundlæggende former for plante- og dyreliv Gud skabte, har tydeligvis gennemgået forandringer hvorved der er opstået variationer inden for plante- og dyregrupperne. I mange tilfælde er disse variationer meget forskellige.

 • Bibelens skabelsesberetning er ikke i modstrid med den videnskabelige iagttagelse at der kan opstå variationer inden for en plante- eller dyregruppe.

 SKABERVÆRKET VIDNER OM EN SKABER

I midten af 1800-tallet erklærede den britiske biolog Alfred Russel Wallace sig enig med Charles Darwin i hans teori om at der har fundet en udvikling sted gennem naturlig udvælgelse. Men selv denne berømte evolutionist skal have sagt: „For dem der har åbne øjne og et reflekterende sind, er der i de mindste celler, i blodet, på hele Jorden og overalt i stjerneuniverset ... vidnesbyrd om intelligent og bevidst styring; kort sagt, der er tankevirksomhed.“

Næsten to tusind år før Wallace levede, stod der allerede i Bibelen: „[Guds] usynlige egenskaber ses nemlig klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt.“ (Romerne 1:20) Måske kunne du fra tid til anden bruge et øjeblik på at tænke over den forbløffende kompleksitet der findes i naturen — lige fra et enkelt græsstrå til de utallige himmellegemer. Ved at betragte skaberværket kan man ’fornemme’ at der findes en Skaber.

’Men hvis der findes en kærlig Gud der har skabt alle ting, hvorfor tillader han så sorg og lidelse?’ spørger du måske. ’Har han overladt det jordiske skaberværk til sig selv? Hvad vil der ske i fremtiden?’ Bibelen indeholder mange andre beretninger som er blevet overset — sandheder der er blevet fortrængt af menneskers forestillinger og religiøse præferencer, og som derfor er skjult for de fleste. Udgiverne af dette blad, Jehovas Vidner, vil gerne hjælpe dig til at undersøge Bibelens uforfalskede sandhed og lære mere om Skaberen og menneskenes fremtid.