Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

God weekend!

God weekend!

 God weekend!

DE FLESTE ser frem til den, og når den står for døren, er den ofte ugens højdepunkt. Nogle bruger den til at rejse i, andre reserverer den til deres hobbyer, andre igen sætter den af til deres gudsdyrkelse, og så er der dem der bruger den til at sove i.

Det vi taler om, er den periode som ligger mellem to arbejdsuger — weekenden! I den vestlige verden begynder den på et eller andet tidspunkt om fredagen og varer til og med søndag. Men hvorfra kom idéen til weekenden? Og hvordan kan man, hvis man bor et sted hvor arbejdsugen er på fem dage, få noget ud af sin weekend?

Fra hviledag til weekend

De sabbatslove som Israels nation fik for cirka 3500 år siden, foreskrev følgende: „I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag er det sabbat med fuldstændig hvile. Den er hellig for Jehova. Enhver der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal ubetinget lide døden.“ (2 Mosebog 31:15) Sabbatten gav også de israelitiske forældre mulighed for at tage sig af familiens åndelige behov.

Den jødiske sabbat begyndte ved solnedgang om fredagen og sluttede ved solnedgang om lørdagen. Men ifølge The World Book Encyclopedia viede de der bekendte sig til kristendommen, „søndagen til gudsdyrkelsen fordi de troede på at Jesu opstandelse havde fundet sted på denne ugedag. Omkring år 300 efter vor tidsregning anerkendte både kirke og stat i Europa officielt søndagen som hviledag.“

Det er noget forholdsvis nyt at hvileperioden strækker sig over mere end én dag. Tendensen begyndte i Storbritannien i 1870’erne, hvor arbejdsugen sluttede om lørdagen ved frokosttid. Denne halve fridag plus søndagen kom til at udgøre weekenden. Lørdag eftermiddag begyndte ifølge tidsskriftet Atlantic Monthly med at familien spiste sammen. Måltidet blev „ofte efterfulgt af det ugentlige bad i kvarterets badeanstalt“.

I USA blev weekenden forlænget yderligere, til to fridage. En kilde oplyser at det var en fabrik i New England der som den første indførte en fem dages arbejdsuge. Det var en ordning som både jødiske og kristne arbejdere kunne acceptere, for den tilgodeså begge parters hviledage — jødernes lørdag og de kristnes søndag. Det blev hurtigt populært med en arbejdsuge på fem dage. Bilfabrikanten Henry Ford bakkede op om idéen fordi han forudså at de familieudflugter folk ville foretage i weekenden, ville sætte gang i efterspørgselen efter biler. *

Skal du noget i weekenden?

I dag er den to dages weekend blevet en uadskillelig del af vesterlændingenes livsstil. Så når arbejdsugen lakker mod enden, kan det  være at dine kolleger spørger dig om du skal noget i weekenden. Mulighederne for at få en spændende weekend er mange.

Hele ugen har ens tidsplan været dikteret af jobbet; i weekenden kan man måske endelig genvinde følelsen af at man selv bestemmer over sit liv. Weekenden kan være et kærkomment afbræk i den daglige trummerum. Den kan være en lejlighed til at få den hvile man har behov for, og til at bruge tid sammen med dem man holder af. Den kan også være en mulighed for at gøre noget de fleste elsker at gøre i weekenden: gå ud at shoppe! „Jeg elsker at gå i butikker,“ siger Brigitte, der bor i Tyskland.

Undersøgelser viser at mange helst bare vil bruge deres fritid til at slappe af i. Der er et stort udvalg af hobbyer for dem der går ind for hjemmeweekender. De kan for eksempel arbejde i haven, dyrke blomster, samle på frimærker, spille på et instrument eller lytte til musik, se videofilm, lave mad, skrive breve, læse, sy, strikke, dyrke sport eller male. Nogle foretrækker aktiviteter som deres børn og ægtefælle kan være med til — puslespil eller brætspil, for eksempel. *

Taler Bibelen imod at man bruger tiden på den slags ret uvæsentlige ting? Det kan man ikke sige. Kong Salomon skrev: „Én hånd fuld af hvile er bedre end begge hænder fulde af møje og jag efter vind.“ (Prædikeren 4:6) Så længe det ikke overdrives, bør der afgjort være plads til leg, hvile og afslapning i den kristnes liv.

At gå til yderligheder

På den anden side kan det blive for meget af det gode, så virker det mod hensigten og gør måske ligefrem skade. For eksempel kan motion være gavnlig. (1 Timoteus 4:8) Men for nogle weekendsportsfolk bliver sporten nærmest en hel religion. Nogle bruger masser af tid og penge på træningstimer og avanceret sportsudstyr fordi de er fast besluttede på at blive de bedste.

Der er også en helbredsmæssig risiko ved at tvinge kroppen til præstationer den ikke er trænet til. Et nyhedsmagasin har skrevet om midaldrende „weekendsportsfanatikere“ der ender med at få forstrækninger, forstuvninger, blå mærker og snitsår fordi de absolut vil genvinde deres ungdom. Andre risikerer liv og lemmer ved at dyrke risikosport eller ekstremsport. * Bibelens råd om at vi skal være „mådeholdne i vaner“ er derfor helt på sin plads. (Titus 2:2) Motion skulle gerne medføre øget velvære, ikke udmattelse eller sundhedsfarer.

Nogle foretrækker derfor at dyrke mere moderate former for motion. I Tyskland er det for eksempel utrolig populært at tage på gå- eller vandreture. En fritidsbeskæftigelse der er blevet ret populær i Europa, er „challenge walking“. Det er en sport hvor man i stedet for at gå om kap med andre går om kap med tiden. Inden for et angivet tidsrum tilbagelægger man en bestemt rute i landlige omgivelser. Det er afgjort en behagelig form for motion — og så kan man samtidig nyde et smukt landskab! Desuden er det noget hele familien kan være med til.

Hektiske weekender

Somme tider propper folk så mange aktiviteter ind i deres weekender at de sjældent når  at nyde dem. I stedet for at være friske og udhvilede når de tager hul på den nye uge, er de trætte og uoplagte. Ifølge en undersøgelse som der blev henvist til i det tyske tidsskrift Focus, syntes 27 procent af de adspurgte at det de foretog sig i deres fritid, ofte var alt for stressende.

„Hvile sikrer effektivitet,“ har man kunnet læse i Time. Også Jesus vidste at vi har behov for hvile og afslapning. Han sagde til sine disciple: „’Kom I nu selv med til et øde sted hvor I kan være for jer selv og hvile jer lidt.’ Der var nemlig mange som kom og gik, og de havde ikke engang lejlighed til at spise.“ (Markus 6:31) Så selv om motion, indkøbsture eller lignende har deres berettigelse, er det en god idé at afse tid til at læse en bog, hvile sig eller sove for at få nye kræfter. Der er dog noget som kan gøre glæden ved weekenden endnu større.

Åndelige behov

Jesus sagde i sin bjergprædiken: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Et af formålene med sabbatsdagen var oprindelig at give folk mulighed for at pleje deres åndelige behov. Kan weekenden tjene et lignende formål i dag? Ja. Det gør den for Jehovas Vidner. I de fleste af deres menigheder holdes de vigtigste møder enten om lørdagen eller om søndagen. Weekenderne bruges også til større sammenkomster, som for eksempel kreds- og områdestævner. I weekenden bruger Jehovas Vidner ofte tid på at gå fra hus til hus og drøfte Bibelen med deres medmennesker.

Selvfølgelig har Jehovas Vidner ligesom alle andre et arbejde, et hjem og en familie at tage sig af, og når det er muligt, sørger de for at de selv og familien kan deltage i nogle fritidsaktiviteter. Men de sætter det åndelige først. Giver det dem et kedeligt liv? Lad os se på de følgende erfaringer.

Inden Jürgen og Doris, et tysk ægtepar, blev Jehovas Vidner, brugte de deres weekender på at træne i en fitnessklub. Melle og Helena brugte tiden på at besøge kunstgallerier. Og Helmut havde reserveret weekenden til at komme ud og nyde den fri natur. Silvia brugte den på at gå på diskotek. Men efter at de er blevet Jehovas Vidner, har deres vaner med hensyn til fritidsbeskæftigelser ændret sig radikalt.

Jürgen og Doris fortæller hvorfor: „Før var vores fritidsbeskæftigelser en måde at slå tiden ihjel på, men man kan ikke sige at de gav os et bedre liv. I dag hjælper vi andre til at forstå Bibelen, og det giver ikke alene deres liv, men også vores en mening og et formål.“ Hvad siger Melle og Helena? „Bibelen giver retningslinjer for hvad der er den bedste livsform, og at tale med andre om disse ting giver mange glæder.“ Helmut får også meget mere ud af livet nu. Hvorfor? „Jeg ved at det jeg udretter når jeg forkynder, er vigtigt i Jehovas øjne,“ siger han. Og Silvia siger: „Når man forkynder, kommer man i kontakt med folk og får desuden interessante samtaler. Begge dele er lige noget for mig.“

Hvorfor ikke tale med Jehovas Vidner næste gang de står ved din dør? En kort drøftelse med dem er måske det første skridt til at få et mere meningsfyldt liv, ikke kun i weekenden, men hver eneste dag i ugen!

Uanset hvad du bedst kan lide som tidsfordriv, så prøv at sørge for at din weekend bliver fornøjelig og giver dig nye kræfter. God weekend!

[Fodnoter]

^ par. 8 I Danmark indførte man sidst i tresserne frilørdagen i store dele af erhvervslivet samt i offentlige institutioner.

^ par. 12 Yderligere oplysninger om mulige farer ved bestemte computerspil findes i artiklen „Unge spørger: Må jeg gerne spille computer- og videospil?“ i Vågn op! for 22. august 1996 og i temaartiklerne „Computerspil — en harmløs fornøjelse?“ i Vågn op! for 22. december 2002.

^ par. 16 Se artiklerne „Unge spørger: Actionsport — Bør jeg løbe risikoen?“ og „Spænding for enhver pris? — Når man leger med døden“ i Vågn op! for henholdsvis 8. juli 1994 og 8. oktober 2002.

[Tekstcitat på side 13]

En dejlig weekend består af en sund blanding af hvile, adspredelse og åndelige gøremål