Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man kan beskytte sine børn

Hvordan man kan beskytte sine børn

Hvordan man kan beskytte sine børn

„Forældrene spiller langt den største rolle når det drejer sig om at beskytte børn mod stofmisbrug. De skal sørge for at deres børn ved noget om det, og være et godt eksempel.“ — DONNA SHALALA, FORMAND FOR DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES I USA.

HVIS man har børn, befinder man sig altså i frontlinjen i krigen mod stofmisbrug. Desværre er det ikke alle forældre som forstår hvor vigtig deres rolle er. „Min far havde altid travlt,“ siger en brasiliansk teenager som hedder Ireneu. „Han snakkede aldrig særlig længe med os. Vi fik heller ikke noget at vide om faren ved stoffer.“

Som modsætning hertil fortæller Alecxandros, en anden teenager fra Brasilien: „Når der var tv-programmer om stofmisbrug, bad far mine brødre og mig om at komme ind i stuen for at se dem. Han gjorde os opmærksomme på hvor forfærdeligt narkomanerne havde det på grund af deres stofmisbrug. Nogle gange benyttede han lejligheden til at spørge os om nogen af vores skolekammerater tog stoffer. På den måde advarede han os om farerne ved stofmisbrug.“

Har du talt med dine børn om farerne ved euforiserende stoffer? For at kunne gøre det er du måske nødt til at sætte dig bedre ind i emnet. Kristne forældre kan hjælpe deres børn til at indse at det også skader dem åndeligt at tage stoffer. Bibelen tilskynder os jo til at holde legemet rent, både i fysisk og i åndelig henseende. (2 Korinther 7:1) Hvis man studerer Bibelen regelmæssigt med sine børn, kan det være til stor beskyttelse for dem. *

’En fortrolig ven’

Det er også vigtigt at forældre opbygger et tillidsforhold til deres børn. Jehova er sine jordiske børns „fortrolige ven“. (Jeremias 3:4) Er du dine børns fortrolige ven? Lytter du opmærksomt til dem? Er det let for dine børn at tale med dig om deres problemer? Er du hurtigere til at fordømme end til at rose? Tag dig tid til at lære dit barn bedre at kende. Kender du hans eller hendes kammerater? Husk på Bibelens advarsel: „Dårligt selskab ødelægger gode vaner.“ (1 Korinther 15:33) Man skal ikke være bange for at sætte grænser eller at irettesætte sine børn på en kærlig måde. Bibelen siger: „Tugt din søn, så bringer han dig hvile og giver din sjæl megen glæde.“ — Ordsprogene 29:17.

Man skal ikke undervurdere de farer ens børn er udsat for. Nogle forældre tror ikke at deres børn kan blive stofmisbrugere fordi de er ud af en god familie. Men José Henrique Silveira, som er læge, siger: „Narkohandlere forsøger at gøre sig til venner med børn af indflydelsesrige personer fordi det er en god forretning.“ Ja, hvis et ungt menneske med en god baggrund kan lokkes til at tage stoffer, vil andre ofte følge hans eller hendes eksempel.

Vær derfor realistisk. Bliv bekendt med nogle af de tidlige tegn på stofmisbrug. Er dit barn for eksempel pludselig blevet indadvendt, nedtrykt, umedgørligt eller fjendtligt? Er han eller hun af en eller anden uforklarlig grund holdt op med at komme sammen med nære venner eller familiemedlemmer? I så fald er der måske grund til bekymring.

Til trods for den rosværdige indsats mange forældre gør, bukker nogle unge desværre under for pres og begynder at tage stoffer. Hvad kan man gøre hvis det sker for ens eget barn?

Hvis ens barn tager stoffer

„Da mine forældre fandt ud af at min bror tog stoffer, havde det stået på i flere måneder,“ fortæller Ireneu. „De havde aldrig forestillet sig at et af deres børn kunne gå hen og blive narkoman, så i begyndelsen var de helt ude af den. Min fars umiddelbare måde at reagere på over for min bror var at slå ham.“

Når forældre opdager at deres barn tager stoffer, kan deres første reaktion være vrede, skuffelse og en følelse af nederlag. Men en informationsbrochure udgivet af USA’s undervisningsministerium giver forældre dette råd: „Gå ikke i panik! Og lad være med at påtage dig skylden. Det vigtigste lige nu er at bevare roen [og] at finde ud af hvad der foregår. . . . Misbrug af stoffer er en adfærd som kan forhindres. Afhængighed af stoffer er en sygdom som kan kureres.“

Ja, forældrene bør optræde venligt og med fasthed så situationen ikke forværres. Hvis de bliver alt for vrede eller frustrerede, kan det gøre det sværere for deres barn at komme ud af misbruget. Og da man jo ønsker at hjælpe sit barn til at blive en ansvarsbevidst voksen som tænker selvstændigt, bør man tage sig tid til at ræsonnere med den unge så han eller hun kan se fordelene ved at holde sig fra stoffer. Forældrene må prøve at finde ud af hvad der bor i den unges hjerte, og de må være villige til at lytte. — Ordsprogene 20:5.

Ireneu fortæller videre: „Senere hen skiftede mine forældre taktik og begyndte at hjælpe min bror i stedet. De satte grænser for hvor han måtte tage hen, og de fik ham over i en anden klasse så han kunne undgå de tidligere klassekammerater. De holdt også øje med hvem han kom sammen med, og de viste både ham og resten af familien større opmærksomhed.“

Læg i det følgende mærke til hvordan nogle forældre greb situationen an da de opdagede at deres børn tog stoffer.

Gode måder at tackle situationen på

„Det er det værste vi nogen sinde har været udsat for,“ siger Marcelo, som bor i São Paulo i Brasilien. „Min kone og jeg havde ikke lagt mærke til nogen forandring hos vores to sønner. De gik tit ud at spise med en gruppe unge som vi troede vi kendte godt. Vi var helt knuste da en ven fortalte os at vores drenge røg marihuana. Men de var da så ærlige at de straks indrømmede det da de blev spurgt.“

Hvad gjorde Marcelo? „Min kone og jeg kunne ikke skjule hvor ulykkelige vi var,“ indrømmer han. „Det vi fordømte, var dog deres stofmisbrug, ikke deres værd som menneske. Vi blev enige om at vores mål fra da af skulle være at hjælpe vores sønner til at komme fri af misbruget. Vi talte åbent med dem om det vi havde tænkt os, og begge accepterede vores betingelser. De ville fortsætte med deres skoleuddannelse og deltidsjob, og de ville holde op med at gå i byen uden os. Hver dag viste vi dem at vi elskede dem, ikke kun ved særlige lejligheder. Jeg er bygningshåndværker, og jeg tog drengene med på arbejde så tit det kunne lade sig gøre. Vi begyndte at foretage os flere sjove ting sammen, og vi brugte mere tid på at tale om fremtiden og nødvendigheden af at have fornuftige mål i livet.“ På den måde lykkedes det Marcelo og hans kone at hjælpe deres sønner til at komme ud af stofmisbruget.

Her er en anden erfaring fra samme land. Roberto fortæller om sin far: „Da far opdagede at min bror tog stoffer, lod han være med at kritisere og irettesætte ham, men viste sig i stedet som en ven og vandt hans fortrolighed. Far undersøgte hvad det var for nogle venner min bror havde, og hvor han plejede at tage hen, og han hjalp min bror til at indse at han hverken havde brug for stoffer eller den slags venner. Far fortalte ham at han ikke havde lyst til at bruge sine nætter på at lede efter ham.“ Drengenes stedmor bakkede sin mand hundrede procent op i forsøget på at hjælpe Robertos bror ud af hans problemer. Begge var enige om at der ingen tid var at spilde, og de besluttede sig for selv at hjælpe ham til at blive stoffri. — Se rammen „Skal man søge hjælp?“

Giv ikke op!

I disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“ kan det være udmattende og krævende at opdrage børn. (2 Timoteus 3:1) Forældre må dog ikke forsømme at dække deres egne følelsesmæssige og åndelige behov. (Mattæus 5:3) Det er sandt som der siges i Ordsprogene 24:10: „Har du mistet modet på trængselens dag, vil din kraft være begrænset.“ Man kan blive styrket ved at komme sammen med sande kristne, og ved Jehovas Vidners møder vil man få støtte og opmuntring. — Hebræerne 10:24, 25.

Det bedste forsvar mod stofmisbrug er at hjælpe sin familie til at have tillid til Gud. Gud tvinger selvfølgelig ikke de unge til at følge en bestemt livsform, men han tilbyder dem god vejledning. Han siger i Salme 32:8: „Jeg giver dig indsigt og lærer dig den vej du skal gå. Jeg vil råde dig, med mit øje hvilende på dig.“ Som den kærlige himmelske Fader Gud er, ønsker han at beskytte børn og unge mod at blive skadet følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt. (Ordsprogene 2:10-12) Forældre som er besluttede på at opdrage deres børn „i Jehovas tugt og formaning“, kan også være sikre på at Gud vil hjælpe og støtte dem. — Efeserne 6:4.

Alligevel kan det til tider være utrolig svært at opdrage børn i vore dages verden. Er der hjælp at hente?

[Fodnote]

^ par. 5 Jehovas Vidner har udgivet læsestof der kan hjælpe forældre til at drøfte forskellige emner med deres børn, såsom farerne ved at tage stoffer. Se for eksempel kapitel 33 og 34 i bogen Unge spørger — Svar der duer.

[Tekstcitat på side 8]

„Misbrug af stoffer er en adfærd som kan forhindres. Afhængighed af stoffer er en sygdom som kan kureres.“ — USA’S UNDERVISNINGSMINISTERIUM.

[Ramme på side 6]

Skal man søge hjælp?

Nogle forældre finder det måske bedst at deres barn får hjælp af læger til at komme ud af stofmisbruget. Forældrene må naturligvis selv afgøre hvilken behandling de ønsker den unge skal have. Men da der er stor forskel på kvaliteten af behandlingen på de forskellige afvænningscentre, vil det være klogt at undersøge mulighederne før man bestemmer sig. Psykiateren Arthur Guerra de Andrade, der er professor ved São Paulo-universitetet i Brasilien, siger at kun 30 procent af dem som behandles på afvænningsklinikker, kommer ud af deres misbrug. Forældre må derfor selv være levende interesseret i at hjælpe deres børn til at blive stoffri, også når læger er involveret.

[Ramme/illustrationer på side 7]

Hjælp til at komme ud af stofmisbrug

Er du en af de unge der kæmper for at holde op med at tage stoffer? Hvis du læser i Bibelen og anvender det der står i den, vil du opdage at den kan hjælpe dig til at blive stoffri. Det kan være at især Salmernes Bog kan hjælpe dig, for den udtrykker mange af de smertelige følelser du måske har lige nu. Det kan også hjælpe dig at give udtryk for dine inderste tanker i oprigtig bøn til Gud. (Filipperne 4:6, 7) Du vil begynde at mærke at han virkelig har omsorg for dig og ønsker at din kamp mod stofmisbrug vil lykkes. Men da Gud ikke tvinger nogen til at handle mod deres egen fri vilje, er det vigtigt at du selv oprigtigt ønsker at blive stoffri. Salmisten David, som ofte oplevede at Gud støttede ham, sagde: „Jeg håbede inderligt på Jehova, og da bøjede han sit øre til mig og hørte mit råb om hjælp. Så bragte han mig op af et larmende dyb, af dynd og slam, og løftede mine fødder op på klippegrund; han gjorde mine skridt faste.“ (Salme 40:1, 2) Også i dag støtter Gud dem der ønsker at gøre sig fri af urene vaner og at tjene ham.

[Illustration på side 5]

’Min far advarede os om farerne’ — Alecxandros

[Illustration på side 8]

Giv dig tid til at advare dine børn om de fysiske og åndelige farer ved stofmisbrug

[Illustration på side 8]

Kend dit barns omgangskreds

[Illustration på side 8, 9]

Ved at bevare roen kan man forhindre at situationen forværres